zondag 29 oktober 2017

Bezwaar maken tegen uitbreiding Lelystad AirportBezwaar maken tegen uitbreiding Lelystad Airport

Er kan bezwaar worden gemaakt tegen het luchthavenbesluit. Kijk hier voor meer informatie. 

Er wordt gewerkt aan een bezwaarschrift voor Biddinghuizen/Dronten. Schrijf je in op de nieuwsbrief en je ontvangt een bericht als het bezwaarschrift klaar is.

Tot die tijd verwijzen wij graag naar de website van ReddeVeluwe voor een voorbeeldbezwaarschrift. Dorpsbelangen Biddinghuizen heeft in 2014 een uitgebreide zienswijze ingediend. Je kunt de zienswijze hier bekijken en downloaden voor meer inspiratie. 
------------------------------------------------------------------------------


Reageren op internetconsultatie is niet meer mogelijk! (gesloten 2-11-2017)


Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) biedt alle Nederlanders de ruimte om zich vóór 2 november uit te spreken over Lelystad Airport. Dit is dé kans om te laten horen dat Lelystad Airport niet open mag zolang het luchtruim niet opnieuw is ingedeeld. Dus reageer, als je de overlast door lawaai, vervuiling en onveiligheid wilt tegenhouden.

Reageren kan via een formulier op https://www.internetconsultatie.nl/lelystadairport/reageren
Op deze site kun je zelf opschrijven wat je vindt van het vliegveld en de vliegroutes.

Vind je dat lastig? Hieronder vind je een voorbeeldtekst geschreven voor een inwoner van Biddinghuizen.
Hier vind je de tekst als WORD bestand. 
Hier vind je de tekst als PDF bestand

Meer voorbeeldteksten via je bij de actiecomités van ‘Hoog Overijssel’ en ‘Red de Veluwe’.


Deze tekst of een deel daarvan kun je kopiëren en in de consultatie plakken in het vak bij de vraag: "Heeft u verbetervoorstellen voor de aansluitroutes van Lelystad Airport op het hogere luchtruim binnen de geldende uitgangspunten van het Kabinet?"

Als inwoner van Biddinghuizen maak ik mij grote zorgen over de uitbreiding van Lelystad Airport.
In deze reactie beperk ik mij tot uw vraagstelling ten aanzien van de vliegroutes zoals neergelegd in uw voorstel (B+ routes).

Lawaaiige, brandstof verspillende en gevaarlijke vliegroutes :
Bij de voorgestelde vliegroutes wordt er over een grote afstand tot aan Biddinghuizen heel laag (maximaal 2000 feet, 600 meter) gevlogen om onder het Schiphol-vliegverkeer te blijven. Ter plaatse van Biddinghuizen maken de vliegtuigen een ‘doorstart’ wat voor extra veel geluid zorgt. Er wordt dan vol gas gegeven om over een afstand van 5 kilometer steil omhoog te stijgen naar 6000 voet (1800 meter) ter plaatse van Elburg. “Lawaaiig, brandstof verspillend en gevaarlijk” is samengevat de mening van geraadpleegde piloten over de voorgestelde vliegroutes.  Zelf noemde de Staatssecretaris de routes ‘suboptimaal’.

De geplande route zorgt voor geluidsoverlast in Biddinghuizen, maar ook bij de recreatiebedrijven en recreatieparken bij Biddinghuizen die pal onder de routes liggen.

Daarnaast is er grote kans op botsingen met vogels boven het aangrenzend natuurgebied Oostvaardersplassen, maar ook in het open gebied in het midden van Flevoland, natuurgebied Harderbroek en oostzijde van Flevoland waar grote hoeveelheden vogels foerageren.

Graag wil ik graag de volgende punten inbrengen:

1 Uitstel tot herindeling luchtruim
Uit de debatten in de Tweede Kamer bleek dat optimale vliegroutes alleen mogelijk zijn als het luchtruim opnieuw  wordt ingedeeld. Ik verzoek u om de vliegoperaties van Lelystad Airport op te schorten tot het moment dat het luchtruim is heringedeeld en optimale vliegroutes wel mogelijk zijn.

Onderzoek de B++ route
Mede door vliegveld Teuge is de B++ route variant uitgedacht. Bij deze vliegroute wordt tussen Zeewolde en Biddinghuizen de oversteek naar de Veluwe gemaakt. Deze B++ route vermindert sterk de overlast voor Biddinghuizen, Elburg en Wezep.
In de debatten in de Tweede Kamer heeft u aangegeven deze B++ route verder niet onderzoeken. Ik verzoek u deze B++ variant toch te onderzoeken en mee te wegen in uw besluitvorming.

Eerder ‘doorstarten’ bij Biddinghuizen (B+ route)
Ter plaatse van Biddinghuizen geven de toestellen vol gas om door te stijgen (doorstart) naar 6000 feet om daarmee de oversteek te maken over de randmeren naar de Veluwe. Ik verzoek u te onderzoeken of dit punt waarop gas wordt gegeven zoveel mogelijk kan verschuiven richting Zeewolde. Dit om de geluidsoverlast voor Biddinghuizen te beperken. Dergelijke aanpassingen zijn binnen de mogelijkheden van de ‘experimenteerruimte’ van het luchthavenbesluit mogelijk. 


Het is belangrijk dat je daarna ook de gevraagde gegevens zoals je e-mail adres, naam etc. invult. Zonder die gegevens is je reactie niet geldig. En insturen moet vóór 2 november 2017!