dinsdag 6 november 2018

Lelystad Airport - een update van de stand van zaken (update)

Update 16-12-2108

Lelystad Airport bouwt vrolijk verder, maar uitstel dreigt. En van uitstel komt..............

Daarom hierbij een update van de stand van zaken:

MER/luchthavenbesluit
Er had volgens de planning van de minister al een nieuwe MER en een nieuwe of herziende aanvraag voor het luchthavenbesluit moeten zijn. De minister gaat haar nieuwe of herziende luchthavenbesluit ter inzage  leggen op 11 januari 2019. Wij gaan hier zeker bezwaar tegen maken. Uiteraard komt er dan een voorbeeldbezwaar waarmee ook jij bezwaar kunt aantekenen. De plannen rammelen onder andere op volgende punten:

 • Geluidsberekeningen kloppen niet. Eind mei werd er een zogenaamde beleveningsvlucht uitgevoerd. Zelfs  als er met een lege fluisterboeing precies volgens de routes wordt gevlogen onder ideale omstandigheden, wordt er 3 tot zelfs 7 decibel meer gemeten dan uit de geluidsberekening van de MER volgt. Hierbij moet je bedenken dat decibel een logaritmische schaal is: 3 db erbij is dus een verdubbeling van het geluid. De minister heeft er een half jaar over nagedacht en is vervolgens tot grote verbazing gekomen met het verhaal dat dit binnen de bandbreedtes valt. En dat klopt van geen kanten.
 • Er is door de aanwezigheid van de Oostvaardersplassen een groot gevaar voor vogelaanvaringen. Dit is nog niet goed onderzocht (bijvoorbeeld met een speciale vogelradar).  

Verkeersverdeelregel

Lelystad Airport moet vakantievluchten overnemen van Schiphol, zodat Schiphol verder kan groeien. Maar de luchtvaartmaatschappijen willen hun plek op Schiphol niet zomaar inruilen voor [citaat]  "dat tochtige veld daar achter in de polder'. Omdat vliegmaatschappijenSchiphol niet willen verhuizen naar Lelystad, moest er een stok achter de deur komen. Daarvoor heeft het ministerie de verkeersverdeelregel gemaakt. De eerste poging strandde bij de Europese Commissie.  Ook de tweede poging is inmiddels ook mislukt.
De minister komt nu met een derde versie en lijkt het principe dat Lelystad bedoelt is om Schiphol te ontlasten te verlaten. En daarmee wordt het hoofddoel van Lelystad Airport ondergraven. Ook wordt de deur opengezet voor vrachtvluchten. Al-met-al een moeilijk verhaal.   D66 en Christenunie waren hier altijd tegen. 

Samen sterk
We werken samen met de andere actiegroepen in SATL.

Extra meetpunten geluid in Dronten en Biddinghuizen
Klein winstpuntje van onze inspanningen: er komt extra geluidhandhavingspunten in Dronten-West en Biddinghuizen, bovenop het meetsysteem van Dronten. Aanvankelijk waren er maar twee handhavingspunten voorzien aan de kop en het einde van startlandingsbaan. 

Warm aanbevolen: documentaire 'Lelystad Airport in nevelen gehuld'

Oud-politicus Jan Terlouw, die de premiere van deze documentaire-film vooraf inleidde op 11 juli 2018 te Dalfsen, "Het is een erg mooie film, kwalitatief mooi, heel volledig, alle onderwerpen worden belicht, helder gesproken door iedereen. Een prachtfilm."

"Je ziet dat het kapitaal, dat geld wil verdienen door de markt uit te breiden, altijd weer lijkt te winnen. Je ziet ook dat ministeries ook niet ongevoelig zijn voor die krachten. De regering is voor een groot deel eigenaar van Schiphol, ja en dan is het moeilijk, dat zie je", aldus oud-politicus Jan Terlouw

Hier kun je de film op volledig scherm bekijken (HD)


De inleiding van Jan Terlouw kun je hieronder bekijken.

vrijdag 1 juni 2018

Biddinghuizen met 65,1 decibel aan kop geluidsmetingen Lelystad Airport

Woensdag 30 mei werd de belevingsvlucht van Lelystad Airport uitgevoerd. Vijf keer passeerde de Boeing 737-800 van Transavia Biddinghuizen om een indruk te geven van de geluidsoverlast. De eerste resultaten zijn inmiddels binnen. Biddinghuizen gaat aan kop met 65,1 dB(A).

De getallen voor Biddinghuizen:

 1. 18:11 uur, 63,9 dB(A), 1402 meter hoog, klimmend
 2. 19:30 uur, 65,1 dB(A), 1417 meter hoog, klimmend (Boeiing kwam meer richting bebouwde kom in plaats van over Mosselweg/Alikruikweg)
 3. 20:08 uur, 61.1 dB(A), 1097 meter hoog, dalend
 4. 21:!5 uur,  61.3 dB(A), 1767 meter hoog, dalend
 5. 21:52 uur, 60.8 dB(A), 1684 meter hoog, dalend


De getallen voor Dronten-West:

 1. 18:03 uur, 60.7 dB(A), 735 m dalend
 2. 18:55 uur, 59.5 dB(A), 1104 m klimmend
 3. 19:23 uur, 59.5 dB(A), 739 m dalend
 4. 20:18 uur, 60.2 dB(A), 1539 m klimmend
 5. 21:08 uur, 59.3  dB(A), 739 m dalend
 6. 21:45 uur, 58.1 dB (A), 716 m dalend
Het zijn voorlopige getallen. In juli wordt de definitieve rapportage van het ministerie verwacht.

Betrouwbaar?
Hieronder de ruwe meetdata van de meetpunten van de gemeente aan het Bakhuis, Klaversingel en de Parksingel in Biddinghuizen. Hierbij wordt opgemerkt dat de piek aan het Bakhuis rond 19.00 uur zeker niet door vliegtuiglawaai komt. Trek je die eraf dan kloppen de metingen. Waarbij de Bakhuis ongeveer 3 dB(A) meer meet dan de andere meetpunten, maar dat is logisch want daar kwam de Boeiing het dichtste langs.

Zelf hebben wij met een geijkte decibelmeter maximaal 65 dB(A) gemeten (nabij Klaversingel). Kijkend naar de metingen lijkt dit een betrouwbaar beeld. Het is ongeveer 5 dB(A) meer dan door het  milieueffectrapport (MER 2018) is voorspeld (voorspelling: 60 dB).

Tja... maar 1 lege Boeing laten vliegen zegt natuurlijk niet zoveel.....

UPDATE: bij Heerde is een (eenmalige) piek van 70,6 dB(A) gemeten. Biddinghuizen toch geen decibellen-koploper.

zondag 27 mei 2018

“Belevingsvlucht is een niet realistische vliegshow”

Actiegroepen hebben geen vertrouwen in belevingsvlucht laagvliegen

“Belevingsvlucht is een niet realistische vliegshow”
De Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen ( SATL ), actief in zes provincies rondom vliegveld Lelystad, hebben geen vertrouwen in de zogenoemde "belevingsvlucht" die woensdag 30 mei plaatsvindt. De eenmalige vlucht met een Boeing 737-800 zou het laagvliegen vanaf Lelystad boven de provincies moeten simuleren.

Het is een vliegshow die niets te maken heeft met de dagelijkse hoeveelheid ellende die over ons uitgestort wordt als Lelystad Airport open zou gaan. Het is alsof je de  irritatie van een lekkende kraan met één druppel water wil simuleren.

Niet representatief 
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert de belevingsvlucht op de beoogde laagvliegroutes van Lelystad, hoogtes 1800 tot 2700 meter. Het doel is om inwoners van de getroffen gebieden rond Lelystad te laten ervaren hoe het is om een vliegtuig op die hoogtes te horen en te zien vliegen. De belevingsvlucht zal de laagvliegroutes naar Lelystad slechts één of enkele keren vliegen. Het is daarmee niet representatief voor de werkelijke situatie als Lelystad zou openen. Uiteindelijk gaat het dan om 45.000 vliegbewegingen, dat zijn  gemiddeld  vijftig vliegtuigen per dag die vertrekken en landen. In het hoogseizoen zal dit aantal veel hoger zijn, waarschijnlijk 100 à 120. Dat vertrekken en landen gebeurt veelal tussen 06.00 en 08.00 uur, rond het middaguur en vanaf 19.00 uur.

Let op: de belevingsvlucht wordt uitgevoerd zonder het veel meer lawaai en uitstoot gevende stijgen van het vliegtuig.

Te licht: geen passagiers aan boord
Tijdens de vliegshow met de Boeing 737 zijn geen passagiers en bagage aan boord. Het ontbreken van passagiers wordt weliswaar gedeeltelijk gecompenseerd door het vliegtuig volledig af te tanken, maar het vliegtuig is dan toch nog 7 à 8 ton lichter dan straks het geval zal zijn. In de praktijk zullen zwaardere vliegtuigen meer lawaai produceren en meer luchtverontreiniging veroorzaken. Tijdens de belevingsvlucht boven Noord en Oost-Nederland zal volgens gegevens van het ministerie van I&W ongeveer 12.000 kilo kerosine worden verbrand; dit levert ca. 30.000 kg kooldioxide op. Bij de belevingsvlucht wordt de uitstoot van het voor de gezondheid gevaarlijke ultrafijnstof niet gemeten. Daar wordt bij de beoordeling van het gehele vlieggebeuren ten onrechte totaal niet naar gekeken.

Protest bewoners
Het ministerie heeft al aangekondigd dat de belevingsvlucht geen rol zal spelen in de verdere besluitvorming. Ongeacht de overlast die op die dag ervaren wordt zullen de plannen voor het laagvliegen vanaf Lelystad als het aan het ministerie ligt, gewoon worden doorgezet. Daarom gaan de actiegroepen door met hun verzet tegen de verwachte overlast van de uitbreiding van Lelystad Airport. Op zaterdag 23 juni is er dan ook als onderdeel van een landelijk protest tegen luchtvaartgroei om 13.00 uur een demonstratie in Zwolle.


*SATL bundelt 18 actiegroepen uit Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Noord-Holland (website satlonline.nl)

vrijdag 25 mei 2018

Belevenisvlucht 30 mei geeft een eerste indruk lawaai Lelystad Airport

UPDATE: VLUCHT IS RUIM 2 UUR VERPLAATST

Lelystad Airport wordt omgevormd tot een vakantievliegveld. Op woensdag 30 mei zal een belevingsvlucht worden uitgevoerd. Een Boeing 737 800 zal tussen 15.30 en 21.30 de vliegroutes van Lelystad Airport afleggen zodat er een idee ontstaat van de geluidsoverlast die straks zal ontstaan. 

Ook Biddinghuizen en Dronten zullen worden aangedaan. Het vliegtuig zal aan de oostkant van Biddinghuizen vliegen ter hoogte van de Alikruikweg en Mosselweg :

 • van Elburg richting Zeewolde (inkomende dalende vlucht): 16:47 en 18:13 uur 
 • van Zeewolde richting Elburg (uitgaande stijgende vlucht): 16:05, 17:28, 19:13 en 19:43 uur
Passages Dronten West (westzijde Dronten):

 • Vanaf Ketelmeer naar Lelystad Airport (inkomende dalende vlucht): 16:00, 17:24, 19:10 en 19:39 uur
 • Vanaf Lelystad Airport naar Ketelmeer (uitgaande stijgende vlucht): 16:52, 18:17 uur 

Het definitieve vluchtschema wordt op de dag zelf vastgesteld en is afhankelijk van het weer en de luchtverkeersleiding. Via Flightradar24.com en vergelijkbare sites en apps is de vlucht te volgen. Het vluchtnummer is HV051 (callsign TRA51). Als je in de app de zogenoemde ‘alert’ voor ‘featured flights’ aanzet, krijg je via de Flightradar app een notificatie op het moment dat de vlucht start. Het vliegschema is bekijken via Belevingsvlucht.nl.

Geluidsmetingen en evaluatie 
Tijdens de belevingsvlucht worden op 23 punten geluidsmetingen uitgevoerd. Ook bij de drie bestaande geluidsmeetpunten van de gemeente Dronten in Biddinghuizen en Dronten West worden metingen uitgevoerd en er worden MP3 geluidsbestanden van de passage gemaakt. Via deze link kun je live meekijken met de metingen.
De Stichting Geluidshinder komt met een app die iedereen kan installeren (klik hier voor de app). Daarmee is aan te geven hoe het geluidniveau in de directe omgeving is voor, tijdens en na de belevingsvlucht. Daarbij speelt de locatie een rol: de app is zo ingericht dat alleen mensen die zich in de regio van een van de vliegroutes bevinden, kunnen deelnemen. De resultaten worden vergeleken met de feitelijke geluidsregistraties. Op de website www.belevingsvlucht.nl kan naderhand een enquête worden ingevuld.

Vlucht niet realistisch, maar geeft een eerste te gunstige indruk
De vlucht is niet realistisch aldus Frank Pels van Vliegop Biddinghuizen. Er wordt precies gevlogen door het midden van de vier brede kilometer corridor van de vliegroutes. Het zal vermoedelijk de eerste en enige keer zijn dat er zo precies volgens de vliegroutes wordt gevlogen. Er zijn geen passagiers of bagage aan boord. Van een afgeladen vliegtuig moeten de motoren veel harder werken om in de lucht te blijven en dit produceert dus veel meer geluid. Er wordt niet geland en opgestegen vanaf Lelystad Airport, terwijl dit het meeste geluid geeft. De luchthaven wordt op 600 voet hoog gepasseerd. Daarnaast geeft een enkele, aangekondigde vlucht overdag geen goed beeld van de ruim 60 zwaarbeladen toestellen die straks dagelijks van 6.00 tot 24.00 uur langs Biddinghuizen en Dronten-West zullen bulderen. De vlucht is niet realistisch maar geeft hooguit een eerste, vermoedelijke veel te gunstige, indruk van het vliegtuiglawaai. De minister heeft al laten weten dat de uitkomsten van de belevingsvlucht geen invloed hebben op de besluitvorming van Lelystad Airport. Desondanks roept Pels iedereen op de enquête op Belevingsvlucht.nl in te vullen: "Geef je mening, laat zien dat je je zorgen maakt"

Update: “Belevingsvlucht is een niet realistische vliegshow” aldus samenwerkende actiegroepen 

zaterdag 17 maart 2018

Belevingsvlucht op 30 mei

Schrijf maar vast in de agenda: 30 mei een 'belevingsvlucht' met een Boeing 737 zodat je alvast kunt beleven hoe dat straks gaat klinken als Lelystad Airport open gaat. O ja..... hoe die vlucht ook gaat: aan de plannen verandert niets meer. Oók als de ervaringen met de belevingsvlucht ronduit negatief zijn gaan de plannen ongewijzigd door, volgens het ministerie. :-( Er is een begeleidingscommissie van bewoners voor de voorbereiding van de vlucht. Peter Schootuiterkamp uit Lelystad (buitengebied) is gekozen uit meerdere kandidaten, voor Flevoland is 1 plaats beschikbaar in de begeleidingscie. Er schijnt nog een website te komen met meer informatie. Bericht omroep Flevoland: belevingsvlucht op 30 mei

vrijdag 1 december 2017

advies aan minister: 'Stel opening Lelystad Airport uit'

Vanmiddag is het advies van de bewoners aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). 'Breng eerst je zaken op orde (MER, vliegroutes), dan pas Lelystad Airport openen' is kort samengevat het advies.

Het hele advies is hier te lezen (PDF alert, 6 MB)

Bericht omroep Flevoland "Bewonersdelegatie: stel opening Lelystad Airport uit'


Voorzitter bewonerscomité licht het kort toe in onderstaand filmpje.

zondag 5 november 2017

Kom naar grote actie 11 november op Lelystad Airport (update)

Lelystad Airport wil 1 april 2019 beginnen met vakantievluchten door prijsvechters, maar van normale vliegroutes is geen sprake. Rare laagvliegroutes en geluidsberekeningen uit de MER die niet kloppen. De geluidsoverlast blijkt veel groter te worden dan door het ministerie is voorgespiegeld. Eerst het luchtruim herindelen, normale vliegroutes vaststellen en een goede nieuwe MER uitvoeren, dan pas vliegen, vinden wij.
De Tweede Kamer neemt in december een besluit over de vliegroutes. Op 11 november is de laatste kans om te laten horen wat jij daarvan vindt.

De actiecomités Red de Veluwe, HoogOverijssel, Laagvliegroutes Nee en Nee tegen laagvliegroute over Ede organiseren van 10.00 tot 12.00 uur een grote actie bij het Aviodrome op Lelystad Airport. De actiegroep ‘vliegop’ uit Biddinghuizen ondersteunt deze actie en roept iedereen op de huidige uitbreidingsplannen met rare laagvliegroutes af te blazen. Letterlijk en symbolisch met toeters en alles wat blaast. Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid van Groen Links, en Cem Lacin, Tweede Kamerlid van de SP zullen hierbij als sprekers aanwezig zijn. De djembéspelers uit Hoenderloo treden op met diverse leuzen.

In het Aviodrome is op 11 november een voorlichtingsbijeenkomst. Direct na de actie kun jij daar dus terecht bij alle hoofdrolspelers (Luchthaven, ministerie, gemeente Lelystad, provincie Flevoland) met jouw kritische vragen.( print dan wel even deze bon.   Geeft ook gratis toegang tot de rest van het Aviodrome )

Wanneer: zaterdag 11 november, 10-12 uur
Waar: bij Lelystad Airport Pelikaanweg 50, 8218 PG Lelystad
wegens verwachtte opkomst verplaatst naar het (bestaande) luchthavengebouw. 

Programma (update)
Vanaf 10.00 uur: verzamelen op de manifestatie weide van vliegveld Lelystad
10.15 welkomstwoord door ceremoniemeesters Odile Rijken & Ank van der Bilt van
Red de Veluwe
10.30 uur: Startsein door Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid van Groen Links.
En verder bijdrages van de SP, Partij voor de Dieren, het CDA, de Recron en van actiegroepen
uit Friesland, Overijssel, Gelderland, Flevoland, West-Friesland, Eindhoven, Rotterdam,
omgeving Schiphol en de rest van Nederland, alles gelardeerd met poëzie van Aad van der Waal en muziek van de “Hoogvliegers” en de “Band Spik & Span”.
12.00 uur: einde manifestatie


zondag 29 oktober 2017

Bezwaar maken tegen uitbreiding Lelystad AirportBezwaar maken tegen uitbreiding Lelystad Airport

Er kan bezwaar worden gemaakt tegen het luchthavenbesluit. Kijk hier voor meer informatie. 

Er wordt gewerkt aan een bezwaarschrift voor Biddinghuizen/Dronten. Schrijf je in op de nieuwsbrief en je ontvangt een bericht als het bezwaarschrift klaar is.

Tot die tijd verwijzen wij graag naar de website van ReddeVeluwe voor een voorbeeldbezwaarschrift. Dorpsbelangen Biddinghuizen heeft in 2014 een uitgebreide zienswijze ingediend. Je kunt de zienswijze hier bekijken en downloaden voor meer inspiratie. 
------------------------------------------------------------------------------


Reageren op internetconsultatie is niet meer mogelijk! (gesloten 2-11-2017)


Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) biedt alle Nederlanders de ruimte om zich vóór 2 november uit te spreken over Lelystad Airport. Dit is dé kans om te laten horen dat Lelystad Airport niet open mag zolang het luchtruim niet opnieuw is ingedeeld. Dus reageer, als je de overlast door lawaai, vervuiling en onveiligheid wilt tegenhouden.

Reageren kan via een formulier op https://www.internetconsultatie.nl/lelystadairport/reageren
Op deze site kun je zelf opschrijven wat je vindt van het vliegveld en de vliegroutes.

Vind je dat lastig? Hieronder vind je een voorbeeldtekst geschreven voor een inwoner van Biddinghuizen.
Hier vind je de tekst als WORD bestand. 
Hier vind je de tekst als PDF bestand

Meer voorbeeldteksten via je bij de actiecomités van ‘Hoog Overijssel’ en ‘Red de Veluwe’.


Deze tekst of een deel daarvan kun je kopiëren en in de consultatie plakken in het vak bij de vraag: "Heeft u verbetervoorstellen voor de aansluitroutes van Lelystad Airport op het hogere luchtruim binnen de geldende uitgangspunten van het Kabinet?"

Als inwoner van Biddinghuizen maak ik mij grote zorgen over de uitbreiding van Lelystad Airport.
In deze reactie beperk ik mij tot uw vraagstelling ten aanzien van de vliegroutes zoals neergelegd in uw voorstel (B+ routes).

Lawaaiige, brandstof verspillende en gevaarlijke vliegroutes :
Bij de voorgestelde vliegroutes wordt er over een grote afstand tot aan Biddinghuizen heel laag (maximaal 2000 feet, 600 meter) gevlogen om onder het Schiphol-vliegverkeer te blijven. Ter plaatse van Biddinghuizen maken de vliegtuigen een ‘doorstart’ wat voor extra veel geluid zorgt. Er wordt dan vol gas gegeven om over een afstand van 5 kilometer steil omhoog te stijgen naar 6000 voet (1800 meter) ter plaatse van Elburg. “Lawaaiig, brandstof verspillend en gevaarlijk” is samengevat de mening van geraadpleegde piloten over de voorgestelde vliegroutes.  Zelf noemde de Staatssecretaris de routes ‘suboptimaal’.

De geplande route zorgt voor geluidsoverlast in Biddinghuizen, maar ook bij de recreatiebedrijven en recreatieparken bij Biddinghuizen die pal onder de routes liggen.

Daarnaast is er grote kans op botsingen met vogels boven het aangrenzend natuurgebied Oostvaardersplassen, maar ook in het open gebied in het midden van Flevoland, natuurgebied Harderbroek en oostzijde van Flevoland waar grote hoeveelheden vogels foerageren.

Graag wil ik graag de volgende punten inbrengen:

1 Uitstel tot herindeling luchtruim
Uit de debatten in de Tweede Kamer bleek dat optimale vliegroutes alleen mogelijk zijn als het luchtruim opnieuw  wordt ingedeeld. Ik verzoek u om de vliegoperaties van Lelystad Airport op te schorten tot het moment dat het luchtruim is heringedeeld en optimale vliegroutes wel mogelijk zijn.

Onderzoek de B++ route
Mede door vliegveld Teuge is de B++ route variant uitgedacht. Bij deze vliegroute wordt tussen Zeewolde en Biddinghuizen de oversteek naar de Veluwe gemaakt. Deze B++ route vermindert sterk de overlast voor Biddinghuizen, Elburg en Wezep.
In de debatten in de Tweede Kamer heeft u aangegeven deze B++ route verder niet onderzoeken. Ik verzoek u deze B++ variant toch te onderzoeken en mee te wegen in uw besluitvorming.

Eerder ‘doorstarten’ bij Biddinghuizen (B+ route)
Ter plaatse van Biddinghuizen geven de toestellen vol gas om door te stijgen (doorstart) naar 6000 feet om daarmee de oversteek te maken over de randmeren naar de Veluwe. Ik verzoek u te onderzoeken of dit punt waarop gas wordt gegeven zoveel mogelijk kan verschuiven richting Zeewolde. Dit om de geluidsoverlast voor Biddinghuizen te beperken. Dergelijke aanpassingen zijn binnen de mogelijkheden van de ‘experimenteerruimte’ van het luchthavenbesluit mogelijk. 


Het is belangrijk dat je daarna ook de gevraagde gegevens zoals je e-mail adres, naam etc. invult. Zonder die gegevens is je reactie niet geldig. En insturen moet vóór 2 november 2017!


woensdag 20 september 2017

Kamer kritisch over Lelystad Airport

Vandaag (19-9-2017) heeft de Tweede Kamer langdurig gesproken met Stas Dijksma. Dijksma trof een kritische kamer tegenover zich. Zij werd flink aangepakt op de rare (pardon: suboptimale) laagvliegroutes van Lelystad Airport. Ook op de luchtruimherziening, waarvoor nog geen bal gebeurd is, werd zij stevig aangepakt. Martijn van Helvert (CDA) hierover: “Sinds 2014 is er bij IenM gewoon niets gedaan om het luchtruim te herzien. In 2009 al bekend was dat het voor lelystad moest.Het kan niet zo zijn dat 10 jaar gewerkt wordt aan routes en dat de kamer binnen drie maanden moet beslissen." Deze luchtruimherziening is nodig voor normale vliegroutes, daar waar nu ruim 100 km laaggevlogen moet worden om onder het Schiphol-verkeer te blijven.

Ook wilde Dijksma de voor Biddinghuizen gunstige B++ vliegroutevariant niet fatsoenlijk bekijken. Moeilijk, ingewikkeld en straks is er extra inspraak of een extra MER nodig… zo probeerde Dijksma er onderuit te komen. Uiteindelijk is afgesproken dat luchtverkeersleiding Nederland en Eurocontrol nog deze week de B++ variant bekijken. Eurocontrol is de organisatie die de luchtverkeersleiding in Europa coördineert.

GroenLinks en de SGP vinden dat eerst het luchtruim herzien moet worden (op z'n vroegst in 2023) en dat Lelystad dan pas open kan.

Het overleg in de Tweede Kamer wordt volgende week vervolgt… (van 14.00 tot 18.00 uur was niet lang genoeg).

Morgen is er bij Omroep Flevoland een extra lange nieuwsuitzending die volledig over de laatste ontwikkelingen van Lelystad Airport gaat. Omroep Flevoland heeft zo'n beetje alle hoofdrolspelers voor de camera kunnen krijgen.

Bronnen: