zaterdag 4 juli 2015

Bestemmingsplan Lelystad Airport biedt geen mogelijkheden voor Biddinghuizer bezwaar

Vanaf 11 juni t/m 23 juli 2015 ligt het Ontwerpbestemmingsplan Lelystad – Uitbreiding Luchthaven ter inzage.

In het stuk wordt voor alle voor Biddinghuizen van belangzijnde onderwerpen nadrukkelijk verwezen naar het reeds vastgestelde luchthavenbesluit.Denk hierbij aan vliegroutes, nut-en-noodzaak uitbreiding, locatiekeuze, geluidsoverlast en dergelijke. Bezwaar maken tegen deze onderdelen heeft geen zin: deze bezwaren worden afgewezen met een verwijzing naar het (onherroepelijke) luchthavenbesluit.

Je kunt natuurlijk altijd bezwaar proberen te maken tegen de grootte of hoogte van het luchthavengebouw of de kleur van de startbaan maar het wordt als inwoner van Biddinghuizen wel erg moeilijk (onmogelijk) om aan te tonen dat je daardoor in je belang wordt geschaad. Op deze website daarom geen (voorbeeld) bezwaarschrift voor het bestemmingsplan.

Nadeelcompensatie
Op grond van artikel 8.74 en artikel 8.31. van de Wet luchtvaart kan iemand die schade lijdt of zal lijden binnen 5 jaar na het Luchthavenbesluit een verzoek voor schadevergoeding indienen.

  • Alleen daadwerkelijk geleden of nog te lijden schade ten gevolge van het Luchthavenbesluit wordt vergoed. 
  • Je moet je verzoek met bewijslast te onderbouwen.
  • Een dergelijk verzoek kan worden ingediend via de website van de Rijksoverheid 

Vliegroutes
De vliegroutes zijn nog niet formeel vastgesteld. Wijzigingen en optimalisaties van de vliegroutes kunnen dus nog in de plannen worden doorgevoerd. Wij zullen onze punten blijven inbrengen (o.a. via de wethouder die aan de Alderstafel deelneemt).

Meten is weten

Bij de besluitvorming over Lelystad Airport is er uitsluitend gebruik gemaakt van computermodellen die de geluidsoverlast voorspellen. Nu zijn modellen handig om verschillende varianten met elkaar te vergelijken omdat je ze allemaal op dezelfde manier doorrekent.

In de praktijk zijn er echter behoorlijke verschillen tussen de modellen en de daadwerkelijke geluidsoverlast. Door het weer (o.a. wind) kunnen al behoorlijke verschillen ontstaan. Daarnaast houden vliegtuigen zich wat betreft hoogte en koers nooit helemaal precies aan de lijntjes die op de kaart staan. De toestellen mogen 1 zeemijl (1,9 kilometer) aan weerskanten afwijken. Ook zullen de toestellen niet precies gasgeven op de plek die de modelleur in zijn computerprogramma heeft gestopt. Daarnaast kunnen er natuurlijk ook andere (luidruchtigere) toestellen vliegen dan waar de modelleur mee heeft gerekend.

Om de werkelijke geluidsoverlast te bepalen zit er maar één ding op: meten!  Lelystad Airport hoeft wettelijk alleen een meetpunt aan het begin en aan het einde van de startbaan te hebben. Daar heeft de omgeving dus niets aan.

De gemeente Dronten heeft zelf daarom een paar jaar geleden al drie meetpunten ingericht in Dronten West. Je kunt via de website real-time meekijken welke geluidsbelasting wordt gemeten.
De metingen worden uitgevoerd door Sensornet die ook verschillende meetpunten heeft rond Schiphol. De metingen lopen  vanaf 2011 zodat er een goede nulmeting is. Door deze nulmeting kun je achteraf goed zien wat er aan geluid als gevolg van de uitbreiding van Lelystad Airport bijkomt.

Door de drie meetpunten met elkaar te combineren kan de richting van het geluid worden bepaald. Tevens wordt de data gecombineerd met de gegevens van de radar. Zo kan het systeem het verschil tussen  vliegtuiglawaai en omgevingsgeluid zien.
De metingen in Dronten lopen vanaf 2011. Hier kun je het rapport bekijken van de geluidsmetingen over 2014. Uit deze metingen blijkt dat het geluidsniveau van vliegtuiglawaai tot op heden erg meevalt (ver onder de norm van Lden48).

Decibellen zijn logaritmisch
De decibelschaal is logaritmisch. Elk 3 dB erbij betekent ongeveer een verdubbeling van het geluidsniveau.

Voorbeeld stofzuiger:
We hebben een stofzuiger en die produceert 65 dB. We zetten een tweede stofzuiger aan die ook 65 dB produceert: 65 dB + 65 dB = 68 dB

Wanneer twee geluiddrukniveaus meer dan 20 dB verschillen, is het totale geluiddrukniveau vrijwel gelijk aan het hoogste geluiddrukniveau.

Voorbeeld: je zit in je achtertuin
Je zit in je tuin op een zwoele zomeravond. Het achtergeluid (ritselende bladjes, een fluitende vogel, een auto die verderop langsrijdt) bedraagt 35 dB. Er komt een Boeiing langs met 65 dB. Het achtergrondgeluid valt dan compleet weg als het vliegtuig passeert. 35dB + 65 dB = 65 dB

Lamax
Lamax is de (piekwaarde) die gemeten wordt als een toestel passeert. In de bebouwde kom van Biddinghuizen is de geluidsbelasting straks volgens de modellen ongeveer 65 dB als een opstijgend toestel passeert.

Lden
Voor vliegtuiglawaai heeft de wetgever iets heel handigs bedacht: het wordt gewoon uitgemiddeld over de hele dag. Handig..... zo voldoe je bijna altijd aan de normen.

Voorbeeld
Op Lelystad Airport is het spitstijd. Van 7.00 tot 10.00 uur vertrekken er 60 Boeings en Airbussen. De rest van de dag is het redelijk rustig in Biddinghuizen (het inkomende vliegverkeer dendert over Dronten-West).

Van 7.00 tot 10.00 uur zijn er 60 geluidspieken van circa 65 dB. Dit wordt vervolgens uitgemiddeld. Het Lden niveau in de bebouwde kom van Biddinghuizen ligt daardoor net onder de 48 dB (de gele lijn van route B+ in onderstaande afbeelding). Boven 48 dB is er volgens de wetgever sprake  van 'ernstig gehinderden'. Daaronder is er volgens de wetgever niets aan de hand. Voor recreatie (oa de Boschberg, de Bremerberg, campings langs het water) is er overigs helemaal geen geluidsnorm.


Geluidsmeting Biddinghuizen
Het college van B&W heeft ook voor Biddinghuizen een geluidsmeetpunt toegezegd. Dit moet er uiterlijk in 2017 komen. Je kunt dan nog een jaar meten voor een goede nulmeting.

Meer informatie: geluidsmetingen door Sensornet