woensdag 26 november 2014

Debat over uitbreiding Lelystad Airport: alles blijft zoals het is

Het leek vooraf allemaal zo mooi. Vlieg op Biddinghuizen, zweefvliegclub Flevo, gemeente Dronten, Vogelwacht en anderen stuurden vooraf brieven met punten zoals het gevaar op vogelaanvaringen, stikstofdepositie, andere vliegroutes, de invloed op natuurgebieden, geluidsoverlast en de economische onnozelheid van dit voorstel.

De scribent van dit stukje was van plan een hele verhandeling te  typen over het overleg van 3 uur van 26 november 2014 in de Tweede Kamer. Maar Ton Elias van VVD wist het kort en krachtig samen te vatten. Ton….. kom er maar in:
“besluit uitbreiding Lelystad Airport kan ‘idioterie’ zijn, maar kamermeerderheid is voor”. 


PvdA en VVD steunen de plannen nog steeds. D66 en de PVV sloten zich hierbij aan. Daarmee is er een stevige kamermeerderheid voor de uitbreiding van Lelystad Airport.

Er komt geen extra onderzoek of informatie over vogels, stikstofdepositie, andere vliegroutes, …….. Staatsecretaris Mansveld stuurt alles op naar de Raad van State. Die komt naar verwachting in april 2015 met haar oordeel.

zondag 23 november 2014

Teken petitie 'Geen uitbreiding Luchthaven Lelystad'

De Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland roept de Tweede Kamer op om tegen het Ontwerp Luchthaven Lelystad Aiport te stemmen. Er zijn verouderde cijfers gebruikt in het milieueffectrapport (MER) Lelystad Airport over het aantal vogels in de Oostvaardersplassen.

Omdat er volgens de Vogel- en Natuurwacht veel meer vogels verblijven in het natuurgebied dan in de MER staan, zou de uitbreiding van het vliegveld juridisch onuitvoerbaar zijn.

De Tweede Kamer spreekt op 26 november met staatssecretaris Mansveld over het milieueffectrapport Lelystad Airport.

Teken hier de petitie ''Geen uitbreiding Luchthaven Lelystad' van de Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland

Lokale politieke partijen willen heroverweging Lelystad Airport

SP (Dronten), GroenLinks (Dronten), Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie Zeewolde vragen in een brief aan de Tweede Kamer om een heroverweging van de uitbreiding Lelystad Airport. Dit vanwege de zeer lage vliegroutes, de geluidsoverlast, de beperkingen voor het plaatsen van windmolens en de impact op natuurgebieden en vogels. Op woensdag 26 november wordt de uitbreiding besproken in de Tweede Kamer.

Bekijk het bericht "Politieke partijen willen heroverweging Lelystad Airport" op de site van omroep Flevoland

Voorlichting Lelystad Airport door ZC Flevo

Op 14 november 2014 gaf zweefclub Flevo een voorlichting over de uitbreiding van Lelystad Airport. Door de aanwezige verkeersvliegers werd aangegeven dat de routestructuur voor Lelystad Airport zeer merkwaardig in elkaar zit. Er moet ruim 50 kilometer zeer laag over de polder gevlogen worden. Door een betere integratie van het verkeer van Schiphol en Lelystad - zoals ook elders gebeurd bij dichtbij elkaar gelegen luchthavens -  zijn veel gunstigere routes mogelijk. Vertrekkend verkeer kan dan snel stijgen naar reguliere vlieghoogtes en ook de daling kan dan later worden ingezet. Dit levert veel minder geluidsoverlast op en hiermee wordt ook bespaard op brandstofkosten. De presentatie is hieronder te bekijken. Meer info op geluidsoverlast-nee.nl


zondag 9 november 2014

14 november: informatie-avond met verkeersvlieger

Zweefvliegclub Flevo organiseert op 14 november om 20:00 uur een informatie-avond over de uitbreiding van Lelystad Airport. Dit is in de kantine van Zweefvliegclub Flevo aan de Mosselweg 10a in Biddinghuizen.

Op 14 november kunt u zelf horen hoe het vliegtuiglawaai straks gaat klinken. Op de informatieavond wordt een demonstratie gegeven van het vliegtuiglawaai waarmee u vanaf 2018 dagelijks wordt geconfronteerd. Veel meer dan de Milieueffect rapportage ons wil laten geloven. En bovendien is het helemaal Niet Nodig! Op deze informatie avond zal worden aangetoond hoe het anders kan.

Er wordt informatie gegeven over de verschillende route varianten. Een professionele piloot vertelt wat het gevolg is wanneer een vliegtuig vanaf Zeewolde tot aan Elburg op constante hoogte laag moet blijven vliegen. 
Dat moet en kan veranderen. Eén van de mogelijkheden is dat commerciële vliegtuigen hoger vliegen wanneer ze van en naar Lelystad vliegen. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft daarvoor ruimte, maar om onduidelijke reden wil de dienst die ruimte niet afstaan.

Wanneer vliegtuigen hoger kunnen vliegen in Zuid-West Flevoland heeft dat voordelen voor alle belanghebbenden. Bewoners en recreanten hebben minder last van vliegtuiglawaai.
Zweefvliegclub Flevo wil het tij keren onder het motto  “Lelystad ja, Geluidsoverlast Nee!”

De bijeenkomst start om 20:00 uur in de kantine van Zweefvliegclub Flevo aan de Mosselweg 10a in Biddinghuizen. Ontvangst vanaf 19:30 uur. Er is ruim voldoende parkeerplaats.

Meer informatie en aanmelden kan op de site ' Lelystad Airport JA! Geluidsoverlast NEE!'

Zweefvliegers Flevo starten actie 'Lelystadstad Airport JA! Geluidsoverlast NEE!'

Onder de noemer 'Lelystadstad Airport JA! Geluidsoverlast NEE!' zijn de Biddinghuizer zweefvliegers van Flevo gestart met een actie tegen de geplande vliegroutes. Hiervoor hebben ze een mooie site gemaakt met alle informatie over hun acties. Zweefclub Flevo over de uitbreiding van Lelystad Airport:

ZC Flevo wordt door die uitbreiding echter onevenredig hard in haar belang getroffen. Gelijk met de uitbreiding van Lelystad Airport wordt namelijk ook de luchtruim structuur in midden Nederland aangepast. Het gevolg is niet alleen dat vliegtuigen op zeer lage hoogte over Flevoland zullen scheuren, maar ook dat de zweefvliegers van ZC Flevo niet meer zullen kunnen vliegen. [..] Als de plannen rond Lelystad Airport in ongewijzigde vorm doorgaan, zal de zweefvliegclub uiterlijk eind 2018 haar huidige locatie bij Biddinghuizen moeten verlaten. Bruikbare alternatieve locaties zijn er vooralsnog niet in de provincie Flevoland.

Bezoek de site van 'Lelystadstad Airport JA! Geluidsoverlast NEE!' voor meer informatie

TIP:
'Lelystadstad Airport JA! Geluidsoverlast NEE!' geeft ook een nieuwbrief uit. U kunt zich hier inschrijven voor de nieuwsbrief van 'Lelystadstad Airport JA! Geluidsoverlast NEE!' 

'Niks pleit voor extra vliegtuigen Lelystad Airport'

Snel van tafel die plannen om Lelystad uit te breiden vinden Ben Sonneveld (Leefbaar Zeewolde) en Eric Smaling (Tweede Kamerlid SP) in een ingezonden brief in Trouw.

Er is nog voldoende ruimte op Schiphol, dus Lelystad Airport is helemaal nog niet nodig volgens Sonneveld en Smaling. Ook hekelen ze de vliegroutes waarbij langdurig zeer laag gevlogen moet worden om onder het vliegverkeer van Schiphol te blijven. Ze wijzen op de beperkingen voor het plaatsen van windmolens en het gevaar voor vogelaanvaringen door de nabijheid van de Oostvaardersplassen.

Lees het hele artikel 'Niks pleit voor extra vliegtuigen Lelystad Airport' 

’Lelystad Airport wordt fiasco van half miljard’

’Lelystad Airport wordt fiasco van half miljard’ aldus de wakkere krant van Nederland.

„Er komt veel meer bij kijken dan alleen een investering van 90 miljoen van Lelystad-exploitant Schiphol in baanverlenging, een nieuwe terminal en parkeerterrein. Niemand zit te wachten op een geldverslindend spookvliegveld, waar geen airline en luchtreiziger heen wil” aldus Frank Allard van branchevereniging Barin (luchtvaartmaatschappijen).

Lees het hele artikel ’Lelystad Airport wordt fiasco van half miljard’ in de Telegraaf.