maandag 29 november 2021

IJk je interne geluidsmeter met oefening luchtmacht

 Het zijn altijd lastige discussies rondom het verwachte geluid van Lelystad Airport; hoeveel geluidsoverlast geeft 40 dB? Hoeveel is 35 dB? En 50 dB, hoe hard is dat eigenlijk? We hadden natuurlijk al de belevingsvlucht, maar dat is alweer een tijdje geleden en daar waren ook nog wel wat kanttekeningen bij te plaatsen.

De aankomende periode is er een unieke gelegenheid om je ‘interne’ geluidsmeter te ijken, want de luchtmacht voert laagvlieg- oefenvluchten uit met een Hercules C-130. Daarnaast heeft Sensornet inmiddels diverse meetpunten geplaatst onder de toekomstige vliegroutes van Lelystad Airport. Hoor je de Hercules overkomen, dan kun je via onderstaande links kijken wat de meetpunten van Sensornet aangeven. Zo krijg je een gevoel hoe hard (of zacht) die decibellen  in de praktijk nou echt klinken. 

Oefenvlucht met Hercules C-130

De luchtmacht gaat van 29 november tot en met 17 december meerdere trainingsvluchten uitvoeren met een Hercules C-130-transportvliegtuig (operatie Tech Bull). Het toestel vliegt daarbij laag over grote delen van Nederland, waaronder Flevoland, de Veluwe en Noord-Nederland. Om de piloten verschillende routes te kunnen geven en om de geluidsoverlast te spreiden, is gekozen voor een groot oefengebied. In het rode gebied gaat de Hercules C-130 trainingsvluchten uitvoeren. Dat gebeurt op werkdagen en in de avonduren. Helaas is het precieze vliegschema niet bekend. 

Defensie gaat oefenen met een nachtzichtkijker en het 'Cargo Delivery System. Met dat systeem kan vracht met een parachute worden gedropt. Om de lading veilig te laten landen, is het volgens de Luchtmacht noodzakelijk om laag te vliegen. De militairen oefenen dit al als voorbereiding op een uitzending naar Mali. De Hercules C-130 wordt daar gebruikt voor het droppen van personeel en materieel in gebieden waar vliegtuigen niet kunnen landen. Daarnaast kan het transportvliegtuig opstijgen en landen op onverharde landingsbanen.
Geluidsmetingen Sensornet

Sensornet heeft – in opdracht van verschillende gemeenten en provincies – meerdere meetpunten voor vliegtuiglawaai onder de toekomstige aanvliegroutes van Lelystad Airport. Deze metingen draaien al een hele tijd zodat er een goed beeld is van de nulsituatie, dus voordat de vliegtuigen van Lelystad Airport daadwerkelijk gaan vliegen. Als je de Hercules hoort vliegen, dan kun je realtime meekijken via onderstaande links in de metingen van Sensornet. Zo krijg je een beter gevoel voor de meetwaarden. 

Links:zaterdag 20 maart 2021

Maak bezwaar tegen de natuurvergunning van Lelystad Airport (stikstof)

Op dit moment ligt de natuurvergunning van Lelystad Airport ter inzage . Deze natuurvergunning heeft vooral betrekking op de stikstofuitstoot. Ook jij kunt bezwaar maken. Hieronder is de tekst van ons bezwaarschrift opgenomen. Deze tekst mag je natuurlijk knippen, plakken maar ook aanpassen voor je eigen bezwaar.

Bezwaar maken kan via deze website. Je hebt hiervoor je DigiD nodig waarmee je account kunt aanmaken en bezwaar kunt indienen. Je kunt hiervoor onderstaande tekst gebruiken. Dit kan nog tot 29 maart 2021.

Ook de gemeente Dronten zal bezwaar maken.

Wel geldt er een kleine winstwaarschuwing. De minister heeft er namelijk een handje van om haar reet af te wegen met alle regels om Lelystad Airport te kunnen doordrammen. We krijgen zo langzamerhand het gevoel dat voor er de luchtvaart andere regels gelden dan voor alle andere sectoren en voor ons als gewone burgers. Denk hierbij aan staatssteun (veel), geluid (veel), BTW (geen), belasting betalen (nauwelijks), accijns (geen), stikstofuitstoot en natuurlijk CO2uitstoot (luchtvaart valt buiten alle afspraken).

Maar dat is voor ons dan juist weer een motivatie om met een bezwaarschrift iets van ons te laten horen. Waarschijnlijk is er een gang naar de rechter nodig om de minister tegen te houden, en dat soort zaken kosten geld. Je kunt hier doneren, ook kleine bedragen zijn van harte welkom. Velen gingen je voor, dus een gang naar de rechter komt steeds dichterbij.

O ja, eventuele aanvullingen en opbouwende kritiek op onderstaande zienswijze zijn van harte welkom in de comments.

UPDATE: via deze link kun je het bezwaar downloaden als word- of  PDF bestand (wel zo gemakkelijk, want het standaard invulveld is niet groot genoeg). 

UPDATE 2: een aantal mensen hebben moeite met het digitaal indienen op de overheidswebsite (DigiD). De zienswijze kan ook gewoon ouderwets per post verstuurd worden (meer info): 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Vergunning en Handhaving DGNVLG/20307842

Postbus 40225

8004 DE Zwolle

"Zorg dat uw naam, adres en telefoonnummer in de brief staan. Zet ook uw handtekening onder uw brief. Noem in uw brief om welk ontwerpbesluit het gaat. En vertel waarom u het er wel of niet mee eens bent. Alleen dan kan de minister van LNV uw zienswijze meenemen in het definitieve besluit."

UPDATE 3: hier de zienswijze van SATL (samenwerkende actiegroepen). Warm aanbevolen! 

Update 4: Greenpeace maakt gehakt van vergunning Schiphol. 

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Hierbij dien ik een zienswijze in op Wnb-vergunning van Lelystad Airport (kenmerk: DGNVLG/20307842). Als omwonende van de luchthaven wil ik graag de volgende punten inbrengen:

1)      ongeoorloofde salamitactiek

2)      aannames in het wegverkeer kloppen niet

3)      Lelystad Airport doet een enorm beroep op de beschikbare stikstofruimte en maakt hierdoor allerlei andere zeer wenselijke maatschappelijke ontwikkelingen zoals woningbouw onmogelijk

Hieronder worden deze punten uitgewerkt.

1)      ongeoorloofde salamitactiek

Het luchthavenbesluit van Lelystad Airport voorziet in 45.000 vluchten. Er wordt nu een vergunning aangevraagd voor slechts 10.000 vluchten. In het luchthavenbesluit is weliswaar een soort evaluatiemoment voorzien na 10.000 vluchten, maar dit heeft verder geen enkele wettelijke status. Er is geen formele besluitvorming op het punt dat 10.000 vluchten worden bereikt. Ook is het niet mogelijk om bezwaar en beroep aan te tekenen als Lelystad Airport meer dan 10.000 vluchten wil uitvoeren.

Het lijkt ons daarom ongeoorloofd om een vergunning af te geven voor slechts 10.000 vluchten. Het lijkt alsof je een stal bouwt voor 500 varkens en, maar voor 100 varkens een vergunning aanvraagt. Dit is volgens ons niet toegestaan. De vergunning zou betrekking moeten hebben op de gehele 45.000 vluchten van het luchthavenbesluit en het daarbij behorende wegverkeer. Als daarvoor geen stikstofruimte is, dan zou de vergunning in zijn geheel geweigerd moeten worden.

2)      Aannames in het wegverkeer kloppen niet

In de Kamerbrief ‘achtergrond informatieverkeersberekeningen passende beoordeling Lelystad Airport’ is de bijlage ‘Air 2020 Hi Ley’ opgenomen. Hieruit blijkt dat alleen het verkeer op de A27 en de A6 in zuidelijke richting als gevolg van de komst van Lelystad Airport significant toeneemt. Het verkeer op de A6 in de noordelijke richting en het oost-west verkeer in Flevoland neemt nauwelijks toe volgens de gegevens die zijn gebruikt bij de berekening in de stikstofuitstoot. We hebben het dan over de N309 (Lelystad-Dronten-Elburg), N302 (Lelystad-Harderwijk) en N307 (Lelystad-Dronten-Kampen). We hebben de afgelopen 20 jaar namelijk een sterke toename gezien van het oost-west verkeer in Flevoland. De provincie heeft de afgelopen jaren vele miljoenen geïnvesteerd in onder andere de passage bij Dronten (N307), de verdubbeling van de N302, aanleg van het aquaduct (N302) en vervanging van de brug bij Elburg (N309). Op korte termijn staat de aanleg van een nieuwe brug met een complete aanpak van het onderliggende wegennet en aanleg van ongelijkvloerse kruising gepland voor Roggebot bij Kampen (N307). Het kan volgens ons gewoon niet kloppen dat de komst van Lelystad Airport (6,8 miljoen passagiers op jaarbasis) niet leidt tot een toename van verkeer op de hierboven genoemde wegen. De trend van de afgelopen 20 jaar laat namelijk een forse groei van het wegverkeer zien. Wij lezen geen enkele verklaring waarom dit bij de opening van Lelystad Airport niet het geval zou zijn. Wij verzoeken u daarom om de berekeningen van stikstofuitstoot opnieuw uit te voeren met realistische voorspellingen ten aanzien van het wegverkeer.

3. LelystadAirport eet alle stikstofruimte op

Volgens de Passende Beoordeling 2021 LelystadAirport is de jaarlijkse emissie van Lelystad Airport 334000 kg NOx.

Uit het stikstofplan van Flevoland blijkt er nu al niet voldoende stikstofruimte is voor de realisatie van reeds geplande infra-projecten. Projecten als de maritieme servicehaven Urk en het testcircuit bij Marknesse komen daadwerkelijk in de knel als het niet lukt om de huidige stikstofuitstoot (dus nog zonder Lelystad Airport) terug te dringen.

En dan hebben we nog niet eens over de plannen voor tienduizenden nieuwe woningen in Flevoland en de directe omgeving (de invloedssfeer van deze Wnb-vergunning) om het woningentekort op te vangen in Nederland.

Ter vergelijking: realisatie van 150 woningen zou 718 kg NOx kosten 1). De uitstoot van LelystadAirport is dus het equivalent van de nieuwbouw van 70.000 woningen (per jaar). Zoals Johan Remkes al zo goed aangaf in de titel van zijn stikstofrapport: ‘niet alles kan’.  De stikstofaanpak vraagt dus om het maken van de scherpe keuzes; willen we de stikstofruimte besteden aan een luchthaven die voor 10 euro pretvluchten aanbiedt voor een weekendje Barcelona? Of besteden we deze ruimte liever voor de bouw van woningen (met bijbehorende infra) of bijvoorbeeld landbouw? Wij zouden zeggen dat een dak boven je hoofd toch écht belangrijker is dan een luchthaven voor pretvluchten tegen afbraakprijzen. Lopende deze discussie verzoeken wij u de vergunning van Lelystad Airport aan te houden of af te wijzen zodat hiermee geen andere zeer wenselijke maatschappelijke ontwikkelingen zoals woningbouw worden geblokkeerd.

Bron:

1) AERIUS berekening Herontwikkeling Wantveld Noordwijk, voortoets, 407359, Anteagroup

Hopende dat u door mijn bezwaren tot een andere besluitvorming komt.

 

Met vriendelijke groet,

Naam

Adres

Woonplaats

Telefoonnummer

Emailadres

 

 

 

 

zondag 14 maart 2021

Verkiezingen: standpunten partijen over Lelystad Airport

 Nog even en je mag stemmen voor de Tweede Kamer. En met zoveel partijen is dat best nog lastig. En dan is er ook de dreigende opening van Lelystad Airport. Daarom hebben de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) een handig overzicht gemaakt met de standpunten van Lelystad Airport per partij. Zodat je weet wat je moet kiezen als je straks niet in de herrie wilt zitten. Het gaat op 17 maart ook over jouw woongenot en de toekomst van Flevoland.

Alle partijstandpunten over Lelystad Airport zijn uitgebreid in kaart gebracht in een kieswijzer, te vinden op stemhoger.nl. Die laat zien dat er in alle hoeken van het politieke spectrum partijen zijn die zich ferm opstellen tegen laagvliegen en opening van een nieuw vliegveld Lelystad Airport.

Maar niet alleen de standpunten zijn vergeleken. Ook de manier waarop de partijen zich de laatste jaren hebben bemoeid met het dossier is te zien. Zo verdiende Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie bijvoorbeeld 4 sterren, terwijl Amhaouch van het CDA slechts 1 ster krijgt.

De burgergroepen zien tot hun tevredenheid dat steeds meer partijen zich tegen de opening van Lelystad Airport keren. “Deze tijd van corona en klimaatcrisis vraagt om realisme. Willen we het woonplezier van miljoenen Nederlanders opgeven voor een overbodig nieuw vliegveld en een continue stroom van laagvliegende vliegtuigen? Gelukkig hebben de meeste partijen dit intussen door.

Dus onze oproep is: kies op 17 maart voor een partij die zich keert tegen Lelystad Airport. De kieswijzer is te vinden op www.stemhoger.nl


zondag 6 december 2020

Heeeeeeee...... een boek....

  LelystadAirport … de hoeveelheid ‘alternatieve feiten’ (leugens, opzettelijke fouten, you name it) die daarover verspreidt zijn, sinds Schiphol het kocht voor 1 gulden. Je zou er een boek over kunnen schrijven. En dat is précies wat er gebeurt is. Voor  slechts 15 euries ben je in het bezit van dit kleinood, en je steunt de strijd tegen Lelystad Airport er ook nog mee. 

Klik hier voor meer informatie en een mogelijkheid om het boek te bestellen. 

donderdag 5 maart 2020

Termijn voor schadeclaim Lelystad Airport verloopt: verstuur deze standaardbrief!

Graag willen wij je nogmaals attenderen op de zogenaamde stuitingsbrief nadeelcompensatie Lelystad Airport. De gemeente Dronten doet dat niet, wij doen dat uiteraard wel.

Wil je in de toekomst ooit nog aanspraak maken op een schadevergoeding door daling van de waarde van je woning, stuur dan voor 1 april een zogenaamde stuitingsbrief. O ja: nu claimen gaat uiteraard nog niet, het claimen van schade/waardedaling die nog niet heeft opgetreden kan niet, maar door het sturen van de stuitingsbrief behoud je het recht om dat later alsnog te kunnen doen. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft het onlangs nog aan de Tweede kamer gemeld: mensen die nu geen stuitingsbrief sturen, hebben straks dikke pech!  (oké… oké… oké… ze zei het een beetje anders, maar daar komt het wel op neer).     Via deze link vind je de stuitingsbrief; even downloaden, je naam eronder, insturen en klaar. 

Gewoon even doen voor 1 april, dan kun je over een paar jaar als Lelystad Airport opengaat  (daar is het laatste woord nog niet over gezegd), aan de hand van de daadwerkelijke meetgegevens, een dikke vette claim neerleggen.  Reken maar uit wat een claim voor de waardedaling van enkele procenten (oplopend tot 10%) van je woning in harde euro’s  betekent….. 

Zegt het voort, mail het voort, deel het op jouw sociale media.

UPDATE: op vrijdag 6-3-2020 wordt er door SATL (samenwerkende actiegroepen tegen Lelystad Airport) in heel Flevoland geflyerd, o.a. ’s ochtends op het station Dronten. Ben je ze misgelopen, bekijk / download dan hier de Flyer.

UPDATE 2 naar aanleiding van binnengekomen vragen: Ja..... ook voorstanders kunnen gewoon een stuitingsbrief versturen en straks harde euro's nadeelcompensatie claimen. Je hoeft niet eerder een bezwaar te hebben ingediend. Al loop je al jaren te roeptoeteren dat Lelystad Airport zo fantastisch is voor de werkgelegenheid, zo handig voor vakantie en dat je ""vooruitgang"" niet tegenhoudt: ook dan kun je later nadeelcompensatie aanvragen. https://www.satl-lelystad.nl/doen/schade/


zondag 9 februari 2020

Even over stikstof..... en Lelystad Airport

In januari was daar dan eindelijk het stikstofrapport van de commissie Remkes over de luchtvaart. De voor- en tegenstanders van Lelystad Airport buitelden over elkaar heen, waarbij iedereen precies datgene uit het rapport eruit haalt wat hem goed uitkomt. De voorstanders van Lelystad Airport plaatsten een paginagrote advertentie in landelijke dagbladen en de Provinciale Staten van Flevoland en de gemeenteraad van Lelystad namen moties aan waarin op licht-hysterische toon werd opgeroepen om Lelystad Airport snel te openen. Er wordt zelfs al gesproken over een tweede baan voor Lelystad Airport.

De samenwerkende actiegroepen tegen Lelystad Airport (SATL) en verschillende gemeenten op het oude land drongen aan op langdurig uitstel of afstel van Lelystad Airport.

In het rapport van Remkes staan grofweg twee zaken:

  1. Uitstoot stikstofverbindingen moet dalen: de luchtvaart moet zijn bijdrage leveren aan het beperken van stikstof uitstoot. Dat kan natuurlijk door te krimpen, maar er worden in het rapport ook schaamlapmaatregelen zoals elektrisch taxiën en brandstofbesparing genoemd. Ook wordt gewezen naar het verkeer van en naar de luchthavens. 
  2. Onafhankelijke wetenschappelijke reviewboard: de commissie Remkes concludeert dat er door de verschillende partijen anders naar de berekeningen wordt gekeken en pleit voor een onafhankelijke wetenschappelijke review. 
Stikstofberekeningen uit het MER van Lelystad Airport kloppen niet
Bij een nadere beschouwing van de berekeningen uit het Milieueffect Rapport (MER) blijken hier rare dingen mee aan de hand te zijn. Het extra verkeer via bijvoorbeeld de Ganzenweg (provinciale weg Lelystad / Harderwijk) en het vliegverkeer boven 900 meter hoogte zijn niet meegenomen. En met het vliegverkeer dat wel is meegenomen is ook iets raars aan de hand. Er zijn zulke extreme waarden voor de warmteproductie van de motoren meegenomen dat hierdoor een schoorsteen-effect van de uitstoot ontstaat waardoor de meeste uitstoot boven de 900 meter uitkomt en dus niet meer meetelt in de berekeningen. 
Ook bij het ministerie is dit blijkbaar al bekend, want in de zomer van 2019 lieten zij al nieuwe berekeningen uitvoeren. Tot op heden houdt de minister deze berekeningen onder de pet, tot grote ergernis van de Tweede Kamer. De reden dat de minister deze berekeningen niet vrijgeeft is waarschijnlijk dat uit de berekeningen blijkt dat Lelystad Airport meer dan 1 mol/ha/jaar toevoegt aan kwetsbare natuurgebieden. Dat betekent er vergunning op grond van de Wnb (wet natuur bescherming) moet worden aangevraagd en dat is lastig en kost (veel) tijd. Vermoedelijk is er bij Schiphol iets vergelijkbaars aan de hand. Dat is waarschijnlijk de reden dat de minister het onder de pet houdt totdat zij een oplossing heeft gevonden (bijvoorbeeld door boeren uit te kopen). Lelystad Airport kan niet open
Het is even afwachten waar de minister precies mee aankomt ten aanzien van Lelystad Airport. Maar wat ons betreft kan het niet zo zijn dat bouwprojecten stilliggen, het wegverkeer maximaal 100 km/h mag rijden en er een forse bijdrage van de boeren wordt gevraagd ten aanzien van stikstofreductie en dat er dan wel een luchthaven wordt geopend waar vandaan pretvluchten naar Barcelona vertrekken tegen afbraakprijzen. 
Daarnaast worden er forse maatregelen genomen om CO2 productie terug te dringen. Ook in dat licht is het raar om een luchthaven te openen met pretvluchten, wetende dat de luchtvaart op dit moment al net zoveel CO2 uitstoot als het gehele wegverkeer. 
Het kan toch niet zo zijn dat Lelystad Airport er doorheen wordt gedrukt met schaamlapmiddelen zoals het uitkopen van boeren (het zogenaamde extern salderen)? 

Ten aanzien van CO2- en stikstofuitstoot is het openen van Lelystad Airport het slechtste wat je doen. Hoog tijd om hiervan af te zien. Voor de huidige minister en coalitie is dit waarschijnlijk een te grote stap, echter door de huidige stikstofproblematiek zal de opening met minimaal een jaar vertraagd worden. In maart 2021 zijn er verkiezingen en daarom zal de opening van Lelystad Airport door de Tweede Kamer waarschijnlijk 'controversieel' worden verklaard, het wordt dan doorgeschoven naar het volgende kabinet. Van uitstel komt......... ? 


zondag 5 januari 2020

Termijn voor schadeclaim Lelystad Airport verloopt: verstuur deze standaardbrief!

Inwoners die schade lijden als gevolg van de opening van Lelystad Airport moeten snel een brief naar het ministerie versturen. Op 1 april 2020 verloopt de termijn; “Onderneem nu actie, anders sta je straks met lege handen als je woning minder waard wordt.”

Op 1 april 2015 is het Luchthavenbesluit Lelystad in werking getreden. “Na 5 jaar verjaart het recht op schadevergoeding” meldt Frank Pels namens SATL (Samenwerkend actiegroepen). “ Duizenden woningen en bedrijven rondom Lelystad Airport zullen vermoedelijk minder waard worden als gevolg van de geluidsoverlast van Lelystad Airport”. Hij denkt hierbij aan het buitengebied onder de vliegroutes, Dronten-West, Biddinghuizen en Swifterbant.

Door nadeelcompensatie aan te vragen kan hiervoor een vergoeding worden geclaimd die kan oplopen tot duizenden euro’s per adres. Zo’n vergoeding aanvragen is nog best lastig: je moet kunnen aantonen welke schade je daadwerkelijk lijdt, bijvoorbeeld met een woningtaxatie dat je woning of pand minder waard is geworden door de uitbreiding van Lelystad Airport. Deze claims worden beoordeeld waarna de minister besluit over de toekenning.

Pels merkt op dat het traject van de uitbreiding van Lelystad Airport zolang duurt dat hierdoor het recht op schadevergoeding vervalt op 1 april 2020. Hij roept op tot het sturen van een zogenaamde ‘stuitingsbrief’ om het recht tot schadevergoeding te behouden zodat later, bijvoorbeeld aan de hand van geluidsmetingen, alsnog een onderbouwde schadeclaim kan worden ingestuurd. De stuitingsbrief is te downloaden op de website www.vliegopuitbiddinghuizen.nl . ‘Kwestie van downloaden, naam invullen en opsturen’ aldus Frank Pels. 

Download hier de 'stuitingsbrief' vul je naam in en stuur hem op om je recht op schadevergoeding te behouden (wordbestand, 13 kB, 2 bladzijden)

UPDATE: je kunt hem ook per mail versturen naar: cdschadeloketlelystad@rws.nl
(let op: je moet de brief wel ondertekenen)


Meer links met informatie:


zondag 9 juni 2019

Stand van zaken Lelystad Airport aan de hand van drie afkortingen

Eigenlijk had de minister in mei (2019) een besluit willen nemen over Lelystad Airport. Zij heeft dat niet gedaan om drie afkortingen: VVR, MER en PAS.

VVR
VVR staat voor verkeerverdeelregel. Lelystad Airport is bedoeld om Schiphol te ontlasten. Dit is door de Tweede Kamer eind 2018 ook nog eens in een motie vastgesteld. Dat betekent dus dat er alleen verkeer van Lelystad mag vliegen dat van Schiphol afkomstig is. De minister heeft hiervoor de VVR (verkeerverdeelregel) bedacht. Hiermee ging ze al twee keer nat bij de Europese Commissie. Vorige week schreef ze een brief aan de kamer waarin ze aangaf dat de Europse Commissie over haar derde werkstuk nog langer moet nadenken, mogelijk tot na de zomer.
Bericht omroep Flevoland: Oordeel Brussel over Airport komt later

MER
MER staat voor Milieu Effect Rapportage, een verplicht onderdeel van het besluitvormingsproces. De minister hanteerde een salami-techniek bij de MER: elke keer een stukje gedurende het proces. Eerst een MER opstellen en dan elke keer weer de vliegroutes veranderen. En mag niet van de Europese Commissie: een MER hoort alles te beschrijven inclusief de effecten van alle vliegroutes.
Bericht AD: Nederland in de clinch met Brussel over milieueffecten vliegroutes

PAS
PAS staat voor programma aanpak stikstof.  De Raad van State heeft geoordeeld dat de Programmatische Aanpak Stikstof (Pas) strijdig is met de Europese wet. Door de voorgenomen 45.000 vluchten van Lelystad Airport zal er meer stikstof neerdalen in de natuurgebieden eromheen. Naar verwachting krijgt de Veluwe te maken met de hoogste overschrijding van de norm. Het ministerie van infrastructuur en waterstaat stelde tot dusver dat de extra stikstofuitstoot binnen de ruimte viel die voor de luchtvaart is gereserveerd voor de Pas. Maar nu die aanpak door de mand is gevallen, gaat deze redenering niet meer op. Voor Lelystad Airport zal iets geregeld moeten worden en dat kost (veel?) tijd.
Bericht Trouw: Het lijkt zo goed als onvermijdelijk: de opening van vliegveld Lelystad loopt opnieuw vertraging op

Uitstel
Kortom: er komt waarschijnlijk uitstel van het luchthavenbesluit en kamerdebat tot waarschijnlijk september. Eerst een luchthaven aanleggen voor 200 miljoen en dan pas de vergunningen/besluiten regelen...... lekker handig. Zelfs Corendon haakt (vooralsnog) af. 

O ja... het flaterfestijn rond Lelystad Airport biedt allerlei interessante aanknopingspunten voor een rechtzaak. 

vrijdag 29 maart 2019

Samenwerkende actiegroepen Lelystad Airport vragen minister om gang naar de rechter alsnog toe te staan

De Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL, waarvan ook Vliegop Biddinghuizen onderdeel is)  hebben minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) verzocht om beroep open te stellen tegen het Luchthavenbesluit Lelystad Airport. SATL beroept zich hierbij op Europese regels, die Nederland op dit moment in de wind slaat.

De Nederlandse regering staat open voor een bestuursrechterlijk beroep op luchthavenbesluiten voor regionale luchthavens. Dit geldt echter niet voor de regionale luchthavens Lelystad Airport, Groningen Airport Eelde, Maastricht-Aachen Airport en Rotterdam Airport, waarvoor het Rijk in de Nederlandse wet een bewuste uitzondering maakt (via de crisis- en herstelwet).

Om in het verweer te gaan tegen het luchthavenbesluit Lelystad, is SATL op dit moment aangewezen op de burgerrechter. Dit is een voor burgers uiterst kostbare en tijdrovende weg, mede omdat de burgerrechter normaal gesproken geen uitspraken doet over bestuursrechterlijke zaken zoals luchthavenbesluiten.

Volgens SATL is deze situatie volstrekt in strijd met Europese richtlijnen. Deze stellen namelijk dat burgers bij luchthavenbesluiten altijd een ruime toegang tot de bestuursrechter moeten hebben. Dus ook in het geval van Lelystad Airport.

SATL verdenkt de Nederlandse staat er van dat deze bewust de beroepsmogelijkheden voor grote regionale luchthavens buiten de Nederlandse wet heeft gelaten. Immers, op deze manier is een gang naar de rechter zodanig zwaar en kostbaar, dat burgers minder geneigd zijn om tegen plannen als Lelystad Airport in verweer te komen.

De samenwerkende actiegroepen laten zich echter niet stoppen. Ze eisen allereerst dat de minister zich houdt aan de geldende Europese wetgeving. Lukt dat niet, dan overwegen de groepen alsnog een zaak aan te spannen bij de burgerrechter.

zaterdag 9 maart 2019

Lelystad Airport en Statenverkiezingen: hoe denken de partijen erover?

Op 20 maart mag jij weer van je democratische recht gebruik maken en een vakje gaan inkleuren voor de Provinciale Staten en daarmee ook voor de Eerste Kamer.

Geen stemadvies
Wees gerust.... we geven hier geen stemadvies. Dat moet je lekker zelf bepalen.

Afgelopen 10 jaar: Lelystad Airport in de provinciale staten
In de afgelopen tien jaar waren (en zijn) GroenLinks en Partij voor de Dieren in de provinciale staten van Flevoland tegen de uitbreiding van Lelystad Airport. Alle andere partijen waren (en zijn) voor de uitbreiding van Lelystad Airport.
De SP speelt een bijzondere rol: landelijk zijn ze tegen, in de provinciale staten van Flevoland zijn ze voor en in Dronten zijn ze, zo verzekerde de fractievoorzitter ons, 200% tegen.

Sterren
De samenwerkende actiegroepen (SATL)  hebben alle partijen langs de Lelystad Airport-meetlat gelegd. Middels sterren (maximaal 4) geven we aan in hoeverre een partij kritisch over Lelystad Airport is. Dit is gedaan voor de provinciale staten van Flevoland en voor de landelijke politiek (je kiest namelijk ook voor de eerste kamer).

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de standpunten van de partijen.

In onderstaande tabel vind je samenvatting.

Veel wijsheid in het stemhokje. Weet je het écht nog niet: gebruik dan de Stemwijzer.