dinsdag 6 november 2018

Lelystad Airport - een update van de stand van zaken (update)

Update 16-12-2108

Lelystad Airport bouwt vrolijk verder, maar uitstel dreigt. En van uitstel komt..............

Daarom hierbij een update van de stand van zaken:

MER/luchthavenbesluit
Er had volgens de planning van de minister al een nieuwe MER en een nieuwe of herziende aanvraag voor het luchthavenbesluit moeten zijn. De minister gaat haar nieuwe of herziende luchthavenbesluit ter inzage  leggen op 11 januari 2019. Wij gaan hier zeker bezwaar tegen maken. Uiteraard komt er dan een voorbeeldbezwaar waarmee ook jij bezwaar kunt aantekenen. De plannen rammelen onder andere op volgende punten:

 • Geluidsberekeningen kloppen niet. Eind mei werd er een zogenaamde beleveningsvlucht uitgevoerd. Zelfs  als er met een lege fluisterboeing precies volgens de routes wordt gevlogen onder ideale omstandigheden, wordt er 3 tot zelfs 7 decibel meer gemeten dan uit de geluidsberekening van de MER volgt. Hierbij moet je bedenken dat decibel een logaritmische schaal is: 3 db erbij is dus een verdubbeling van het geluid. De minister heeft er een half jaar over nagedacht en is vervolgens tot grote verbazing gekomen met het verhaal dat dit binnen de bandbreedtes valt. En dat klopt van geen kanten.
 • Er is door de aanwezigheid van de Oostvaardersplassen een groot gevaar voor vogelaanvaringen. Dit is nog niet goed onderzocht (bijvoorbeeld met een speciale vogelradar).  

Verkeersverdeelregel

Lelystad Airport moet vakantievluchten overnemen van Schiphol, zodat Schiphol verder kan groeien. Maar de luchtvaartmaatschappijen willen hun plek op Schiphol niet zomaar inruilen voor [citaat]  "dat tochtige veld daar achter in de polder'. Omdat vliegmaatschappijenSchiphol niet willen verhuizen naar Lelystad, moest er een stok achter de deur komen. Daarvoor heeft het ministerie de verkeersverdeelregel gemaakt. De eerste poging strandde bij de Europese Commissie.  Ook de tweede poging is inmiddels ook mislukt.
De minister komt nu met een derde versie en lijkt het principe dat Lelystad bedoelt is om Schiphol te ontlasten te verlaten. En daarmee wordt het hoofddoel van Lelystad Airport ondergraven. Ook wordt de deur opengezet voor vrachtvluchten. Al-met-al een moeilijk verhaal.   D66 en Christenunie waren hier altijd tegen. 

Samen sterk
We werken samen met de andere actiegroepen in SATL.

Extra meetpunten geluid in Dronten en Biddinghuizen
Klein winstpuntje van onze inspanningen: er komt extra geluidhandhavingspunten in Dronten-West en Biddinghuizen, bovenop het meetsysteem van Dronten. Aanvankelijk waren er maar twee handhavingspunten voorzien aan de kop en het einde van startlandingsbaan. 

Warm aanbevolen: documentaire 'Lelystad Airport in nevelen gehuld'

Oud-politicus Jan Terlouw, die de premiere van deze documentaire-film vooraf inleidde op 11 juli 2018 te Dalfsen, "Het is een erg mooie film, kwalitatief mooi, heel volledig, alle onderwerpen worden belicht, helder gesproken door iedereen. Een prachtfilm."

"Je ziet dat het kapitaal, dat geld wil verdienen door de markt uit te breiden, altijd weer lijkt te winnen. Je ziet ook dat ministeries ook niet ongevoelig zijn voor die krachten. De regering is voor een groot deel eigenaar van Schiphol, ja en dan is het moeilijk, dat zie je", aldus oud-politicus Jan Terlouw

Hier kun je de film op volledig scherm bekijken (HD)


De inleiding van Jan Terlouw kun je hieronder bekijken.

vrijdag 1 juni 2018

Biddinghuizen met 65,1 decibel aan kop geluidsmetingen Lelystad Airport

Woensdag 30 mei werd de belevingsvlucht van Lelystad Airport uitgevoerd. Vijf keer passeerde de Boeing 737-800 van Transavia Biddinghuizen om een indruk te geven van de geluidsoverlast. De eerste resultaten zijn inmiddels binnen. Biddinghuizen gaat aan kop met 65,1 dB(A).

De getallen voor Biddinghuizen:

 1. 18:11 uur, 63,9 dB(A), 1402 meter hoog, klimmend
 2. 19:30 uur, 65,1 dB(A), 1417 meter hoog, klimmend (Boeiing kwam meer richting bebouwde kom in plaats van over Mosselweg/Alikruikweg)
 3. 20:08 uur, 61.1 dB(A), 1097 meter hoog, dalend
 4. 21:!5 uur,  61.3 dB(A), 1767 meter hoog, dalend
 5. 21:52 uur, 60.8 dB(A), 1684 meter hoog, dalend


De getallen voor Dronten-West:

 1. 18:03 uur, 60.7 dB(A), 735 m dalend
 2. 18:55 uur, 59.5 dB(A), 1104 m klimmend
 3. 19:23 uur, 59.5 dB(A), 739 m dalend
 4. 20:18 uur, 60.2 dB(A), 1539 m klimmend
 5. 21:08 uur, 59.3  dB(A), 739 m dalend
 6. 21:45 uur, 58.1 dB (A), 716 m dalend
Het zijn voorlopige getallen. In juli wordt de definitieve rapportage van het ministerie verwacht.

Betrouwbaar?
Hieronder de ruwe meetdata van de meetpunten van de gemeente aan het Bakhuis, Klaversingel en de Parksingel in Biddinghuizen. Hierbij wordt opgemerkt dat de piek aan het Bakhuis rond 19.00 uur zeker niet door vliegtuiglawaai komt. Trek je die eraf dan kloppen de metingen. Waarbij de Bakhuis ongeveer 3 dB(A) meer meet dan de andere meetpunten, maar dat is logisch want daar kwam de Boeiing het dichtste langs.

Zelf hebben wij met een geijkte decibelmeter maximaal 65 dB(A) gemeten (nabij Klaversingel). Kijkend naar de metingen lijkt dit een betrouwbaar beeld. Het is ongeveer 5 dB(A) meer dan door het  milieueffectrapport (MER 2018) is voorspeld (voorspelling: 60 dB).

Tja... maar 1 lege Boeing laten vliegen zegt natuurlijk niet zoveel.....

UPDATE: bij Heerde is een (eenmalige) piek van 70,6 dB(A) gemeten. Biddinghuizen toch geen decibellen-koploper.

zondag 27 mei 2018

“Belevingsvlucht is een niet realistische vliegshow”

Actiegroepen hebben geen vertrouwen in belevingsvlucht laagvliegen

“Belevingsvlucht is een niet realistische vliegshow”
De Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen ( SATL ), actief in zes provincies rondom vliegveld Lelystad, hebben geen vertrouwen in de zogenoemde "belevingsvlucht" die woensdag 30 mei plaatsvindt. De eenmalige vlucht met een Boeing 737-800 zou het laagvliegen vanaf Lelystad boven de provincies moeten simuleren.

Het is een vliegshow die niets te maken heeft met de dagelijkse hoeveelheid ellende die over ons uitgestort wordt als Lelystad Airport open zou gaan. Het is alsof je de  irritatie van een lekkende kraan met één druppel water wil simuleren.

Niet representatief 
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert de belevingsvlucht op de beoogde laagvliegroutes van Lelystad, hoogtes 1800 tot 2700 meter. Het doel is om inwoners van de getroffen gebieden rond Lelystad te laten ervaren hoe het is om een vliegtuig op die hoogtes te horen en te zien vliegen. De belevingsvlucht zal de laagvliegroutes naar Lelystad slechts één of enkele keren vliegen. Het is daarmee niet representatief voor de werkelijke situatie als Lelystad zou openen. Uiteindelijk gaat het dan om 45.000 vliegbewegingen, dat zijn  gemiddeld  vijftig vliegtuigen per dag die vertrekken en landen. In het hoogseizoen zal dit aantal veel hoger zijn, waarschijnlijk 100 à 120. Dat vertrekken en landen gebeurt veelal tussen 06.00 en 08.00 uur, rond het middaguur en vanaf 19.00 uur.

Let op: de belevingsvlucht wordt uitgevoerd zonder het veel meer lawaai en uitstoot gevende stijgen van het vliegtuig.

Te licht: geen passagiers aan boord
Tijdens de vliegshow met de Boeing 737 zijn geen passagiers en bagage aan boord. Het ontbreken van passagiers wordt weliswaar gedeeltelijk gecompenseerd door het vliegtuig volledig af te tanken, maar het vliegtuig is dan toch nog 7 à 8 ton lichter dan straks het geval zal zijn. In de praktijk zullen zwaardere vliegtuigen meer lawaai produceren en meer luchtverontreiniging veroorzaken. Tijdens de belevingsvlucht boven Noord en Oost-Nederland zal volgens gegevens van het ministerie van I&W ongeveer 12.000 kilo kerosine worden verbrand; dit levert ca. 30.000 kg kooldioxide op. Bij de belevingsvlucht wordt de uitstoot van het voor de gezondheid gevaarlijke ultrafijnstof niet gemeten. Daar wordt bij de beoordeling van het gehele vlieggebeuren ten onrechte totaal niet naar gekeken.

Protest bewoners
Het ministerie heeft al aangekondigd dat de belevingsvlucht geen rol zal spelen in de verdere besluitvorming. Ongeacht de overlast die op die dag ervaren wordt zullen de plannen voor het laagvliegen vanaf Lelystad als het aan het ministerie ligt, gewoon worden doorgezet. Daarom gaan de actiegroepen door met hun verzet tegen de verwachte overlast van de uitbreiding van Lelystad Airport. Op zaterdag 23 juni is er dan ook als onderdeel van een landelijk protest tegen luchtvaartgroei om 13.00 uur een demonstratie in Zwolle.


*SATL bundelt 18 actiegroepen uit Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Noord-Holland (website satlonline.nl)

vrijdag 25 mei 2018

Belevenisvlucht 30 mei geeft een eerste indruk lawaai Lelystad Airport

UPDATE: VLUCHT IS RUIM 2 UUR VERPLAATST

Lelystad Airport wordt omgevormd tot een vakantievliegveld. Op woensdag 30 mei zal een belevingsvlucht worden uitgevoerd. Een Boeing 737 800 zal tussen 15.30 en 21.30 de vliegroutes van Lelystad Airport afleggen zodat er een idee ontstaat van de geluidsoverlast die straks zal ontstaan. 

Ook Biddinghuizen en Dronten zullen worden aangedaan. Het vliegtuig zal aan de oostkant van Biddinghuizen vliegen ter hoogte van de Alikruikweg en Mosselweg :

 • van Elburg richting Zeewolde (inkomende dalende vlucht): 16:47 en 18:13 uur 
 • van Zeewolde richting Elburg (uitgaande stijgende vlucht): 16:05, 17:28, 19:13 en 19:43 uur
Passages Dronten West (westzijde Dronten):

 • Vanaf Ketelmeer naar Lelystad Airport (inkomende dalende vlucht): 16:00, 17:24, 19:10 en 19:39 uur
 • Vanaf Lelystad Airport naar Ketelmeer (uitgaande stijgende vlucht): 16:52, 18:17 uur 

Het definitieve vluchtschema wordt op de dag zelf vastgesteld en is afhankelijk van het weer en de luchtverkeersleiding. Via Flightradar24.com en vergelijkbare sites en apps is de vlucht te volgen. Het vluchtnummer is HV051 (callsign TRA51). Als je in de app de zogenoemde ‘alert’ voor ‘featured flights’ aanzet, krijg je via de Flightradar app een notificatie op het moment dat de vlucht start. Het vliegschema is bekijken via Belevingsvlucht.nl.

Geluidsmetingen en evaluatie 
Tijdens de belevingsvlucht worden op 23 punten geluidsmetingen uitgevoerd. Ook bij de drie bestaande geluidsmeetpunten van de gemeente Dronten in Biddinghuizen en Dronten West worden metingen uitgevoerd en er worden MP3 geluidsbestanden van de passage gemaakt. Via deze link kun je live meekijken met de metingen.
De Stichting Geluidshinder komt met een app die iedereen kan installeren (klik hier voor de app). Daarmee is aan te geven hoe het geluidniveau in de directe omgeving is voor, tijdens en na de belevingsvlucht. Daarbij speelt de locatie een rol: de app is zo ingericht dat alleen mensen die zich in de regio van een van de vliegroutes bevinden, kunnen deelnemen. De resultaten worden vergeleken met de feitelijke geluidsregistraties. Op de website www.belevingsvlucht.nl kan naderhand een enquête worden ingevuld.

Vlucht niet realistisch, maar geeft een eerste te gunstige indruk
De vlucht is niet realistisch aldus Frank Pels van Vliegop Biddinghuizen. Er wordt precies gevlogen door het midden van de vier brede kilometer corridor van de vliegroutes. Het zal vermoedelijk de eerste en enige keer zijn dat er zo precies volgens de vliegroutes wordt gevlogen. Er zijn geen passagiers of bagage aan boord. Van een afgeladen vliegtuig moeten de motoren veel harder werken om in de lucht te blijven en dit produceert dus veel meer geluid. Er wordt niet geland en opgestegen vanaf Lelystad Airport, terwijl dit het meeste geluid geeft. De luchthaven wordt op 600 voet hoog gepasseerd. Daarnaast geeft een enkele, aangekondigde vlucht overdag geen goed beeld van de ruim 60 zwaarbeladen toestellen die straks dagelijks van 6.00 tot 24.00 uur langs Biddinghuizen en Dronten-West zullen bulderen. De vlucht is niet realistisch maar geeft hooguit een eerste, vermoedelijke veel te gunstige, indruk van het vliegtuiglawaai. De minister heeft al laten weten dat de uitkomsten van de belevingsvlucht geen invloed hebben op de besluitvorming van Lelystad Airport. Desondanks roept Pels iedereen op de enquête op Belevingsvlucht.nl in te vullen: "Geef je mening, laat zien dat je je zorgen maakt"

Update: “Belevingsvlucht is een niet realistische vliegshow” aldus samenwerkende actiegroepen 

zaterdag 17 maart 2018

Belevingsvlucht op 30 mei

Schrijf maar vast in de agenda: 30 mei een 'belevingsvlucht' met een Boeing 737 zodat je alvast kunt beleven hoe dat straks gaat klinken als Lelystad Airport open gaat. O ja..... hoe die vlucht ook gaat: aan de plannen verandert niets meer. Oók als de ervaringen met de belevingsvlucht ronduit negatief zijn gaan de plannen ongewijzigd door, volgens het ministerie. :-( Er is een begeleidingscommissie van bewoners voor de voorbereiding van de vlucht. Peter Schootuiterkamp uit Lelystad (buitengebied) is gekozen uit meerdere kandidaten, voor Flevoland is 1 plaats beschikbaar in de begeleidingscie. Er schijnt nog een website te komen met meer informatie. Bericht omroep Flevoland: belevingsvlucht op 30 mei