zondag 9 februari 2020

Even over stikstof..... en Lelystad Airport

In januari was daar dan eindelijk het stikstofrapport van de commissie Remkes over de luchtvaart. De voor- en tegenstanders van Lelystad Airport buitelden over elkaar heen, waarbij iedereen precies datgene uit het rapport eruit haalt wat hem goed uitkomt. De voorstanders van Lelystad Airport plaatsten een paginagrote advertentie in landelijke dagbladen en de Provinciale Staten van Flevoland en de gemeenteraad van Lelystad namen moties aan waarin op licht-hysterische toon werd opgeroepen om Lelystad Airport snel te openen. Er wordt zelfs al gesproken over een tweede baan voor Lelystad Airport.

De samenwerkende actiegroepen tegen Lelystad Airport (SATL) en verschillende gemeenten op het oude land drongen aan op langdurig uitstel of afstel van Lelystad Airport.

In het rapport van Remkes staan grofweg twee zaken:

  1. Uitstoot stikstofverbindingen moet dalen: de luchtvaart moet zijn bijdrage leveren aan het beperken van stikstof uitstoot. Dat kan natuurlijk door te krimpen, maar er worden in het rapport ook schaamlapmaatregelen zoals elektrisch taxi├źn en brandstofbesparing genoemd. Ook wordt gewezen naar het verkeer van en naar de luchthavens. 
  2. Onafhankelijke wetenschappelijke reviewboard: de commissie Remkes concludeert dat er door de verschillende partijen anders naar de berekeningen wordt gekeken en pleit voor een onafhankelijke wetenschappelijke review. 
Stikstofberekeningen uit het MER van Lelystad Airport kloppen niet
Bij een nadere beschouwing van de berekeningen uit het Milieueffect Rapport (MER) blijken hier rare dingen mee aan de hand te zijn. Het extra verkeer via bijvoorbeeld de Ganzenweg (provinciale weg Lelystad / Harderwijk) en het vliegverkeer boven 900 meter hoogte zijn niet meegenomen. En met het vliegverkeer dat wel is meegenomen is ook iets raars aan de hand. Er zijn zulke extreme waarden voor de warmteproductie van de motoren meegenomen dat hierdoor een schoorsteen-effect van de uitstoot ontstaat waardoor de meeste uitstoot boven de 900 meter uitkomt en dus niet meer meetelt in de berekeningen. 
Ook bij het ministerie is dit blijkbaar al bekend, want in de zomer van 2019 lieten zij al nieuwe berekeningen uitvoeren. Tot op heden houdt de minister deze berekeningen onder de pet, tot grote ergernis van de Tweede Kamer. De reden dat de minister deze berekeningen niet vrijgeeft is waarschijnlijk dat uit de berekeningen blijkt dat Lelystad Airport meer dan 1 mol/ha/jaar toevoegt aan kwetsbare natuurgebieden. Dat betekent er vergunning op grond van de Wnb (wet natuur bescherming) moet worden aangevraagd en dat is lastig en kost (veel) tijd. Vermoedelijk is er bij Schiphol iets vergelijkbaars aan de hand. Dat is waarschijnlijk de reden dat de minister het onder de pet houdt totdat zij een oplossing heeft gevonden (bijvoorbeeld door boeren uit te kopen). Lelystad Airport kan niet open
Het is even afwachten waar de minister precies mee aankomt ten aanzien van Lelystad Airport. Maar wat ons betreft kan het niet zo zijn dat bouwprojecten stilliggen, het wegverkeer maximaal 100 km/h mag rijden en er een forse bijdrage van de boeren wordt gevraagd ten aanzien van stikstofreductie en dat er dan wel een luchthaven wordt geopend waar vandaan pretvluchten naar Barcelona vertrekken tegen afbraakprijzen. 
Daarnaast worden er forse maatregelen genomen om CO2 productie terug te dringen. Ook in dat licht is het raar om een luchthaven te openen met pretvluchten, wetende dat de luchtvaart op dit moment al net zoveel CO2 uitstoot als het gehele wegverkeer. 
Het kan toch niet zo zijn dat Lelystad Airport er doorheen wordt gedrukt met schaamlapmiddelen zoals het uitkopen van boeren (het zogenaamde extern salderen)? 

Ten aanzien van CO2- en stikstofuitstoot is het openen van Lelystad Airport het slechtste wat je doen. Hoog tijd om hiervan af te zien. Voor de huidige minister en coalitie is dit waarschijnlijk een te grote stap, echter door de huidige stikstofproblematiek zal de opening met minimaal een jaar vertraagd worden. In maart 2021 zijn er verkiezingen en daarom zal de opening van Lelystad Airport door de Tweede Kamer waarschijnlijk 'controversieel' worden verklaard, het wordt dan doorgeschoven naar het volgende kabinet. Van uitstel komt......... ?