zondag 9 juni 2019

Stand van zaken Lelystad Airport aan de hand van drie afkortingen

Eigenlijk had de minister in mei (2019) een besluit willen nemen over Lelystad Airport. Zij heeft dat niet gedaan om drie afkortingen: VVR, MER en PAS.

VVR
VVR staat voor verkeerverdeelregel. Lelystad Airport is bedoeld om Schiphol te ontlasten. Dit is door de Tweede Kamer eind 2018 ook nog eens in een motie vastgesteld. Dat betekent dus dat er alleen verkeer van Lelystad mag vliegen dat van Schiphol afkomstig is. De minister heeft hiervoor de VVR (verkeerverdeelregel) bedacht. Hiermee ging ze al twee keer nat bij de Europese Commissie. Vorige week schreef ze een brief aan de kamer waarin ze aangaf dat de Europse Commissie over haar derde werkstuk nog langer moet nadenken, mogelijk tot na de zomer.
Bericht omroep Flevoland: Oordeel Brussel over Airport komt later

MER
MER staat voor Milieu Effect Rapportage, een verplicht onderdeel van het besluitvormingsproces. De minister hanteerde een salami-techniek bij de MER: elke keer een stukje gedurende het proces. Eerst een MER opstellen en dan elke keer weer de vliegroutes veranderen. En mag niet van de Europese Commissie: een MER hoort alles te beschrijven inclusief de effecten van alle vliegroutes.
Bericht AD: Nederland in de clinch met Brussel over milieueffecten vliegroutes

PAS
PAS staat voor programma aanpak stikstof.  De Raad van State heeft geoordeeld dat de Programmatische Aanpak Stikstof (Pas) strijdig is met de Europese wet. Door de voorgenomen 45.000 vluchten van Lelystad Airport zal er meer stikstof neerdalen in de natuurgebieden eromheen. Naar verwachting krijgt de Veluwe te maken met de hoogste overschrijding van de norm. Het ministerie van infrastructuur en waterstaat stelde tot dusver dat de extra stikstofuitstoot binnen de ruimte viel die voor de luchtvaart is gereserveerd voor de Pas. Maar nu die aanpak door de mand is gevallen, gaat deze redenering niet meer op. Voor Lelystad Airport zal iets geregeld moeten worden en dat kost (veel?) tijd.
Bericht Trouw: Het lijkt zo goed als onvermijdelijk: de opening van vliegveld Lelystad loopt opnieuw vertraging op

Uitstel
Kortom: er komt waarschijnlijk uitstel van het luchthavenbesluit en kamerdebat tot waarschijnlijk september. Eerst een luchthaven aanleggen voor 200 miljoen en dan pas de vergunningen/besluiten regelen...... lekker handig. Zelfs Corendon haakt (vooralsnog) af. 

O ja... het flaterfestijn rond Lelystad Airport biedt allerlei interessante aanknopingspunten voor een rechtzaak.