zondag 11 januari 2015

Uitbreiding Lelystad Airport nog geen gelopen race

In april 2015 zal de Staatssecretaris vermoedelijk het luchthavenbesluit nemen waarin de uitbreiding van Lelystad Airport wordt geregeld. Een meerderheid van de huidige Tweede Kamer staat tot op heden achter dit besluit. Dit betekent echter niet dat de uitbreiding van Lelystad Airport al een gelopen race is. Hieronder een aantal mogelijkheden waardoor de uitbreiding van Lelystad Airport mogelijk (voorlopig) niet doorgaat.

1. Raad van State verwerpt de plannen
De Raad van State moet zich nog over de uitbreidingsplannen uitspreken. Vier keer eerder verwees de Raad van State de uitbreidingsplannen van Lelystad Airport naar de prullenbak. Mogelijke kansen: de economische onderbouwing is erg schraal, de stikstofwetgeving lijkt niet afdoende doorgerekend te zijn en er zijn vraagtekens over vogelaanvaringen.

De beoordeling van de Raad van State wordt in april 2015 verwacht.

2. Uitbreiding Lelystad Airport wordt uitgesteld om economische redenen
De reis- en luchtvaartbranche zijn tegen de uitbreiding van Lelystad Aiport. De reisbranche, de piloten en de verschillende luchtvaartmaatschappijen lieten eind juni in de Tweede Kamer en in de media weten tegen de uitbreiding van de Lelystad Airport te zijn. De uitbreiding van Lelystad Airport leidt tot heel wat chagrijn tussen Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen. Er is nog geen enkele luchtvaartmaatschappij die heeft aangegeven van Lelystad Airport te willen vliegen. Ook het aantal starts en landingen op Schiphol – vorig jaar 438.000 – staat onder druk. Vijftien jaar geleden waren het er 433.000. Met dit tempo duurt het nog wel even voordat het huidige maximum van 510.000 starts en landingen op Schiphol wordt gehaald.

Luchthaven Schiphol wil daarnaast de huidige afspraken met de omgeving wijzigen om verder te kunnen groeien. Schiphol investeert de komende tijd €1,5 mrd en wil niet het risico lopen dat deze investeringen voor niets gedaan zullen worden. Er moeten onder meer een nieuwe pier en terminal komen om de groei verder te faciliteren. Verdere groei van Schiphol kan leiden tot uit- of afstel van de uitbreiding van Lelystad Airport. In een artikel in de Telegraaf wordt zelfs gesproken over het doorgroeien naar 700.000 vluchten. Schiphol brengt dit in aan de Alderstafel van 14 januari 2015.

Volgens de eigen - zeer positieve - businesscase van Lelystad Airport wordt er de komende 27 jaar nog geen winst gemaakt. En dan had Lelystad Airport nog geen eens rekening gehouden met de veel hogere kosten van de Luchtverkeersleiding.

Geen klanten voor Lelystad, tegenvallende groei Schiphol, meer groeimogelijkheden op Schiphol en hogere kosten voor Lelystad Airport: dit kunnen allemaal redenen zijn voor Schiphol om de uitbreiding van Lelystad Airport uit te stellen. Het luchthavenbesluit heeft geen 'uiterste houdbaarheidsdatum', dus uitstel is zonder procedurele problemen mogelijk.

3. Uitstel of afstel Luchthavenbesluit door val van het kabinet
De liefde tussen de coalitiepartijen VVD en PvdA lijkt aardig bekoeld. PvdA-senatoren torpedeerden de zorgwet. VVD ministers weigeren zorg- en woningbouwverenigingsgraaiers aan te pakken. Op 18 maart 2015 zijn er Statenverkiezingen waarbij de PvdA volgens de peilingen circa 2/3 van zijn aanhang gaat verliezen. De VVD-aanhang zal volgens de peilingen ongeveer halveren. Dit zal voor meer spanning zorgen in het kabinet.

Bij deze verkiezingen wordt ook de samenstelling van de Eerste Kamer bepaald. Nu hebben de PvdA en VVD al geen meerderheid in de eerste kamer. Na de Statenverkiezingen van 18 maart zal het vermoedelijk nog moeilijker worden voor het huidige kabinet om nog een meerderheid voor haar voorstellen te vinden in de Eerste Kamer.

Dit alles kan leiden tot de val van het kabinet. Veel lopende onderwerpen worden dan door de Tweede Kamer "controversieel" verklaard. Dit betekent dat het luchthavenbesluit waarschijnlijk wordt doorgeschoven naar een nieuw kabinet en een nieuwe Tweede Kamer.

4. Uitstel of afstel door problemen met vergunningen en procedures
Naast een Luchthavenbesluit zijn er voor uitbreiding van Lelystad Airport nog vele andere vergunningen en procedures nodig. Problemen voor Lelystad Airport bij deze procedures en vergunningen kunnen leiden tot uitstel of afstel van de uitbreiding.
Vooral de benodigde wijziging van het bestemmingsplan is interessant. Bij een wijziging van de bestemming is de invloed hiervan op de omgeving van groot belang. Dit biedt kansen voor bezwaar en beroep.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten