woensdag 26 november 2014

Debat over uitbreiding Lelystad Airport: alles blijft zoals het is

Het leek vooraf allemaal zo mooi. Vlieg op Biddinghuizen, zweefvliegclub Flevo, gemeente Dronten, Vogelwacht en anderen stuurden vooraf brieven met punten zoals het gevaar op vogelaanvaringen, stikstofdepositie, andere vliegroutes, de invloed op natuurgebieden, geluidsoverlast en de economische onnozelheid van dit voorstel.

De scribent van dit stukje was van plan een hele verhandeling te  typen over het overleg van 3 uur van 26 november 2014 in de Tweede Kamer. Maar Ton Elias van VVD wist het kort en krachtig samen te vatten. Ton….. kom er maar in:
“besluit uitbreiding Lelystad Airport kan ‘idioterie’ zijn, maar kamermeerderheid is voor”. 


PvdA en VVD steunen de plannen nog steeds. D66 en de PVV sloten zich hierbij aan. Daarmee is er een stevige kamermeerderheid voor de uitbreiding van Lelystad Airport.

Er komt geen extra onderzoek of informatie over vogels, stikstofdepositie, andere vliegroutes, …….. Staatsecretaris Mansveld stuurt alles op naar de Raad van State. Die komt naar verwachting in april 2015 met haar oordeel.

1 opmerking: