donderdag 19 december 2013

Luchtvaart groeit nauwelijks - Lelystad Airport wel nodig?

De plannen voor de uitbreiding van Lelystad Airport zijn gebaseerd op een prognose van 580.000 vliegbewegingen in 2020. Hoog tijd om eens te kijken naar de groei van de luchtvaart in de afgelopen periode:Gemiddeld is er dus over de afgelopen 12 jaar ongeveer 0% groei gerealiseerd. Is die luchthaven bij Lelystad wel nodig?


maandag 14 oktober 2013

Planning uitbreiding luchthaven Lelystad

De zienswijzen voor de notitie MER zijn ingediend. Maar hoe gaat het nu verder?

Hieronder de laatst bekende zeer ambitieuze planning voor de uitbreiding van de luchthaven Lelystad.


 • juli 2013: Mededeling aan bevoegd gezag
 • juli 2013: Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER
 • augustus – september 2013: Notitie MER ter inzage
 • oktober 2013: Advies Reikwijdte en Detailniveau (MER)
 • juli – oktober 2013: Opstellen MER + overige onderzoeken
 • november – december 2013: Toetsing MER + overige onderzoeken
 • januari 2014: Aanvraag luchthavenbesluit
 • februari – april 2014: Opstellen ontwerp luchthavenbesluit
 • mei – juni 2014: Ontwerp luchhavenbesluit ter inzage / voorhang TK - mogelijkheid voor indienen bezwaar & zienswijzen
 • juni – juli 2014 Toetsingsadvies Cie MER
 • juli – september 2014: Definitief ontwerp luchthavenbesluit voor advies Raad van State
 • september – oktober 2014: Afronding Luchthavenbesluit
 • 2015: baanverlenging, bouw/aanpassen gebouwen en infrastructuur
 • 2016: Eerste verkeersvliegtuigen?

zondag 8 september 2013

Geluidsoverlast bedreigt Biddinghuizen

Lelystad Airport moet gaan groeien tot een tweede Schiphol voor grote verkeersvliegtuigen. Volgens de huidige aanvraag worden er 45.000 vluchten per jaar toegestaan. De opstijgende vliegtuigen zullen laag over Biddinghuizen komen met veel geluidsoverlast en luchtvervuiling als gevolg. Het gaat hierbij om zo’n 80 vliegtuigen per dag vooral in de vroege ochtend van 6.00 tot 8.00 uur en in de avond van 21.00 tot 23.00 uur. De MER-procedure voor de uitbreiding van de luchthaven is gestart. MER staat voor Milieu- Effect Rapportage, hierin gaat het onder andere over geluidsoverlast. In het najaar van 2014 moet het formele luchthavenbesluit rond zijn. In 2016 moeten de grote verkeersvliegtuigen gaan vliegen. 


Hoe groot wordt de geluidsoverlast voor Biddinghuizen? 
De overlast voor Biddinghuizen wordt erg groot. De uitvliegroute over de Oostvaardersplassen wordt waarschijnlijk geschrapt, want die is te gevaarlijk in verband met vogels en de dalende vliegtuigen richting Schiphol. Dit betekent dat al het opstijgende verkeer van Lelystad Airport over Biddinghuizen gaat komen. Bij westenwind stijgen de Boeings en Airbussen op van Lelystad Airport en maken een bocht richting Zeewolde. Vervolgens vliegen ze langs Gooiseweg richting Biddinghuizen. Hierbij mogen ze niet te hoog vliegen omdat ze onder de dalende vliegtuigen richting Schiphol door moeten vliegen. Ze mogen maximaal 3000 voet (900 meter) hoog vliegen in verband met het dalende vliegverkeer naar Schiphol. In de praktijk zullen ze om veiligheidsredenen ruim onder de 3000 voet blijven vliegen. Bij Biddinghuizen gaan ze rechtdoor voor bestemmingen in het westen en het noorden. Voor bestemmingen in het oosten en het zuiden slaan ze rechtsaf richting de Veluwe. Bij Biddinghuizen moet het gas er flink op. Op de Veluwe bevindt zich een laagvlieg-gebied voor defensie en een schietterrein voor artillerie en daar moeten de vliegtuigen hoog (minimaal 6000 voet, dus 1800 meter) overeen vliegen.


Maar er vliegen nu toch ook al grote verkeersvliegtuigen over Biddinghuizen?
Dat klopt, het dalende vliegverkeer naar Schiphol komt over Biddinghuizen heen. Dit vliegverkeer moet echter een minimale vlieghoogte van ongeveer 2 kilometer hebben op het moment dat ze Biddinghuizen passeren. Het opstijgende vliegverkeer van Lelystad Airport vliegt straks twee keer zo laag om hier onderdoor te vliegen. Een vliegtuig dat twee keer zo laag vliegt produceert vier keer zoveel geluid. Bovendien gaat het straks om opstijgende toestellen die bovendien vol gas geven om voldoende hoogte te hebben boven de Veluwe. Hierdoor produceert het vliegtuig – met uitzondering van de start op Lelystad Airport – maximaal geluid.

Wat ga ik er van merken?
Biddinghuizen krijgt vooral last van het opstijgende vliegverkeer en in mindere mate van dalende vliegtuigen. Het gaat in totaal om zo’n 80 vliegtuigen per dag. Vermoedelijk zullen alleen ‘prijsvechters’ gebruik maken van Lelystad Airport. Deze vliegmaatschappijen zijn gebaat bij het aankomen of vertrekken op ‘commercieel’ lucratieve tijden. Dit betekent vooral in de vroege ochtend van 6.00 tot 8.00 uur en in de avond van 21.00 tot 23.00 uur veel geluidsoverlast (ook in het weekend). Lekker uitslapen met je raam open of ’s avonds lekker in je tuin zitten zal dan lastig zijn.

Wat kan ik eraan doen?
De procedure voor de uitbreiding van Lelystad Airport is gestart met de MER procedure. Hiervoor kan een zienswijze worden ingediend waarin je mag aangeven welke zaken er volgens jou in de MER moeten komen. Het is verstandig om dat nu al te doen, want de vliegroutes liggen op dit moment nog niet vast. Dit kan tot uiterlijk 16 september 2013.

In de zomer van 2014 is het volgens de huidige planning mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen het formele luchthavenbesluit. Bezwaar maken heeft zin, plannen voor de uitbreiding van de luchthaven werden al vier keer eerder door de Raad van State naar de prullenbak verwezen. Als je jezelf aanmeldt op de nieuwsbrief op deze website, dan word je automatisch op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen.

Indienen van een zienswijze voor startnotitie MER

 1. Klik hier om een voorbeeld zienswijze startnotitie MER te downloaden. Deze zienswijze is geschreven vanuit het oogpunt van een Biddinghuizenaar en richt zich op de geluidsoverlast en doet voorstellen om de vliegroutes te wijzigen. 
 2. Als je dat wilt kun je de zienswijze naar eigen inzicht aanpassen
 3. Voeg onderaan de zienswijze je naam, adres en emailadres toe. Dit is nodig voor een geldige zienswijze.
 4. Stuur de zienswijze op per post. 
 5. Digitaal indienen kan ook via dit formulier op de website van het ministerie. De zienswijze kun je als bijlage bijvoegen. 
 6. De sluitingsdatum is 16 september 2013


Meer informatie
Alle informatie over de MER en aanvraag tot uitbreiding van de luchthaven Lelystad vind je op de website van het ministerie.

Hier vind je een alternatieve link voor het downloaden van de voorbeeldzienswijze.

donderdag 11 april 2013

Splinternieuw Duits vliegveld is geldverspilling

De Duitse regionale luchthavens Kassel-Calden en Hahn Airport maken miljoenenverliezen. Deze luchthavens kunnen alleen open blijven dankzij miljoenensteun van de Duitse Overheid. Blijkbaar wil Nederland met Luchthaven Lelystad dezelfde fout ook echt zelf maken( (nb: Duitsland en Nederland lijken in economisch opzicht zeer sterk op elkaar).
Geld dat in deze economische tijden echt beter besteed kan worden.

Een regionale luchthaven vlakbij een bestaande grote luchthaven beginnen....... In Duitsland werkt dat niet. Waarom zou dat hier wel werken?

dinsdag 9 april 2013

Hoe is dat? Een vliegtuig op 600 meter?

De verkeersvliegtuigen van Lelystad Airport komen straks op zo'n 600 meter hoogte over Biddinghuizen. Hieronder een filmpje van een dalend vliegtuig op een vergelijkbare hoogte.

De vliegtuigen boven Biddinghuizen geven straks vol gas om te stijgen om hoog over de schietterreinen van defensie op de Veluwe te  kunnen vliegen. Bovendien maken ze boven Biddinghuizen een bocht richting de Veluwe. De toestellen boven Biddinghuizen zullen daarom meer geluid maken dan onderstaand toestel.


Over de toekomstige geluidsoverlast van Lelystad Airport.


De columnist van de Flevopost vindt het blijkbaar fantastisch dat de Boeings straks laag over zijn huis vliegen.

Ruud Arensman  (Biddinghuizen) klom in de pen voor wat gezond tegengas. Links de brief van Ruud Arensman. Rechts de column van Gerrit Wijne. Klik hier om het bericht te lezen op scribd.


vrijdag 22 maart 2013

Wat betekent de uitbreiding van vliegveld Lelystad voor Biddinghuizen?Lelystad Airport moet gaan groeien tot een tweede Schiphol voor grote verkeersvliegtuigen. Volgens de huidige concept plannen worden er tot 45.000 vluchten per jaar toegestaan. Afgelopen week werden de concept vliegroutes vrijgegeven. Zowel bij westenwind als bij oostenwind zullen vliegtuigen laag over Biddinghuizen komen met veel geluidsoverlast en luchtvervuiling als gevolg. 

Aanleiding
Luchthaven Schiphol gaat in de komende jaren tegen zijn milieugrenzen aanlopen, daarom is het plan om 70.000 vluchten uit te plaatsen naar luchthaven Eindhoven en Lelystad. Hiervoor is een commissie onder leiding van voormalig minister Hans Alders aan het werk gezet. Deze commissie ,‘de Alderstafel’, overlegt met diverse belanghebbenden en overheden om tot één advies te komen. In 2012 heeft deze Alderstafel een advies uitgebracht waarin staat dat Lelystad 45.000 vluchten per jaar moet gaan afwikkelen.

Wat gaat Biddinghuizen ervan merken?
Biddinghuizen gaat er veel van merken.

Vliegtuigen moeten tegen de wind in opstijgen en landen. De wind komt in Nederland meestal uit het westen. De vliegtuigen stijgen dan op in zuidwestelijke richting. Ze kunnen niet richting Almere want dan komen ze  in conflict met het dalende vliegverkeer richting Schiphol. Afhankelijk van hun bestemming kunnen ze twee kanten op. De eerste route loopt over de Oostvaardersplassen en dan het Markermeer op.
De tweede route is voor Biddinghuizen van groot belang. Ze vliegen dan laag richting Zeewolde en draaien daar. Ze vliegen vervolgens laag parallel aan de Gooise Weg richting Biddinghuizen. Boven Biddinghuizen draaien ze richting het Veluwemeer. Ze vliegen hierbij laag om niet in conflict te komen met de vliegtuigen die aan het dalen zijn voor de landing op Schiphol. Ze vliegen dan op circa 2000 voet (600 meter). Ze mogen in elk geval niet hoger dan 3000 voet (900 meter) vanwege het vliegverkeer richting Schiphol.
In de omgeving van Biddinghuizen geven ze dan flink gas om vervolgens het Veluwemeer over te steken naar de Veluwe. Ze geven gas om hoogte winnen. Op de Veluwe liggen militaire terreinen waar tot grote hoogte wordt geschoten en waar deze vliegtuigen dus ruim overheen moeten. Hier vind je een kaart op Googlemaps.
Vliegroutes bij Westenwind
Als de wind uit het oosten komt, dan stijgen de vliegtuigen op in noordoostelijke richting. Ze vliegen dan naar Dronten tot ongeveer het Wisentbos om daar naar het oosten of het westen te draaien en koers te zetten naar Biddinghuizen of Swifterbant. Daar vliegen ze dan laag overheen om daarna fors te klimmen naar de juiste vlieghoogte.
Het dalende vliegverkeer volgt in dat geval zo’n beetje de Gooise weg richting Zeewolde waarbij ze ook Biddinghuizen passeren. Bij Zeewolde maken ze bocht om vervolgens aan te vliegen op luchthaven Lelystad. Hier vind je een kaart op Googlemaps.
Vliegroutes bij oostenwind

Bij deze kaarten moet bedacht worden dat vliegtuigen nooit precies over een lijntje vliegen, maar dat hun daadwerkelijke route tot honderden meters kan afwijken. Op de kaart staat een dun lijntjes precies langs Biddinghuizen. Dat betekent dat ze in de praktijk regelmatig recht over Biddinghuizen vliegen. Hier kun je het hele rapport over de vliegroutes inzien (PDF, 1,6 MB). 

Hoeveel vliegtuigen?
Er is niet precies te zeggen hoeveel vliegtuigen er over Biddinghuizen zullen komen. Er zijn twee uitvliegroutes. Als we uitgaan van 45.000 vluchten per jaar en de helft daarvan komt over of vlak langs Biddinghuizen dan komt dat overeen met ruim 60 vliegtuigen per dag.

Komt er in de toekomst nog meer overlast? 
In de huidige plannen wordt uitgegaan van 45.000 vluchten. Er mag – uitgezonderd noodgevallen – ’s nachts van 24.00 uur tot 6.00 uur niet gevlogen worden.
Op vliegveld Lelystad moet voor tientallen miljoenen worden geïnvesteerd in een langere en bredere start- en landingsbaan en in gebouwen, bagageafhandeling, wegen en openbaar vervoer. Er zijn luchtvaartmaatschappijen die nu al aangeven graag ’s nachts te willen vliegen want dan kunnen ze twee keer per etmaal op- en neer naar een aantal populaire vakantiebestemmingen. Het kan dus gebeuren dat de grenzen voor Lelystad Airport in de toekomst verder worden verruimd. De investeringen moeten tenslotte wel terugverdiend worden. Er is al studie gedaan naar 90.000 vluchten per jaar. Er is in dat geval wel een nieuw aanwijzingsbesluit nodig van de minister dat de Tweede Kamer moet goedkeuren en waar uiteraard bezwaar tegen gemaakt kan worden.

Goed voor de economie en werkgelegenheid?
Een vliegveld zou goed zijn voor de economie. Dat lijkt echter wel mee te vallen. Vooral de (goedkope) chartervluchten worden naar Lelystad verplaatst. Er bestaan verschillende inschattingen over de hoeveelheid banen die dat op zou leveren. Een onderzoek van de provincie Flevoland spreekt over 200 extra banen. Het advies van Alders uit 2012 spreekt over 300 tot 400 banen.

Planning
De plannen en ideeën van de tafel van Alders moeten worden omgezet in een formeel besluit, het zogenaamde aanwijzingsbesluit. Dit wordt in het najaar van 2014 verwacht. Daarna moet de landingsbaan verlengd en verbreed worden en moet er luchtverkeersleiding komen. Verder zijn forse investeringen nodig in gebouwen, veiligheidsystemen en wegen. De eerste vliegtuigen worden in 2017 verwacht.

Politiek
De uitbreiding van de luchthaven is een nationale aangelegenheid. De minister neemt de formele besluiten die vervolgens door de Tweede Kamer moeten worden goedgekeurd. De minister en de Tweede Kamer nemen de voorstellen van de ‘Alderstafel’ meestal over. Daarbij wordt wel gekeken naar wat ‘de regio’ ervan vindt. In de Tweede Kamer zijn alleen GroenLinks en de Partij voor de Dieren (PvdD) tegen. De SP is zeer kritisch. Er is dus een ruime meerderheid voor uitbreiding.
In de provinciale Staten van Flevoland zijn alleen de PvdD en GroenLinks tegen. Samen goed voor 2 van de 39 zetels. De overige partijen (37 zetels) zijn voorstander van de uitbreiding van de luchthaven. Lelystad en Dronten zijn in meerderheid voor. In Zeewolde zijn ze erg kritisch.
Er is op dit moment dus een ruime meerderheid in de Tweede Kamer en ‘in de regio’ voor de uitbreiding van de luchthaven.

Bezwaar maken helpt
Dat betekent niet dat er helemaal niets tegen de uitbreiding gedaan kan worden. Iedere inwoner, maar ook de betrokken gemeenten en bijvoorbeeld milieugroepen kunnen bezwaar maken tot aan de Raad van State. De Raad van State heeft al vier keer de formele besluiten voor de uitbreiding van de luchthaven vernietigd (in  2003, 2005, 2007 en 2011). Ook dit keer komt er weer de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het aanwijzingsbesluit. Dit keer ook massaal vanuit Biddinghuizen?

De luchthaven is ondergebracht in de crisis- en herstelwet. Hierdoor zijn de mogelijkheden voor bezwaar beperkt. Het is dus zaak om direct vanaf het begin bezwaar te maken.