maandag 14 oktober 2013

Planning uitbreiding luchthaven Lelystad

De zienswijzen voor de notitie MER zijn ingediend. Maar hoe gaat het nu verder?

Hieronder de laatst bekende zeer ambitieuze planning voor de uitbreiding van de luchthaven Lelystad.


 • juli 2013: Mededeling aan bevoegd gezag
 • juli 2013: Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER
 • augustus – september 2013: Notitie MER ter inzage
 • oktober 2013: Advies Reikwijdte en Detailniveau (MER)
 • juli – oktober 2013: Opstellen MER + overige onderzoeken
 • november – december 2013: Toetsing MER + overige onderzoeken
 • januari 2014: Aanvraag luchthavenbesluit
 • februari – april 2014: Opstellen ontwerp luchthavenbesluit
 • mei – juni 2014: Ontwerp luchhavenbesluit ter inzage / voorhang TK - mogelijkheid voor indienen bezwaar & zienswijzen
 • juni – juli 2014 Toetsingsadvies Cie MER
 • juli – september 2014: Definitief ontwerp luchthavenbesluit voor advies Raad van State
 • september – oktober 2014: Afronding Luchthavenbesluit
 • 2015: baanverlenging, bouw/aanpassen gebouwen en infrastructuur
 • 2016: Eerste verkeersvliegtuigen?