vrijdag 22 maart 2013

Wat betekent de uitbreiding van vliegveld Lelystad voor Biddinghuizen?Lelystad Airport moet gaan groeien tot een tweede Schiphol voor grote verkeersvliegtuigen. Volgens de huidige concept plannen worden er tot 45.000 vluchten per jaar toegestaan. Afgelopen week werden de concept vliegroutes vrijgegeven. Zowel bij westenwind als bij oostenwind zullen vliegtuigen laag over Biddinghuizen komen met veel geluidsoverlast en luchtvervuiling als gevolg. 

Aanleiding
Luchthaven Schiphol gaat in de komende jaren tegen zijn milieugrenzen aanlopen, daarom is het plan om 70.000 vluchten uit te plaatsen naar luchthaven Eindhoven en Lelystad. Hiervoor is een commissie onder leiding van voormalig minister Hans Alders aan het werk gezet. Deze commissie ,‘de Alderstafel’, overlegt met diverse belanghebbenden en overheden om tot één advies te komen. In 2012 heeft deze Alderstafel een advies uitgebracht waarin staat dat Lelystad 45.000 vluchten per jaar moet gaan afwikkelen.

Wat gaat Biddinghuizen ervan merken?
Biddinghuizen gaat er veel van merken.

Vliegtuigen moeten tegen de wind in opstijgen en landen. De wind komt in Nederland meestal uit het westen. De vliegtuigen stijgen dan op in zuidwestelijke richting. Ze kunnen niet richting Almere want dan komen ze  in conflict met het dalende vliegverkeer richting Schiphol. Afhankelijk van hun bestemming kunnen ze twee kanten op. De eerste route loopt over de Oostvaardersplassen en dan het Markermeer op.
De tweede route is voor Biddinghuizen van groot belang. Ze vliegen dan laag richting Zeewolde en draaien daar. Ze vliegen vervolgens laag parallel aan de Gooise Weg richting Biddinghuizen. Boven Biddinghuizen draaien ze richting het Veluwemeer. Ze vliegen hierbij laag om niet in conflict te komen met de vliegtuigen die aan het dalen zijn voor de landing op Schiphol. Ze vliegen dan op circa 2000 voet (600 meter). Ze mogen in elk geval niet hoger dan 3000 voet (900 meter) vanwege het vliegverkeer richting Schiphol.
In de omgeving van Biddinghuizen geven ze dan flink gas om vervolgens het Veluwemeer over te steken naar de Veluwe. Ze geven gas om hoogte winnen. Op de Veluwe liggen militaire terreinen waar tot grote hoogte wordt geschoten en waar deze vliegtuigen dus ruim overheen moeten. Hier vind je een kaart op Googlemaps.
Vliegroutes bij Westenwind
Als de wind uit het oosten komt, dan stijgen de vliegtuigen op in noordoostelijke richting. Ze vliegen dan naar Dronten tot ongeveer het Wisentbos om daar naar het oosten of het westen te draaien en koers te zetten naar Biddinghuizen of Swifterbant. Daar vliegen ze dan laag overheen om daarna fors te klimmen naar de juiste vlieghoogte.
Het dalende vliegverkeer volgt in dat geval zo’n beetje de Gooise weg richting Zeewolde waarbij ze ook Biddinghuizen passeren. Bij Zeewolde maken ze bocht om vervolgens aan te vliegen op luchthaven Lelystad. Hier vind je een kaart op Googlemaps.
Vliegroutes bij oostenwind

Bij deze kaarten moet bedacht worden dat vliegtuigen nooit precies over een lijntje vliegen, maar dat hun daadwerkelijke route tot honderden meters kan afwijken. Op de kaart staat een dun lijntjes precies langs Biddinghuizen. Dat betekent dat ze in de praktijk regelmatig recht over Biddinghuizen vliegen. Hier kun je het hele rapport over de vliegroutes inzien (PDF, 1,6 MB). 

Hoeveel vliegtuigen?
Er is niet precies te zeggen hoeveel vliegtuigen er over Biddinghuizen zullen komen. Er zijn twee uitvliegroutes. Als we uitgaan van 45.000 vluchten per jaar en de helft daarvan komt over of vlak langs Biddinghuizen dan komt dat overeen met ruim 60 vliegtuigen per dag.

Komt er in de toekomst nog meer overlast? 
In de huidige plannen wordt uitgegaan van 45.000 vluchten. Er mag – uitgezonderd noodgevallen – ’s nachts van 24.00 uur tot 6.00 uur niet gevlogen worden.
Op vliegveld Lelystad moet voor tientallen miljoenen worden geïnvesteerd in een langere en bredere start- en landingsbaan en in gebouwen, bagageafhandeling, wegen en openbaar vervoer. Er zijn luchtvaartmaatschappijen die nu al aangeven graag ’s nachts te willen vliegen want dan kunnen ze twee keer per etmaal op- en neer naar een aantal populaire vakantiebestemmingen. Het kan dus gebeuren dat de grenzen voor Lelystad Airport in de toekomst verder worden verruimd. De investeringen moeten tenslotte wel terugverdiend worden. Er is al studie gedaan naar 90.000 vluchten per jaar. Er is in dat geval wel een nieuw aanwijzingsbesluit nodig van de minister dat de Tweede Kamer moet goedkeuren en waar uiteraard bezwaar tegen gemaakt kan worden.

Goed voor de economie en werkgelegenheid?
Een vliegveld zou goed zijn voor de economie. Dat lijkt echter wel mee te vallen. Vooral de (goedkope) chartervluchten worden naar Lelystad verplaatst. Er bestaan verschillende inschattingen over de hoeveelheid banen die dat op zou leveren. Een onderzoek van de provincie Flevoland spreekt over 200 extra banen. Het advies van Alders uit 2012 spreekt over 300 tot 400 banen.

Planning
De plannen en ideeën van de tafel van Alders moeten worden omgezet in een formeel besluit, het zogenaamde aanwijzingsbesluit. Dit wordt in het najaar van 2014 verwacht. Daarna moet de landingsbaan verlengd en verbreed worden en moet er luchtverkeersleiding komen. Verder zijn forse investeringen nodig in gebouwen, veiligheidsystemen en wegen. De eerste vliegtuigen worden in 2017 verwacht.

Politiek
De uitbreiding van de luchthaven is een nationale aangelegenheid. De minister neemt de formele besluiten die vervolgens door de Tweede Kamer moeten worden goedgekeurd. De minister en de Tweede Kamer nemen de voorstellen van de ‘Alderstafel’ meestal over. Daarbij wordt wel gekeken naar wat ‘de regio’ ervan vindt. In de Tweede Kamer zijn alleen GroenLinks en de Partij voor de Dieren (PvdD) tegen. De SP is zeer kritisch. Er is dus een ruime meerderheid voor uitbreiding.
In de provinciale Staten van Flevoland zijn alleen de PvdD en GroenLinks tegen. Samen goed voor 2 van de 39 zetels. De overige partijen (37 zetels) zijn voorstander van de uitbreiding van de luchthaven. Lelystad en Dronten zijn in meerderheid voor. In Zeewolde zijn ze erg kritisch.
Er is op dit moment dus een ruime meerderheid in de Tweede Kamer en ‘in de regio’ voor de uitbreiding van de luchthaven.

Bezwaar maken helpt
Dat betekent niet dat er helemaal niets tegen de uitbreiding gedaan kan worden. Iedere inwoner, maar ook de betrokken gemeenten en bijvoorbeeld milieugroepen kunnen bezwaar maken tot aan de Raad van State. De Raad van State heeft al vier keer de formele besluiten voor de uitbreiding van de luchthaven vernietigd (in  2003, 2005, 2007 en 2011). Ook dit keer komt er weer de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het aanwijzingsbesluit. Dit keer ook massaal vanuit Biddinghuizen?

De luchthaven is ondergebracht in de crisis- en herstelwet. Hierdoor zijn de mogelijkheden voor bezwaar beperkt. Het is dus zaak om direct vanaf het begin bezwaar te maken.