zaterdag 4 juli 2015

Bestemmingsplan Lelystad Airport biedt geen mogelijkheden voor Biddinghuizer bezwaar

Vanaf 11 juni t/m 23 juli 2015 ligt het Ontwerpbestemmingsplan Lelystad – Uitbreiding Luchthaven ter inzage.

In het stuk wordt voor alle voor Biddinghuizen van belangzijnde onderwerpen nadrukkelijk verwezen naar het reeds vastgestelde luchthavenbesluit.Denk hierbij aan vliegroutes, nut-en-noodzaak uitbreiding, locatiekeuze, geluidsoverlast en dergelijke. Bezwaar maken tegen deze onderdelen heeft geen zin: deze bezwaren worden afgewezen met een verwijzing naar het (onherroepelijke) luchthavenbesluit.

Je kunt natuurlijk altijd bezwaar proberen te maken tegen de grootte of hoogte van het luchthavengebouw of de kleur van de startbaan maar het wordt als inwoner van Biddinghuizen wel erg moeilijk (onmogelijk) om aan te tonen dat je daardoor in je belang wordt geschaad. Op deze website daarom geen (voorbeeld) bezwaarschrift voor het bestemmingsplan.

Nadeelcompensatie
Op grond van artikel 8.74 en artikel 8.31. van de Wet luchtvaart kan iemand die schade lijdt of zal lijden binnen 5 jaar na het Luchthavenbesluit een verzoek voor schadevergoeding indienen.

 • Alleen daadwerkelijk geleden of nog te lijden schade ten gevolge van het Luchthavenbesluit wordt vergoed. 
 • Je moet je verzoek met bewijslast te onderbouwen.
 • Een dergelijk verzoek kan worden ingediend via de website van de Rijksoverheid 

Vliegroutes
De vliegroutes zijn nog niet formeel vastgesteld. Wijzigingen en optimalisaties van de vliegroutes kunnen dus nog in de plannen worden doorgevoerd. Wij zullen onze punten blijven inbrengen (o.a. via de wethouder die aan de Alderstafel deelneemt).

1 opmerking:

 1. Ik snap heel veel dingen niet: men moet er alles voor doen om luchtvervuiling te voorkomen en dan mogen er wel ik-weet-niet-hoeveel vluchten gemaakt worden met de grootste vervuilers! Hoe is dit in vredesnaam mogelijk!!!
  Er zijn in grote steden zogenaamde Eurozones ingevoerd, vrachtauto's met een lage Euronorm mogen niet meer door bepaalde centra en wijken i.v.m. luchtvervuiling. Oude dieselauto's willen ze weren uit de binnensteden. Oké.
  Vakantievluchten in een nu nog schoon (natuur)gebied mag wel......ik kan er echt niet met mijn hoofd bij.....

  Ik denk nu al aan al die vogels die nu nog lekker rustig kunnen vliegen, de toeristen die hier in Flevoland voor hun welverdiende rust komen en dan straks al die rotvliegtuigen die boven Flevoland komen te vliegen met hun stank, lawaai en passagiers die op vakantie gaan naar het buitenland. In plaats ze hier proberen in Nederland te houden.....

  Hoezo krommelogie?!?!

  BeantwoordenVerwijderen