dinsdag 21 oktober 2014

Uitstel luchthavenbesluit Lelystad Airport tot april 2015

Het was altijd al erg ambitieus om in november 2014 een luchthavenbesluit te nemen voor Lelystad Airport, maar nu is besloten het uit te stellen tot april 2015. In een brief aan de Tweede Kamer legt Staatsecretaris Mansveld uit dat zij omwille van de ‘zorgvuldigheid’ het luchthavenbesluit uitstelt tot april 2015.

Reden hiervoor is dat de milieueffectrapportage (MER) naar aanleiding van de kritiek van de onafhankelijke MER- commissie is aangevuld. Het gaat hierbij om de beschrijving van de invloed op natuurgebieden (vogels en stikstofproblematiek) en de onduidelijkheden in de geluidsberekeningen. Lees het bericht “Uitstel besluit uitbreiding Lelystad Airport door tekortkomingen MER“ voor een uitgebreide beschrijving van de kritiek op de MER .

De MER wordt aangevuld en opgestuurd naar de Tweede Kamer. Die praat er op 26 november 2014 over. Daarna worden alle stukken naar de Raad van State gestuurd voor beoordeling. In april 2015 kan dan – als de Raad van State instemt -  het definitieve luchthavenbesluit voor de uitbreiding van Lelystad Airport worden genomen. De planning ziet er alsvolgt uit:

  1. De MER wordt aangevuld met invloed op natuurgebieden (vogels, stikstof-problematiek) en de geluidsberekeningen voor toekomstige woonwijken zoals bijvoorbeeld Oosterwold (tussen Almere en Zeewolde);
  2. De aangepaste MER wordt opgestuurd voor beoordeling aan de MER commissie (17-10-2014); 
  3. Half november 2014:  de aangepaste MER en het oordeel van de MER-cie wordt verstuurd naar de Tweede Kamer;
  4. 26 november 2014: debat in de Tweede Kamer (Cie I&M). PvdA en VVD staan achter de plannen (meerderheid);
  5. Eind november 2014: Staatssecretaris Mansveld stuurt het gehele pakket voor beoordeling naar de Raad van State (RvS);
  6. April 2015: Raad van State brengt advies uit. 
  7. April 2015: worden de plannen goedgekeurd door de Raad van State? Dan wordt het definitieve luchthavenbesluit genomen. 
  8. April 2015: worden de plannen afgekeurd door de Raad van State? Dan moet het luchthavenbesluit aangepast worden en wellicht moet de hele procedure dan over. 
  9. Vanaf april 2015 (na goedkeuring RvS): het aanvragen van verschillende vergunningen voor Lelystad Airport. Het wijzigen van het bestemmingsplan is hiervan de belangrijkste vanwege de mogelijkheid van het aantekenen van bezwaar. 


Lees hier de brief van Stas Mansveld aan de Tweede Kamer ‘Luchthaven Lelystad – milieueffectrapportage’


Geen opmerkingen:

Een reactie posten