zondag 6 december 2020

Heeeeeeee...... een boek....

  LelystadAirport … de hoeveelheid ‘alternatieve feiten’ (leugens, opzettelijke fouten, you name it) die daarover verspreidt zijn, sinds Schiphol het kocht voor 1 gulden. Je zou er een boek over kunnen schrijven. En dat is précies wat er gebeurt is. Voor  slechts 15 euries ben je in het bezit van dit kleinood, en je steunt de strijd tegen Lelystad Airport er ook nog mee. 

Klik hier voor meer informatie en een mogelijkheid om het boek te bestellen. 

donderdag 5 maart 2020

Termijn voor schadeclaim Lelystad Airport verloopt: verstuur deze standaardbrief!

Graag willen wij je nogmaals attenderen op de zogenaamde stuitingsbrief nadeelcompensatie Lelystad Airport. De gemeente Dronten doet dat niet, wij doen dat uiteraard wel.

Wil je in de toekomst ooit nog aanspraak maken op een schadevergoeding door daling van de waarde van je woning, stuur dan voor 1 april een zogenaamde stuitingsbrief. O ja: nu claimen gaat uiteraard nog niet, het claimen van schade/waardedaling die nog niet heeft opgetreden kan niet, maar door het sturen van de stuitingsbrief behoud je het recht om dat later alsnog te kunnen doen. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft het onlangs nog aan de Tweede kamer gemeld: mensen die nu geen stuitingsbrief sturen, hebben straks dikke pech!  (oké… oké… oké… ze zei het een beetje anders, maar daar komt het wel op neer).     Via deze link vind je de stuitingsbrief; even downloaden, je naam eronder, insturen en klaar. 

Gewoon even doen voor 1 april, dan kun je over een paar jaar als Lelystad Airport opengaat  (daar is het laatste woord nog niet over gezegd), aan de hand van de daadwerkelijke meetgegevens, een dikke vette claim neerleggen.  Reken maar uit wat een claim voor de waardedaling van enkele procenten (oplopend tot 10%) van je woning in harde euro’s  betekent….. 

Zegt het voort, mail het voort, deel het op jouw sociale media.

UPDATE: op vrijdag 6-3-2020 wordt er door SATL (samenwerkende actiegroepen tegen Lelystad Airport) in heel Flevoland geflyerd, o.a. ’s ochtends op het station Dronten. Ben je ze misgelopen, bekijk / download dan hier de Flyer.

UPDATE 2 naar aanleiding van binnengekomen vragen: Ja..... ook voorstanders kunnen gewoon een stuitingsbrief versturen en straks harde euro's nadeelcompensatie claimen. Je hoeft niet eerder een bezwaar te hebben ingediend. Al loop je al jaren te roeptoeteren dat Lelystad Airport zo fantastisch is voor de werkgelegenheid, zo handig voor vakantie en dat je ""vooruitgang"" niet tegenhoudt: ook dan kun je later nadeelcompensatie aanvragen. https://www.satl-lelystad.nl/doen/schade/


zondag 9 februari 2020

Even over stikstof..... en Lelystad Airport

In januari was daar dan eindelijk het stikstofrapport van de commissie Remkes over de luchtvaart. De voor- en tegenstanders van Lelystad Airport buitelden over elkaar heen, waarbij iedereen precies datgene uit het rapport eruit haalt wat hem goed uitkomt. De voorstanders van Lelystad Airport plaatsten een paginagrote advertentie in landelijke dagbladen en de Provinciale Staten van Flevoland en de gemeenteraad van Lelystad namen moties aan waarin op licht-hysterische toon werd opgeroepen om Lelystad Airport snel te openen. Er wordt zelfs al gesproken over een tweede baan voor Lelystad Airport.

De samenwerkende actiegroepen tegen Lelystad Airport (SATL) en verschillende gemeenten op het oude land drongen aan op langdurig uitstel of afstel van Lelystad Airport.

In het rapport van Remkes staan grofweg twee zaken:

  1. Uitstoot stikstofverbindingen moet dalen: de luchtvaart moet zijn bijdrage leveren aan het beperken van stikstof uitstoot. Dat kan natuurlijk door te krimpen, maar er worden in het rapport ook schaamlapmaatregelen zoals elektrisch taxiën en brandstofbesparing genoemd. Ook wordt gewezen naar het verkeer van en naar de luchthavens. 
  2. Onafhankelijke wetenschappelijke reviewboard: de commissie Remkes concludeert dat er door de verschillende partijen anders naar de berekeningen wordt gekeken en pleit voor een onafhankelijke wetenschappelijke review. 
Stikstofberekeningen uit het MER van Lelystad Airport kloppen niet
Bij een nadere beschouwing van de berekeningen uit het Milieueffect Rapport (MER) blijken hier rare dingen mee aan de hand te zijn. Het extra verkeer via bijvoorbeeld de Ganzenweg (provinciale weg Lelystad / Harderwijk) en het vliegverkeer boven 900 meter hoogte zijn niet meegenomen. En met het vliegverkeer dat wel is meegenomen is ook iets raars aan de hand. Er zijn zulke extreme waarden voor de warmteproductie van de motoren meegenomen dat hierdoor een schoorsteen-effect van de uitstoot ontstaat waardoor de meeste uitstoot boven de 900 meter uitkomt en dus niet meer meetelt in de berekeningen. 
Ook bij het ministerie is dit blijkbaar al bekend, want in de zomer van 2019 lieten zij al nieuwe berekeningen uitvoeren. Tot op heden houdt de minister deze berekeningen onder de pet, tot grote ergernis van de Tweede Kamer. De reden dat de minister deze berekeningen niet vrijgeeft is waarschijnlijk dat uit de berekeningen blijkt dat Lelystad Airport meer dan 1 mol/ha/jaar toevoegt aan kwetsbare natuurgebieden. Dat betekent er vergunning op grond van de Wnb (wet natuur bescherming) moet worden aangevraagd en dat is lastig en kost (veel) tijd. Vermoedelijk is er bij Schiphol iets vergelijkbaars aan de hand. Dat is waarschijnlijk de reden dat de minister het onder de pet houdt totdat zij een oplossing heeft gevonden (bijvoorbeeld door boeren uit te kopen). Lelystad Airport kan niet open
Het is even afwachten waar de minister precies mee aankomt ten aanzien van Lelystad Airport. Maar wat ons betreft kan het niet zo zijn dat bouwprojecten stilliggen, het wegverkeer maximaal 100 km/h mag rijden en er een forse bijdrage van de boeren wordt gevraagd ten aanzien van stikstofreductie en dat er dan wel een luchthaven wordt geopend waar vandaan pretvluchten naar Barcelona vertrekken tegen afbraakprijzen. 
Daarnaast worden er forse maatregelen genomen om CO2 productie terug te dringen. Ook in dat licht is het raar om een luchthaven te openen met pretvluchten, wetende dat de luchtvaart op dit moment al net zoveel CO2 uitstoot als het gehele wegverkeer. 
Het kan toch niet zo zijn dat Lelystad Airport er doorheen wordt gedrukt met schaamlapmiddelen zoals het uitkopen van boeren (het zogenaamde extern salderen)? 

Ten aanzien van CO2- en stikstofuitstoot is het openen van Lelystad Airport het slechtste wat je doen. Hoog tijd om hiervan af te zien. Voor de huidige minister en coalitie is dit waarschijnlijk een te grote stap, echter door de huidige stikstofproblematiek zal de opening met minimaal een jaar vertraagd worden. In maart 2021 zijn er verkiezingen en daarom zal de opening van Lelystad Airport door de Tweede Kamer waarschijnlijk 'controversieel' worden verklaard, het wordt dan doorgeschoven naar het volgende kabinet. Van uitstel komt......... ? 


zondag 5 januari 2020

Termijn voor schadeclaim Lelystad Airport verloopt: verstuur deze standaardbrief!

Inwoners die schade lijden als gevolg van de opening van Lelystad Airport moeten snel een brief naar het ministerie versturen. Op 1 april 2020 verloopt de termijn; “Onderneem nu actie, anders sta je straks met lege handen als je woning minder waard wordt.”

Op 1 april 2015 is het Luchthavenbesluit Lelystad in werking getreden. “Na 5 jaar verjaart het recht op schadevergoeding” meldt Frank Pels namens SATL (Samenwerkend actiegroepen). “ Duizenden woningen en bedrijven rondom Lelystad Airport zullen vermoedelijk minder waard worden als gevolg van de geluidsoverlast van Lelystad Airport”. Hij denkt hierbij aan het buitengebied onder de vliegroutes, Dronten-West, Biddinghuizen en Swifterbant.

Door nadeelcompensatie aan te vragen kan hiervoor een vergoeding worden geclaimd die kan oplopen tot duizenden euro’s per adres. Zo’n vergoeding aanvragen is nog best lastig: je moet kunnen aantonen welke schade je daadwerkelijk lijdt, bijvoorbeeld met een woningtaxatie dat je woning of pand minder waard is geworden door de uitbreiding van Lelystad Airport. Deze claims worden beoordeeld waarna de minister besluit over de toekenning.

Pels merkt op dat het traject van de uitbreiding van Lelystad Airport zolang duurt dat hierdoor het recht op schadevergoeding vervalt op 1 april 2020. Hij roept op tot het sturen van een zogenaamde ‘stuitingsbrief’ om het recht tot schadevergoeding te behouden zodat later, bijvoorbeeld aan de hand van geluidsmetingen, alsnog een onderbouwde schadeclaim kan worden ingestuurd. De stuitingsbrief is te downloaden op de website www.vliegopuitbiddinghuizen.nl . ‘Kwestie van downloaden, naam invullen en opsturen’ aldus Frank Pels. 

Download hier de 'stuitingsbrief' vul je naam in en stuur hem op om je recht op schadevergoeding te behouden (wordbestand, 13 kB, 2 bladzijden)

UPDATE: je kunt hem ook per mail versturen naar: cdschadeloketlelystad@rws.nl
(let op: je moet de brief wel ondertekenen)


Meer links met informatie: