maandag 20 oktober 2014

Uitstel besluit uitbreiding Lelystad Airport door tekortkomingen MER

De onafhankelijke MER commissie heeft de MER beoordeeld. De MER commissie schrijft in haar advies dat er tekortkomingen in de MER zitten. Het ministerie probeert dit zo snel mogelijk in te vullen, maar hierdoor loopt de besluitvorming vertraging op. Toch wil Stas Mansveld nog steeds dit jaar het luchthavenbesluit nemen. De Raad van State heeft haar oordeel over de plannen tot januari 2015 uitgesteld.

De MER commissie constateert in haar advies dat de MER de volgende essentiƫle tekortkomingen heeft:

  1. De invloed van de uitbreiding van Lelystad Airport op natuurgebieden ontbreekt in de MER of is onjuist. Dit geldt voor de stikstofproblematiek en de verstoring van vogels. Informatie over maatregelen die nodig zijn tegen vogels om de vliegveiligheid te vergroten ontbreekt compleet in de MER. Denk hierbij aan het afschieten van vogels, verstoren van nesten en dergelijke. Een ernstige tekortkoming vanwege de nabijheid van het belangrijke vogelwalhalla ‘de Oostvaardersplassen’. 
  2. Het rapport geeft het aantal gehinderden mensen niet goed weer. Nieuwbouwlocaties zoals Oosterwold (16.000 woningen) zijn niet meegenomen in de berekeningen. Verder is onduidelijk hoe wordt omgegaan met permanente bewoning van o.a. de Boschberg en Bremerberg. 


Vliegop/Dorpsbelangen Biddinghuizen en de gemeente Dronten hebben deze tekortkomingen genoemd in hun bezwaarschriften.

Verder noemt de MER Cie nog de volgende zaken:

  • Het is onwenselijk om een aantal onderzoeken – zoals bijvoorbeeld naar de invloed op Natura 2000 gebieden -  vooruit te schuiven en niet te mee te nemen in de besluitvorming;
  • Er moet een actuele meting van de hinderbeleving en gezondheid komen voorafgaan aan het luchthavenbesluit;
  • De gevolgen van uitplaatsing van de kleine luchtvaart (general aviation) moet in beeld worden gebracht. 
  • De consequenties en eventuele hiervoor benodigde maatregelen voor de ecologische hoofdstructuur moeten in beeld worden gebracht;
  • De brandstof voor de vliegtuigen wordt per tankauto aangevoerd. Een worst-case-schatting moet eventuele problemen vroegtijdig aan het licht brengen en er moet nagedacht worden over maatregelen;
  • Er moet een aanvullende beoordeling komen om de consequenties en beperkingen voor windenergie in beeld te brengen. 


Onderstaand citaat geeft het standpunt van de MER cie weer:

Het rapport laat zien dat schade aan de natuur niet is uit te sluiten. Voorbeelden zijn schade aan kwetsbare bosgebieden op de Veluwe door de luchtverontreiniging van het vliegverkeer en schade aan vogels in en rondom de Oostvaardersplassen door verstoring. Het rapport geeft aan dat het onderzoek naar het samengaan van luchtvaart en natuur pas later wordt afgerond. De Commissie vindt het onterecht dat dit onderzoek wordt doorgeschoven. De uitkomsten hiervan zijn namelijk belangrijk voor het luchthavenbesluit. Ook houdt het rapport onvoldoende rekening met (toekomstige) ernstig geluidgehinderden in nieuwe woonwijken, bijvoorbeeld tussen Almere en Zeewolde. De Commissie adviseert daarom het overzicht van het totale aantal (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden alsnog compleet te maken.De Commissie vindt het belangrijk dat deze informatie beschikbaar is, voordat de staatssecretaris een besluit neemt over de uitbreiding van de luchthaven, omdat ze bepalend kan zijn voor de haalbaarheid van de luchthaven en voor de keuze van vliegroutes.
Klik hier om het hele advies van de MER commissie te lezen. 

Extra aandacht is positief
De punten die door de MER commissie worden genoemd moeten worden ingevuld voordat er een besluit wordt genomen. Als dit niet of niet voldoende gebeurt dan kan dit leiden tot een afkeuring door de Raad van State. Ook de Raad van State neemt langer de tijd om de plannen goed te beoordelen. De ervaring met deze plannen is dat hoe langer je ernaar kijkt hoe meer rammelende zaken je vindt. Geldt dat ook voor de Raad van State?Geen opmerkingen:

Een reactie posten