zondag 9 juni 2019

Stand van zaken Lelystad Airport aan de hand van drie afkortingen

Eigenlijk had de minister in mei (2019) een besluit willen nemen over Lelystad Airport. Zij heeft dat niet gedaan om drie afkortingen: VVR, MER en PAS.

VVR
VVR staat voor verkeerverdeelregel. Lelystad Airport is bedoeld om Schiphol te ontlasten. Dit is door de Tweede Kamer eind 2018 ook nog eens in een motie vastgesteld. Dat betekent dus dat er alleen verkeer van Lelystad mag vliegen dat van Schiphol afkomstig is. De minister heeft hiervoor de VVR (verkeerverdeelregel) bedacht. Hiermee ging ze al twee keer nat bij de Europese Commissie. Vorige week schreef ze een brief aan de kamer waarin ze aangaf dat de Europse Commissie over haar derde werkstuk nog langer moet nadenken, mogelijk tot na de zomer.
Bericht omroep Flevoland: Oordeel Brussel over Airport komt later

MER
MER staat voor Milieu Effect Rapportage, een verplicht onderdeel van het besluitvormingsproces. De minister hanteerde een salami-techniek bij de MER: elke keer een stukje gedurende het proces. Eerst een MER opstellen en dan elke keer weer de vliegroutes veranderen. En mag niet van de Europese Commissie: een MER hoort alles te beschrijven inclusief de effecten van alle vliegroutes.
Bericht AD: Nederland in de clinch met Brussel over milieueffecten vliegroutes

PAS
PAS staat voor programma aanpak stikstof.  De Raad van State heeft geoordeeld dat de Programmatische Aanpak Stikstof (Pas) strijdig is met de Europese wet. Door de voorgenomen 45.000 vluchten van Lelystad Airport zal er meer stikstof neerdalen in de natuurgebieden eromheen. Naar verwachting krijgt de Veluwe te maken met de hoogste overschrijding van de norm. Het ministerie van infrastructuur en waterstaat stelde tot dusver dat de extra stikstofuitstoot binnen de ruimte viel die voor de luchtvaart is gereserveerd voor de Pas. Maar nu die aanpak door de mand is gevallen, gaat deze redenering niet meer op. Voor Lelystad Airport zal iets geregeld moeten worden en dat kost (veel?) tijd.
Bericht Trouw: Het lijkt zo goed als onvermijdelijk: de opening van vliegveld Lelystad loopt opnieuw vertraging op

Uitstel
Kortom: er komt waarschijnlijk uitstel van het luchthavenbesluit en kamerdebat tot waarschijnlijk september. Eerst een luchthaven aanleggen voor 200 miljoen en dan pas de vergunningen/besluiten regelen...... lekker handig. Zelfs Corendon haakt (vooralsnog) af. 

O ja... het flaterfestijn rond Lelystad Airport biedt allerlei interessante aanknopingspunten voor een rechtzaak. 

vrijdag 29 maart 2019

Samenwerkende actiegroepen Lelystad Airport vragen minister om gang naar de rechter alsnog toe te staan

De Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL, waarvan ook Vliegop Biddinghuizen onderdeel is)  hebben minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) verzocht om beroep open te stellen tegen het Luchthavenbesluit Lelystad Airport. SATL beroept zich hierbij op Europese regels, die Nederland op dit moment in de wind slaat.

De Nederlandse regering staat open voor een bestuursrechterlijk beroep op luchthavenbesluiten voor regionale luchthavens. Dit geldt echter niet voor de regionale luchthavens Lelystad Airport, Groningen Airport Eelde, Maastricht-Aachen Airport en Rotterdam Airport, waarvoor het Rijk in de Nederlandse wet een bewuste uitzondering maakt (via de crisis- en herstelwet).

Om in het verweer te gaan tegen het luchthavenbesluit Lelystad, is SATL op dit moment aangewezen op de burgerrechter. Dit is een voor burgers uiterst kostbare en tijdrovende weg, mede omdat de burgerrechter normaal gesproken geen uitspraken doet over bestuursrechterlijke zaken zoals luchthavenbesluiten.

Volgens SATL is deze situatie volstrekt in strijd met Europese richtlijnen. Deze stellen namelijk dat burgers bij luchthavenbesluiten altijd een ruime toegang tot de bestuursrechter moeten hebben. Dus ook in het geval van Lelystad Airport.

SATL verdenkt de Nederlandse staat er van dat deze bewust de beroepsmogelijkheden voor grote regionale luchthavens buiten de Nederlandse wet heeft gelaten. Immers, op deze manier is een gang naar de rechter zodanig zwaar en kostbaar, dat burgers minder geneigd zijn om tegen plannen als Lelystad Airport in verweer te komen.

De samenwerkende actiegroepen laten zich echter niet stoppen. Ze eisen allereerst dat de minister zich houdt aan de geldende Europese wetgeving. Lukt dat niet, dan overwegen de groepen alsnog een zaak aan te spannen bij de burgerrechter.

zaterdag 9 maart 2019

Lelystad Airport en Statenverkiezingen: hoe denken de partijen erover?

Op 20 maart mag jij weer van je democratische recht gebruik maken en een vakje gaan inkleuren voor de Provinciale Staten en daarmee ook voor de Eerste Kamer.

Geen stemadvies
Wees gerust.... we geven hier geen stemadvies. Dat moet je lekker zelf bepalen.

Afgelopen 10 jaar: Lelystad Airport in de provinciale staten
In de afgelopen tien jaar waren (en zijn) GroenLinks en Partij voor de Dieren in de provinciale staten van Flevoland tegen de uitbreiding van Lelystad Airport. Alle andere partijen waren (en zijn) voor de uitbreiding van Lelystad Airport.
De SP speelt een bijzondere rol: landelijk zijn ze tegen, in de provinciale staten van Flevoland zijn ze voor en in Dronten zijn ze, zo verzekerde de fractievoorzitter ons, 200% tegen.

Sterren
De samenwerkende actiegroepen (SATL)  hebben alle partijen langs de Lelystad Airport-meetlat gelegd. Middels sterren (maximaal 4) geven we aan in hoeverre een partij kritisch over Lelystad Airport is. Dit is gedaan voor de provinciale staten van Flevoland en voor de landelijke politiek (je kiest namelijk ook voor de eerste kamer).

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de standpunten van de partijen.

In onderstaande tabel vind je samenvatting.

Veel wijsheid in het stemhokje. Weet je het écht nog niet: gebruik dan de Stemwijzer.zondag 10 februari 2019

Gemeente Dronten schrijft gedegen zienswijze Lelystad Airport

De gemeente Dronten heeft een uitstekende en zeer gedegen zienswijze geschreven tegen de uitbreiding van Lelystad Airport. Geluidsoverlast, stikstofuitstoot, vogelaanvaringen… alle onderwerpen komen uitgebreid aan de orde.

Ruim voldoende argumenten om te pleiten voor afstel van Lelystad Airport. Een beetje teleurstellend dat er door Dronten gepleit wordt voor uitstel in plaats van afstel. Ook bij een herzien luchtruim zullen de vliegtuigen laag langs Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen komen omdat de luchthaven zo dichtbij is.

Aankomende donderdag is er een debat in de gemeenteraad. In Biddinghuizen hebben we destijds in de verkiezingscampagne de lijsttrekker van de VVD, Ton Van Amerongen, horen zeggen dat hij ‘hoogstpersoonlijk voor de uitbreiding van Lelystad Airport gaat liggen’. Dat schept verwachtingen voor aankomende donderdag.

Voor mensen die nog inspiratie zoeken voor hun eigen zienswijze: de zienswijze van de gemeente Dronten is hier te bekijken en te downloaden. 

zondag 27 januari 2019

Laatste kans: maak bezwaar tegen uitbreiding Lelystad Airport


Lelystad Airport wil een tweede Schiphol worden. Vind jij dat ook geen goed idee?

Dien dan een zienswijze in tegen de uitbreiding van Lelystad Airport via onderstaande link.
(zienswijze is geschreven voor inwoners van Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant).

Klik hier om bezwaar te maken tegen uitbreiding Lelystad Airport

Laatste kans: maak bezwaar tegen Lelystad AirportLelystad Airport wil een Tweede Schiphol worden. Maak bezwaar door een zienswijze in te dienen. Dit kan tot 21 februari 2019 gemakkelijk via deze website. Het bezwaar is afgestemd op inwoners van Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. Het indienen van een zienswijze is heel gemakkelijk.

Stap 1: download de zienswijze
Via deze link kun je de zienswijze bekijken en/of downloaden in Word-format (klik rechtsboven op 'download')
Pas hem indien gewenst aan.

Stap 2: Zienswijze indienen
Druk op de link hieronder om de zienswijze in te dienen op de website platformparticipatie (van de overeid).
Let op: als u mede namens iemand anders de zienswijze indient, moet u een machtiging hebben en eesturen. Dit kan tot 21 februari 2019. 
Meer informatie?

 1. Bekijk de achterliggende documenten hier
 2. Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief
 3. Volg ons op Facebook 

dinsdag 6 november 2018

Lelystad Airport - een update van de stand van zaken (update)

Update 16-12-2108

Lelystad Airport bouwt vrolijk verder, maar uitstel dreigt. En van uitstel komt..............

Daarom hierbij een update van de stand van zaken:

MER/luchthavenbesluit
Er had volgens de planning van de minister al een nieuwe MER en een nieuwe of herziende aanvraag voor het luchthavenbesluit moeten zijn. De minister gaat haar nieuwe of herziende luchthavenbesluit ter inzage  leggen op 11 januari 2019. Wij gaan hier zeker bezwaar tegen maken. Uiteraard komt er dan een voorbeeldbezwaar waarmee ook jij bezwaar kunt aantekenen. De plannen rammelen onder andere op volgende punten:

 • Geluidsberekeningen kloppen niet. Eind mei werd er een zogenaamde beleveningsvlucht uitgevoerd. Zelfs  als er met een lege fluisterboeing precies volgens de routes wordt gevlogen onder ideale omstandigheden, wordt er 3 tot zelfs 7 decibel meer gemeten dan uit de geluidsberekening van de MER volgt. Hierbij moet je bedenken dat decibel een logaritmische schaal is: 3 db erbij is dus een verdubbeling van het geluid. De minister heeft er een half jaar over nagedacht en is vervolgens tot grote verbazing gekomen met het verhaal dat dit binnen de bandbreedtes valt. En dat klopt van geen kanten.
 • Er is door de aanwezigheid van de Oostvaardersplassen een groot gevaar voor vogelaanvaringen. Dit is nog niet goed onderzocht (bijvoorbeeld met een speciale vogelradar).  

Verkeersverdeelregel

Lelystad Airport moet vakantievluchten overnemen van Schiphol, zodat Schiphol verder kan groeien. Maar de luchtvaartmaatschappijen willen hun plek op Schiphol niet zomaar inruilen voor [citaat]  "dat tochtige veld daar achter in de polder'. Omdat vliegmaatschappijenSchiphol niet willen verhuizen naar Lelystad, moest er een stok achter de deur komen. Daarvoor heeft het ministerie de verkeersverdeelregel gemaakt. De eerste poging strandde bij de Europese Commissie.  Ook de tweede poging is inmiddels ook mislukt.
De minister komt nu met een derde versie en lijkt het principe dat Lelystad bedoelt is om Schiphol te ontlasten te verlaten. En daarmee wordt het hoofddoel van Lelystad Airport ondergraven. Ook wordt de deur opengezet voor vrachtvluchten. Al-met-al een moeilijk verhaal.   D66 en Christenunie waren hier altijd tegen. 

Samen sterk
We werken samen met de andere actiegroepen in SATL.

Extra meetpunten geluid in Dronten en Biddinghuizen
Klein winstpuntje van onze inspanningen: er komt extra geluidhandhavingspunten in Dronten-West en Biddinghuizen, bovenop het meetsysteem van Dronten. Aanvankelijk waren er maar twee handhavingspunten voorzien aan de kop en het einde van startlandingsbaan. 

Warm aanbevolen: documentaire 'Lelystad Airport in nevelen gehuld'

Oud-politicus Jan Terlouw, die de premiere van deze documentaire-film vooraf inleidde op 11 juli 2018 te Dalfsen, "Het is een erg mooie film, kwalitatief mooi, heel volledig, alle onderwerpen worden belicht, helder gesproken door iedereen. Een prachtfilm."

"Je ziet dat het kapitaal, dat geld wil verdienen door de markt uit te breiden, altijd weer lijkt te winnen. Je ziet ook dat ministeries ook niet ongevoelig zijn voor die krachten. De regering is voor een groot deel eigenaar van Schiphol, ja en dan is het moeilijk, dat zie je", aldus oud-politicus Jan Terlouw

Hier kun je de film op volledig scherm bekijken (HD)


De inleiding van Jan Terlouw kun je hieronder bekijken.

vrijdag 1 juni 2018

Biddinghuizen met 65,1 decibel aan kop geluidsmetingen Lelystad Airport

Woensdag 30 mei werd de belevingsvlucht van Lelystad Airport uitgevoerd. Vijf keer passeerde de Boeing 737-800 van Transavia Biddinghuizen om een indruk te geven van de geluidsoverlast. De eerste resultaten zijn inmiddels binnen. Biddinghuizen gaat aan kop met 65,1 dB(A).

De getallen voor Biddinghuizen:

 1. 18:11 uur, 63,9 dB(A), 1402 meter hoog, klimmend
 2. 19:30 uur, 65,1 dB(A), 1417 meter hoog, klimmend (Boeiing kwam meer richting bebouwde kom in plaats van over Mosselweg/Alikruikweg)
 3. 20:08 uur, 61.1 dB(A), 1097 meter hoog, dalend
 4. 21:!5 uur,  61.3 dB(A), 1767 meter hoog, dalend
 5. 21:52 uur, 60.8 dB(A), 1684 meter hoog, dalend


De getallen voor Dronten-West:

 1. 18:03 uur, 60.7 dB(A), 735 m dalend
 2. 18:55 uur, 59.5 dB(A), 1104 m klimmend
 3. 19:23 uur, 59.5 dB(A), 739 m dalend
 4. 20:18 uur, 60.2 dB(A), 1539 m klimmend
 5. 21:08 uur, 59.3  dB(A), 739 m dalend
 6. 21:45 uur, 58.1 dB (A), 716 m dalend
Het zijn voorlopige getallen. In juli wordt de definitieve rapportage van het ministerie verwacht.

Betrouwbaar?
Hieronder de ruwe meetdata van de meetpunten van de gemeente aan het Bakhuis, Klaversingel en de Parksingel in Biddinghuizen. Hierbij wordt opgemerkt dat de piek aan het Bakhuis rond 19.00 uur zeker niet door vliegtuiglawaai komt. Trek je die eraf dan kloppen de metingen. Waarbij de Bakhuis ongeveer 3 dB(A) meer meet dan de andere meetpunten, maar dat is logisch want daar kwam de Boeiing het dichtste langs.

Zelf hebben wij met een geijkte decibelmeter maximaal 65 dB(A) gemeten (nabij Klaversingel). Kijkend naar de metingen lijkt dit een betrouwbaar beeld. Het is ongeveer 5 dB(A) meer dan door het  milieueffectrapport (MER 2018) is voorspeld (voorspelling: 60 dB).

Tja... maar 1 lege Boeing laten vliegen zegt natuurlijk niet zoveel.....

UPDATE: bij Heerde is een (eenmalige) piek van 70,6 dB(A) gemeten. Biddinghuizen toch geen decibellen-koploper.

zondag 27 mei 2018

“Belevingsvlucht is een niet realistische vliegshow”

Actiegroepen hebben geen vertrouwen in belevingsvlucht laagvliegen

“Belevingsvlucht is een niet realistische vliegshow”
De Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen ( SATL ), actief in zes provincies rondom vliegveld Lelystad, hebben geen vertrouwen in de zogenoemde "belevingsvlucht" die woensdag 30 mei plaatsvindt. De eenmalige vlucht met een Boeing 737-800 zou het laagvliegen vanaf Lelystad boven de provincies moeten simuleren.

Het is een vliegshow die niets te maken heeft met de dagelijkse hoeveelheid ellende die over ons uitgestort wordt als Lelystad Airport open zou gaan. Het is alsof je de  irritatie van een lekkende kraan met één druppel water wil simuleren.

Niet representatief 
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert de belevingsvlucht op de beoogde laagvliegroutes van Lelystad, hoogtes 1800 tot 2700 meter. Het doel is om inwoners van de getroffen gebieden rond Lelystad te laten ervaren hoe het is om een vliegtuig op die hoogtes te horen en te zien vliegen. De belevingsvlucht zal de laagvliegroutes naar Lelystad slechts één of enkele keren vliegen. Het is daarmee niet representatief voor de werkelijke situatie als Lelystad zou openen. Uiteindelijk gaat het dan om 45.000 vliegbewegingen, dat zijn  gemiddeld  vijftig vliegtuigen per dag die vertrekken en landen. In het hoogseizoen zal dit aantal veel hoger zijn, waarschijnlijk 100 à 120. Dat vertrekken en landen gebeurt veelal tussen 06.00 en 08.00 uur, rond het middaguur en vanaf 19.00 uur.

Let op: de belevingsvlucht wordt uitgevoerd zonder het veel meer lawaai en uitstoot gevende stijgen van het vliegtuig.

Te licht: geen passagiers aan boord
Tijdens de vliegshow met de Boeing 737 zijn geen passagiers en bagage aan boord. Het ontbreken van passagiers wordt weliswaar gedeeltelijk gecompenseerd door het vliegtuig volledig af te tanken, maar het vliegtuig is dan toch nog 7 à 8 ton lichter dan straks het geval zal zijn. In de praktijk zullen zwaardere vliegtuigen meer lawaai produceren en meer luchtverontreiniging veroorzaken. Tijdens de belevingsvlucht boven Noord en Oost-Nederland zal volgens gegevens van het ministerie van I&W ongeveer 12.000 kilo kerosine worden verbrand; dit levert ca. 30.000 kg kooldioxide op. Bij de belevingsvlucht wordt de uitstoot van het voor de gezondheid gevaarlijke ultrafijnstof niet gemeten. Daar wordt bij de beoordeling van het gehele vlieggebeuren ten onrechte totaal niet naar gekeken.

Protest bewoners
Het ministerie heeft al aangekondigd dat de belevingsvlucht geen rol zal spelen in de verdere besluitvorming. Ongeacht de overlast die op die dag ervaren wordt zullen de plannen voor het laagvliegen vanaf Lelystad als het aan het ministerie ligt, gewoon worden doorgezet. Daarom gaan de actiegroepen door met hun verzet tegen de verwachte overlast van de uitbreiding van Lelystad Airport. Op zaterdag 23 juni is er dan ook als onderdeel van een landelijk protest tegen luchtvaartgroei om 13.00 uur een demonstratie in Zwolle.


*SATL bundelt 18 actiegroepen uit Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Noord-Holland (website satlonline.nl)