woensdag 26 november 2014

Debat over uitbreiding Lelystad Airport: alles blijft zoals het is

Het leek vooraf allemaal zo mooi. Vlieg op Biddinghuizen, zweefvliegclub Flevo, gemeente Dronten, Vogelwacht en anderen stuurden vooraf brieven met punten zoals het gevaar op vogelaanvaringen, stikstofdepositie, andere vliegroutes, de invloed op natuurgebieden, geluidsoverlast en de economische onnozelheid van dit voorstel.

De scribent van dit stukje was van plan een hele verhandeling te  typen over het overleg van 3 uur van 26 november 2014 in de Tweede Kamer. Maar Ton Elias van VVD wist het kort en krachtig samen te vatten. Ton….. kom er maar in:
“besluit uitbreiding Lelystad Airport kan ‘idioterie’ zijn, maar kamermeerderheid is voor”. 


PvdA en VVD steunen de plannen nog steeds. D66 en de PVV sloten zich hierbij aan. Daarmee is er een stevige kamermeerderheid voor de uitbreiding van Lelystad Airport.

Er komt geen extra onderzoek of informatie over vogels, stikstofdepositie, andere vliegroutes, …….. Staatsecretaris Mansveld stuurt alles op naar de Raad van State. Die komt naar verwachting in april 2015 met haar oordeel.

zondag 23 november 2014

Teken petitie 'Geen uitbreiding Luchthaven Lelystad'

De Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland roept de Tweede Kamer op om tegen het Ontwerp Luchthaven Lelystad Aiport te stemmen. Er zijn verouderde cijfers gebruikt in het milieueffectrapport (MER) Lelystad Airport over het aantal vogels in de Oostvaardersplassen.

Omdat er volgens de Vogel- en Natuurwacht veel meer vogels verblijven in het natuurgebied dan in de MER staan, zou de uitbreiding van het vliegveld juridisch onuitvoerbaar zijn.

De Tweede Kamer spreekt op 26 november met staatssecretaris Mansveld over het milieueffectrapport Lelystad Airport.

Teken hier de petitie ''Geen uitbreiding Luchthaven Lelystad' van de Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland

Lokale politieke partijen willen heroverweging Lelystad Airport

SP (Dronten), GroenLinks (Dronten), Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie Zeewolde vragen in een brief aan de Tweede Kamer om een heroverweging van de uitbreiding Lelystad Airport. Dit vanwege de zeer lage vliegroutes, de geluidsoverlast, de beperkingen voor het plaatsen van windmolens en de impact op natuurgebieden en vogels. Op woensdag 26 november wordt de uitbreiding besproken in de Tweede Kamer.

Bekijk het bericht "Politieke partijen willen heroverweging Lelystad Airport" op de site van omroep Flevoland

Voorlichting Lelystad Airport door ZC Flevo

Op 14 november 2014 gaf zweefclub Flevo een voorlichting over de uitbreiding van Lelystad Airport. Door de aanwezige verkeersvliegers werd aangegeven dat de routestructuur voor Lelystad Airport zeer merkwaardig in elkaar zit. Er moet ruim 50 kilometer zeer laag over de polder gevlogen worden. Door een betere integratie van het verkeer van Schiphol en Lelystad - zoals ook elders gebeurd bij dichtbij elkaar gelegen luchthavens -  zijn veel gunstigere routes mogelijk. Vertrekkend verkeer kan dan snel stijgen naar reguliere vlieghoogtes en ook de daling kan dan later worden ingezet. Dit levert veel minder geluidsoverlast op en hiermee wordt ook bespaard op brandstofkosten. De presentatie is hieronder te bekijken. Meer info op geluidsoverlast-nee.nl


zondag 9 november 2014

14 november: informatie-avond met verkeersvlieger

Zweefvliegclub Flevo organiseert op 14 november om 20:00 uur een informatie-avond over de uitbreiding van Lelystad Airport. Dit is in de kantine van Zweefvliegclub Flevo aan de Mosselweg 10a in Biddinghuizen.

Op 14 november kunt u zelf horen hoe het vliegtuiglawaai straks gaat klinken. Op de informatieavond wordt een demonstratie gegeven van het vliegtuiglawaai waarmee u vanaf 2018 dagelijks wordt geconfronteerd. Veel meer dan de Milieueffect rapportage ons wil laten geloven. En bovendien is het helemaal Niet Nodig! Op deze informatie avond zal worden aangetoond hoe het anders kan.

Er wordt informatie gegeven over de verschillende route varianten. Een professionele piloot vertelt wat het gevolg is wanneer een vliegtuig vanaf Zeewolde tot aan Elburg op constante hoogte laag moet blijven vliegen. 
Dat moet en kan veranderen. Eén van de mogelijkheden is dat commerciële vliegtuigen hoger vliegen wanneer ze van en naar Lelystad vliegen. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft daarvoor ruimte, maar om onduidelijke reden wil de dienst die ruimte niet afstaan.

Wanneer vliegtuigen hoger kunnen vliegen in Zuid-West Flevoland heeft dat voordelen voor alle belanghebbenden. Bewoners en recreanten hebben minder last van vliegtuiglawaai.
Zweefvliegclub Flevo wil het tij keren onder het motto  “Lelystad ja, Geluidsoverlast Nee!”

De bijeenkomst start om 20:00 uur in de kantine van Zweefvliegclub Flevo aan de Mosselweg 10a in Biddinghuizen. Ontvangst vanaf 19:30 uur. Er is ruim voldoende parkeerplaats.

Meer informatie en aanmelden kan op de site ' Lelystad Airport JA! Geluidsoverlast NEE!'

Zweefvliegers Flevo starten actie 'Lelystadstad Airport JA! Geluidsoverlast NEE!'

Onder de noemer 'Lelystadstad Airport JA! Geluidsoverlast NEE!' zijn de Biddinghuizer zweefvliegers van Flevo gestart met een actie tegen de geplande vliegroutes. Hiervoor hebben ze een mooie site gemaakt met alle informatie over hun acties. Zweefclub Flevo over de uitbreiding van Lelystad Airport:

ZC Flevo wordt door die uitbreiding echter onevenredig hard in haar belang getroffen. Gelijk met de uitbreiding van Lelystad Airport wordt namelijk ook de luchtruim structuur in midden Nederland aangepast. Het gevolg is niet alleen dat vliegtuigen op zeer lage hoogte over Flevoland zullen scheuren, maar ook dat de zweefvliegers van ZC Flevo niet meer zullen kunnen vliegen. [..] Als de plannen rond Lelystad Airport in ongewijzigde vorm doorgaan, zal de zweefvliegclub uiterlijk eind 2018 haar huidige locatie bij Biddinghuizen moeten verlaten. Bruikbare alternatieve locaties zijn er vooralsnog niet in de provincie Flevoland.

Bezoek de site van 'Lelystadstad Airport JA! Geluidsoverlast NEE!' voor meer informatie

TIP:
'Lelystadstad Airport JA! Geluidsoverlast NEE!' geeft ook een nieuwbrief uit. U kunt zich hier inschrijven voor de nieuwsbrief van 'Lelystadstad Airport JA! Geluidsoverlast NEE!' 

'Niks pleit voor extra vliegtuigen Lelystad Airport'

Snel van tafel die plannen om Lelystad uit te breiden vinden Ben Sonneveld (Leefbaar Zeewolde) en Eric Smaling (Tweede Kamerlid SP) in een ingezonden brief in Trouw.

Er is nog voldoende ruimte op Schiphol, dus Lelystad Airport is helemaal nog niet nodig volgens Sonneveld en Smaling. Ook hekelen ze de vliegroutes waarbij langdurig zeer laag gevlogen moet worden om onder het vliegverkeer van Schiphol te blijven. Ze wijzen op de beperkingen voor het plaatsen van windmolens en het gevaar voor vogelaanvaringen door de nabijheid van de Oostvaardersplassen.

Lees het hele artikel 'Niks pleit voor extra vliegtuigen Lelystad Airport' 

’Lelystad Airport wordt fiasco van half miljard’

’Lelystad Airport wordt fiasco van half miljard’ aldus de wakkere krant van Nederland.

„Er komt veel meer bij kijken dan alleen een investering van 90 miljoen van Lelystad-exploitant Schiphol in baanverlenging, een nieuwe terminal en parkeerterrein. Niemand zit te wachten op een geldverslindend spookvliegveld, waar geen airline en luchtreiziger heen wil” aldus Frank Allard van branchevereniging Barin (luchtvaartmaatschappijen).

Lees het hele artikel ’Lelystad Airport wordt fiasco van half miljard’ in de Telegraaf. 

dinsdag 21 oktober 2014

Uitstel luchthavenbesluit Lelystad Airport tot april 2015

Het was altijd al erg ambitieus om in november 2014 een luchthavenbesluit te nemen voor Lelystad Airport, maar nu is besloten het uit te stellen tot april 2015. In een brief aan de Tweede Kamer legt Staatsecretaris Mansveld uit dat zij omwille van de ‘zorgvuldigheid’ het luchthavenbesluit uitstelt tot april 2015.

Reden hiervoor is dat de milieueffectrapportage (MER) naar aanleiding van de kritiek van de onafhankelijke MER- commissie is aangevuld. Het gaat hierbij om de beschrijving van de invloed op natuurgebieden (vogels en stikstofproblematiek) en de onduidelijkheden in de geluidsberekeningen. Lees het bericht “Uitstel besluit uitbreiding Lelystad Airport door tekortkomingen MER“ voor een uitgebreide beschrijving van de kritiek op de MER .

De MER wordt aangevuld en opgestuurd naar de Tweede Kamer. Die praat er op 26 november 2014 over. Daarna worden alle stukken naar de Raad van State gestuurd voor beoordeling. In april 2015 kan dan – als de Raad van State instemt -  het definitieve luchthavenbesluit voor de uitbreiding van Lelystad Airport worden genomen. De planning ziet er alsvolgt uit:

 1. De MER wordt aangevuld met invloed op natuurgebieden (vogels, stikstof-problematiek) en de geluidsberekeningen voor toekomstige woonwijken zoals bijvoorbeeld Oosterwold (tussen Almere en Zeewolde);
 2. De aangepaste MER wordt opgestuurd voor beoordeling aan de MER commissie (17-10-2014); 
 3. Half november 2014:  de aangepaste MER en het oordeel van de MER-cie wordt verstuurd naar de Tweede Kamer;
 4. 26 november 2014: debat in de Tweede Kamer (Cie I&M). PvdA en VVD staan achter de plannen (meerderheid);
 5. Eind november 2014: Staatssecretaris Mansveld stuurt het gehele pakket voor beoordeling naar de Raad van State (RvS);
 6. April 2015: Raad van State brengt advies uit. 
 7. April 2015: worden de plannen goedgekeurd door de Raad van State? Dan wordt het definitieve luchthavenbesluit genomen. 
 8. April 2015: worden de plannen afgekeurd door de Raad van State? Dan moet het luchthavenbesluit aangepast worden en wellicht moet de hele procedure dan over. 
 9. Vanaf april 2015 (na goedkeuring RvS): het aanvragen van verschillende vergunningen voor Lelystad Airport. Het wijzigen van het bestemmingsplan is hiervan de belangrijkste vanwege de mogelijkheid van het aantekenen van bezwaar. 


Lees hier de brief van Stas Mansveld aan de Tweede Kamer ‘Luchthaven Lelystad – milieueffectrapportage’


maandag 20 oktober 2014

Meetpunten voor Biddinghuizen

Wethouder Bleeker heeft bevestigd dat er meetpunten komen zodra de vliegroutes bekend zijn. Hiermee wordt  de situatie nu (zonder vliegveld Lelystad Airport) goed vastgelegd en wordt betrouwbaar vastgesteld wat er straks aan geluid bijkomt.

Lees het artikel 'Biddinghuizen krijgt zo snel mogelijk meetpunten vliegtuiglawaai'

Europese unie pakt staatssteun regionale luchthavens aan

De Europese Unie heeft al eerder aangegeven dat zij niet meer akkoord gaat met staatssteun aan regionale luchthavens. Eelde en Maastricht mogen zich verheugen op de belangstelling van de EU en moeten waarschijnlijk miljoenen staatssteun terugbetalen.

Voor Lelystad Airport betekent dit dat de overheden in de toekomst niet mogen bijspringen om de verwachten verliezen te compenseren. Dit zal Schiphol zelf moeten doen. Is dat trouwens geen verkapte staatssteun: dat Schiphol – 100% in handen van de overheid – een verliesgevende luchthaven overeind houdt?

Luchthavens of luchtkastelen

Het Radio 1 programma de Ochtenden besteedde een week lang aandacht aan regionale luchthavens.


 1. In deel 1 werd Eelde bezocht. De baan is verlengd voor een bedrag van tig miljoen. Sindsdien is het aantal vluchten afgenomen en zijn de verliezen nog verder opgelopen. In de rapportage vertelt de provincie Drenthe dat zij niet van plan is nog meer geld in de luchthaven te steken. 
 2. In deel 2 werd een bezoek gebracht aan Maastricht Airport. Deze luchthaven is zwaar verliesgevend. De provincie is al blij als ze niet meer dan 3 miljoen per jaar aan overheidsgeld hoeven bij te leggen. 
 3. Twente werd bezocht in deel 3. Dit plan is vorig jaar gesneuveld, toch blijven de voorstanders er nog steeds in geloven. Met pittige bijdrage van cabaretier Herman Finkers….. 
 4. Ook Lelystad Airport werd met een bezoek vereerd (deel 4). Jammer dat er geen tegenstanders zijn geïnterviewd en alleen Jop Fackeldey zijn welbekende pro-luchthaven-propaganda  weer eens mocht afdraaien. 
 5. Tot slot kwam luchtvaarteconoom Hans Heerkens aan het woord (deel 5). Hij meldt dat er in Nederland eigenlijk geen ruimte is voor regionale luchthavens. De trend in de luchtvaart is juist om alles zoveel mogelijk te concentreren. 


Geldteller loopt door

Zolang de raad van State geen uitspraak heeft gedaan over de plannen is het nog niet zeker dat de plannen daadwerkelijk doorgaan. Toch is nog het volgende ondernomen:Schiphol heeft bekend gemaakt het nieuwe Lelystad Airport op 1 april 2018 (geen grap) te willen openen.

Dronten staat voor belangen bewoners

Dronten komt aan de Alderstafel stevig op voor de belangen van Dronten en Biddinghuizen. Dit leidde tot een boze Hans Alders die Dronten wilde weigeren aan de Alderstafel. Er volgde een pittige brief van Dronten aan Alders. Hiermee volgt Dronten een interessant strategisch spoor. Aan de ene kant slaat zij stevig op tafel en worden de belangen van Dronten stevig naar voren gebracht.
Aan de andere kant laat Dronten zich niet wegsturen van de Alderstafel en blijft dus in gesprek. Dronten blijft een stevige stempel drukken op de Alderstafel.

Jan Klopman (CDA) merkt in een interview met omroep Flevoland fijntjes op "blijkbaar zijn de bezwaren van Dronten terecht, anders was Hans Alders niet zo geïrriteerd"

Werkgelegenheid Lelystad Airport valt tegen

De bedrijfskring Lelystad is ondertussen helemaal enthousiast over Lelystad Airport en ze hielden een symposium. Toch geloven ze zelfs daar niet in de duizenden banen van wethouder Fackeldey. De proluchthaven- enthousiastelingen van de bedrijfskring zijn al helemaal blij en gelukkig met hun doelstelling van maar liefst 20 nieuwe bedrijven erbij 5 jaar tijd. Deze doelstelling van de bedrijfskring staat in schril contrast met de ‘duizenden’ extra banen die door de gemeente Lelystad worden beloofd.

Uitbreiding Lelystad Airport wel nodig?

In Dubai wordt de grootste luchthaven ter wereld aangelegd die als ‘hub’ moet gaan functioneren. Het kan niet anders of dat gaat ten koste van grote Europese luchthavens. Air France-KLM zit nog steeds in zwaar weer is weer diep in de rode cijfers gedoken.
Ondertussen investeert Schiphol zelf 500 miljoen euro in een nieuwe pier voor het Europese verkeer. En de lowcost-carriers Easyjet en Ryanair krijgen een vaste base op Schiphol. Ondertussen zijn alle luchtvaartmaatschappijen tegen uitbreiding van Lelystad Airport of willen ze de uitbreiding uitstellen (KLM).

Een nieuwe pier, twee extra luchtvaartmaatschappijen die een base op Schiphol krijgen; is die uitbreiding van Lelystad Airport nog wel nodig?  Jos Nijhuis CEO van Schiphol daarover op BNR-nieuwsradio: “We blijven vasthouden aan de uitbreiding van Lelystad Airport in 2018”.  Het blijft merkwaardig waarom Schiphol zoveel haast maakt met de uitbreiding van Lelystad Airport.

Minister over uitbreiding Lelystad Airport: “MER is helemaal niet nodig, dus……..”

Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) stelde tijdens het vragenuurtje vragen aan de minister Schultz van Haegen over uitbreiding van Lelystad Airport: “de MER bevat grote hiaten, moet er niet opnieuw een discussie plaatsvinden in Tweede Kamer over nut en noodzaak van de uitbreiding van LA. Dit keer wel met correcte en complete informatie?”
De minister wist fijntjes te vertellen dat een MER wettelijk niet nodig is (?!). De regering voert echter wel een MER uit dus is al veel zorgvuldiger dan nodig, aldus de minister. Een nieuwe discussie over nut en noodzaak van LA is wat betreft de minister dan ook niet nodig. De besluitvorming wordt gewoon doorgezet.

Onderzoek CPB toekomst en groeiprognoses Schiphol

Er is wel.... niet.... wel..... niet.... toch wel een CPB onderzoek naar de toekomst en groei van Schiphol en daarmee ook indirect naar nut/noodzaak uitbreiding van Lelystad. Stas Mansveld in een uiterst vage uitspraak daarover naar aanleiding van kamervragen van Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) "De studie leidt niet tot voorspellingen van de toekomst, maar brengt mogelijke lange termijnontwikkelingen in kaart". De studie leidt volgens de staatssecretaris "tot een aantal mogelijke toekomstscenario's, die worden gebruikt bij het voorbereiden van beleidsbeslissingen. Om een beeld te krijgen van mogelijke lange termijnontwikkelingen verkennen CPB en PBL momenteel diverse onzekerheden". Naar verwachting leveren CPB en PBL de eindresultaten van de studie eind 2015 op, en dat is ruim na het nemen van het luchthavenbesluit over Lelystad Airport.

Lees het artikel ‘Ondanks ontkenning wel degelijk CPB-onderzoek onzekerheden Schiphol”

Dion Gaus (PVV) diende een motie in voor een onafhankelijk onderzoek naar de economische haalbaarheid van Lelystad Airport. Deze motie haalde het niet.

Ondertussen in politiek Den Haag

Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) constateert dat de discussie in de Tweede Kamer werd gevoerd op basis van onvolledige informatie en wil een nieuw debat over de uitbreiding van Lelystad Airport. Ook stelde zij vragen tijdens het vragenuurtje. Dion Gaus (PVV) diende een motie in om een onafhankelijk onderzoek naar de economische haalbaarheid te laten uitvoeren.
Beide initiatieven liepen stuk op de kamermeerderheid van de PvvdA.

Bekijk hier het vragenuur met Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en minister Schultz van Haegen

Uitstel besluit uitbreiding Lelystad Airport door tekortkomingen MER

De onafhankelijke MER commissie heeft de MER beoordeeld. De MER commissie schrijft in haar advies dat er tekortkomingen in de MER zitten. Het ministerie probeert dit zo snel mogelijk in te vullen, maar hierdoor loopt de besluitvorming vertraging op. Toch wil Stas Mansveld nog steeds dit jaar het luchthavenbesluit nemen. De Raad van State heeft haar oordeel over de plannen tot januari 2015 uitgesteld.

De MER commissie constateert in haar advies dat de MER de volgende essentiële tekortkomingen heeft:

 1. De invloed van de uitbreiding van Lelystad Airport op natuurgebieden ontbreekt in de MER of is onjuist. Dit geldt voor de stikstofproblematiek en de verstoring van vogels. Informatie over maatregelen die nodig zijn tegen vogels om de vliegveiligheid te vergroten ontbreekt compleet in de MER. Denk hierbij aan het afschieten van vogels, verstoren van nesten en dergelijke. Een ernstige tekortkoming vanwege de nabijheid van het belangrijke vogelwalhalla ‘de Oostvaardersplassen’. 
 2. Het rapport geeft het aantal gehinderden mensen niet goed weer. Nieuwbouwlocaties zoals Oosterwold (16.000 woningen) zijn niet meegenomen in de berekeningen. Verder is onduidelijk hoe wordt omgegaan met permanente bewoning van o.a. de Boschberg en Bremerberg. 


Vliegop/Dorpsbelangen Biddinghuizen en de gemeente Dronten hebben deze tekortkomingen genoemd in hun bezwaarschriften.

Verder noemt de MER Cie nog de volgende zaken:

 • Het is onwenselijk om een aantal onderzoeken – zoals bijvoorbeeld naar de invloed op Natura 2000 gebieden -  vooruit te schuiven en niet te mee te nemen in de besluitvorming;
 • Er moet een actuele meting van de hinderbeleving en gezondheid komen voorafgaan aan het luchthavenbesluit;
 • De gevolgen van uitplaatsing van de kleine luchtvaart (general aviation) moet in beeld worden gebracht. 
 • De consequenties en eventuele hiervoor benodigde maatregelen voor de ecologische hoofdstructuur moeten in beeld worden gebracht;
 • De brandstof voor de vliegtuigen wordt per tankauto aangevoerd. Een worst-case-schatting moet eventuele problemen vroegtijdig aan het licht brengen en er moet nagedacht worden over maatregelen;
 • Er moet een aanvullende beoordeling komen om de consequenties en beperkingen voor windenergie in beeld te brengen. 


Onderstaand citaat geeft het standpunt van de MER cie weer:

Het rapport laat zien dat schade aan de natuur niet is uit te sluiten. Voorbeelden zijn schade aan kwetsbare bosgebieden op de Veluwe door de luchtverontreiniging van het vliegverkeer en schade aan vogels in en rondom de Oostvaardersplassen door verstoring. Het rapport geeft aan dat het onderzoek naar het samengaan van luchtvaart en natuur pas later wordt afgerond. De Commissie vindt het onterecht dat dit onderzoek wordt doorgeschoven. De uitkomsten hiervan zijn namelijk belangrijk voor het luchthavenbesluit. Ook houdt het rapport onvoldoende rekening met (toekomstige) ernstig geluidgehinderden in nieuwe woonwijken, bijvoorbeeld tussen Almere en Zeewolde. De Commissie adviseert daarom het overzicht van het totale aantal (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden alsnog compleet te maken.De Commissie vindt het belangrijk dat deze informatie beschikbaar is, voordat de staatssecretaris een besluit neemt over de uitbreiding van de luchthaven, omdat ze bepalend kan zijn voor de haalbaarheid van de luchthaven en voor de keuze van vliegroutes.
Klik hier om het hele advies van de MER commissie te lezen. 

Extra aandacht is positief
De punten die door de MER commissie worden genoemd moeten worden ingevuld voordat er een besluit wordt genomen. Als dit niet of niet voldoende gebeurt dan kan dit leiden tot een afkeuring door de Raad van State. Ook de Raad van State neemt langer de tijd om de plannen goed te beoordelen. De ervaring met deze plannen is dat hoe langer je ernaar kijkt hoe meer rammelende zaken je vindt. Geldt dat ook voor de Raad van State?vrijdag 1 augustus 2014

UPDATE Zienswijzen - stand van zaken

Gisteren sloot de termijn voor het indienen van zienswijzen luchthavenbesluit Lelystad Airport. Via de website van 'Vliegopbhz.nl' werden in totaal 613 zienswijzen ingediend. Het uitprinten van deze zienswijzen zou 2460 A4-tjes hebben gekost. Uiteraard zijn er voor deze zienswijzen geen bomen gesneuveld maar zijn deze digitaal aangeleverd bij het ministerie I&M via een vooraf afgesproken format.

Gisteren (om 17.00 uur) waren er 256 andere zienswijzen binnengekomen bij het ministerie.

UPDATE: de totaal teller (inclusief zienswijzen per post) van zienswijzen staat volgens Omroep Flevoland op  'bijna 1000'.  

Een aantal mensen hebben ons hun zienswijze opgestuurd. Daarnaast hebben een aantal gemeenten en organisaties hun zienswijze online gezet. Een kleine bloemlezing:


 • Vliegroutes: op het oude land vragen ze of de vliegtuigen niet nog langer boven Flevoland kunnen blijven zodat ze nog hoger zitten voor ze richting het Oude Land afbuigen. In Flevoland wordt er juist voor gepleit de routes nog een stukje richting het Oude Land te verleggen. Ook vragen mensen zich af waarom de toestellen geen gebruik mogen maken van de TMA Schiphol. Ze kunnen dan namelijk 'gewoon' opstijgen zonder eerst met allerlei bochten 50 kilometer lang en laag over Flevoland te vliegen. "De uitbreiding is tenslotte bestemd voor Schiphol, dus waarom mag het Schiphol vliegverkeer dan niet een beetje gehinderd worden" vragen een aantal mensen zich af. 
 • Geluid: "teveel herrie" "permanente recreatiewoningen zijn niet meegeteld" "er is helemaal geen rekening gehouden met recreatie" "huidig vliegtuiglawaai van Schiphol is helemaal niet meegenomen in de berekeningen" "Flevoland is nu relatief rustig. Daar wordt op geen enkele manier rekening mee gehouden"
 • Economische onderbouwing: 'Waarom een luchthaven aanleggen als de verkeersvliegers, de reisbranche en alle luchtvaartmaatschappijen tegen zijn" "Lelystad Airport is niet nodig: Schiphol, maar ook de vliegvelden van Eindhoven, Eelde, Maastricht en Weeze hebben nog ruim voldoende capaciteit"  "Prognoses groei vliegverkeer en businesscase rammelen aan alle kanten"
 • Vogels: "waarom een vliegveld aanleggen op nog geen 6 kilometer van de Oostvaardersplassen, rondom Schiphol geldt namelijk een 'vogelvrije' zone van 20 kilometer"  "ook in het open middengebied komen veel roofvogels en ganzen voor: gevaar voor vliegtuig-vogelbotsingen"
 • (Biologische) landbouw: gevaar voor vermindering van kwaliteit door depositie van de uitlaatgassen van vliegtuigen.
 • Windmolens: door hoogtebeperkingen wordt de mogelijkheid voor nieuwe (hoge) molens sterk beperkt. 
 • Stikstof: stikstofdepositie is niet of niet voldoende meegenomen in de MER. Voor gevoelige gebieden zoals de Veluwe kan dit aspect wel eens kritisch zijn. 
Verdere procedure
 Het ministerie komt met een reactienota (in september). De onafhankelijk MER commissie komt met een  advies over de MER. De Raad van State laat haar licht nog over de plannen schijnen en kan de plannen afkeuren, uitstellen of om aanpassingen vragen.
De Staatssecretaris hoopt - heel ambitieus - op 1 november 2014 een definitief luchthavenbesluit vast te stellen.

En na het luchthavenbesluit?
Dan moeten er nog verschillende vergunningen worden aangevraagd voor de luchthaven. 'Vliegop' zal dit volgen en bezwaar aantekenen als dit zinvol is. Met name de bestemmingsplanwijziging kan nog interessant worden.

Zodra er wat te melden is, zullen we dat doen via de gebruikelijke kanalen zoals twitter, Facebook en de  nieuwsbrief.zaterdag 26 juli 2014

Voorbeeldbezwaarschriften tegen uitbreiding Lelystad Airport

Er zijn nog een paar dagen om een bezwaarschrift/zienswijze in te dienen tegen de uitbreiding van Lelystad Airport.  De termijn voor het indienen van bezwaren sluit op 31 juli 2014.

Via de button hiernaast kun je door het invullen van een aantal standaardvelden binnen twee minuten bezwaar aantekenen. Dit bezwaar kan indien gewenst worden aangevuld met eigen tekst.

Voor mensen die zelf een bezwaarschrift schrijven zijn hieronder voorbeeldbezwaarschriften te downloaden.

 1. Het bezwaarschrift van Dorpsbelangen Biddinghuizen
 2. Het bezwaarschrift van de gemeente Dronten [PDF 3,2 MB]
 3. Het bezwaarschrift van Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie Zeewolde (Word, 28 kb)
 4. Het bezwaarschrift van Elburg/Oldenbroek [PDF 3 MB]
 5. Zienswijze Frank Pels

zondag 6 juli 2014

Maak bezwaar tegen uitbreiding Lelystad Airport

Lelystad Airport gaat uitbreiden tot een Tweede Schiphol. Zit jij ook niet te wachten op 65 Boeings per dag die volgas laag langs Biddinghuizen vliegen? Voorstellen om dit uit te stellen of af te stellen hebben het afgelopen donderdagnacht niet gehaald in de Tweede Kamer. Er zit nog maar één ding op: officieel bezwaar aantekenen. Dit kan tot 31 juli 2014. Actiegroep "Vliegop uit Biddinghuizen" maakt het jou wel heel erg gemakkelijk. Via onderstaande link kun je door een digitaal invulformulier in te vullen officieel bezwaar aantekenen. Slechts 1 minuut werk om zo'n officiële zienswijze in te dienen bij het ministerie. Zo snel en gemakkelijk was het nog nooit! Er is maar één kans voor het maken van bezwaar en dat is tot 31 juli. Doe het dus direct........

Ja, ik wil bezwaar aantekenen tegen de uitbreiding van Lelystad Airport tot een tweede Schiphol (link naar bezwaar)

donderdag 26 juni 2014

kort verslag van een dag politiek Den Haag over Lelystad Airport (26-6-2014)


Ultrakorte samenvatting
Alles blijft zoals het was. Met 'dank' aan PvdA en VVD.

Staatssecretaris Mansveld
Vooraf een petitie aangeboden aan Mansveld. Mansveld was vol aandacht en zeer vriendelijk. Maar ze gaf - uiteraard - wel aan dat ze een afweging maakt op basis van alle belangen (en dus niet alleen de Biddinghuizense belangen). Ze noemde de petitie ook in het debat.
En ze komt nog een keer koffie drinken samen met Alders in de achtertuin van één van de leden van Vliegop uit Biddinghuizen. Ze is namelijk dol op Flevoland....... Maar dat veranderd uiteraard niets aan haar standpunt.

Debat (4 uur aan één stuk)
Eigenlijk was de hele oppositie tegen de luchthaven (GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP, PVV) of drong aan op uitstel met minimaal een paar jaar (CDA, SGP, D66).
SP, GroenLinks en CDA hebben één of meerdere punten die door ons zijn aangedragen meegenomen in het debat.
De oppositiepartijen hebben serieus de verschillende zorgen vanuit de luchtvaartsector of vanuit de omgeving/het milieu naar voren gebracht. Dit mocht echter niet baten. De VVD en PvdA (meerderheid) wilden geen millimeter bewegen en gingen inhoudelijk niet (PvdA) of nauwelijks (VVD)  in op alle bezwaren.

Ton Elias (VVD) negeerde aanvankelijk de protesten uit Flevoland en het standpunt van de gemeente Dronten. Hij is hier achteraf op aangesproken door twee Dronter VVD-gemeenteraadsleden.

Attje Kuiken (PvdA) heeft geen woord vuil gemaakt aan de problemen en bezwaren die door de verschillende partijen, belanghebbenden en luchtvaartmaatschappijen naar voren zijn gebracht. Ze stemde zonder veel toelichting in met de plannen.

Vervolg Tweede Kamer
De oppositiepartijen zullen nog met één of meerdere moties komen die min-of-meer aandringen op uitstel en / of afstel van de luchthaven. Gezien de opstelling van de VVD en PvdA zullen deze moties het niet halen.

Hoe verder?
Het politieke spoor is hiermee zo'n beetje klaar. Blijft over: bezwaar-/beroep en het juridische spoor.

Wethouder Piet Bleeker heeft afgelopen donderdag van de Dronter gemeenteraad de opdracht en financiële middelen gekregen om zich met hand-en-tand te verzetten tegen de huidige plannen voor de uitbreiding. Hij heeft hiervoor juridische bijstand ingehuurd.

De bezwaargroep Vliegop uit Biddinghuizen zal komen met een keigoed bezwaarschrift. Tevens wordt er een opzet gemaakt voor een bezwaarschrift die alle Biddinghuizenaren zelf gemakkelijk kunnen indienen.

Meer info op Omroep Flevoland

zondag 22 juni 2014

Drieluik 'Bevlogen' van Omroep Flevoland over uitbreiding Lelystad Airport

Omroep Flevoland maakt een drieluik over de uitbreiding van Lelystad Airport. In dit programma 'bevlogen' gaan voor- en tegenstanders met elkaar in discussie. Deel 1: Klompstra (vliegtuigspotter) versus Pels (bezorgde Biddinghuizenaar)

Termijn zienswijze Lelystad Airport van 20 juni tot en met 31 juli 2014

Het luchthavenbesluit met alle bijhorende zaken zoals de MER is ter inzage gelegd van 20 juni tot en met 31 juli 2014.

Bekijk en download alle stukken van het luchthavenbesluit Lelystad Airport via deze link. 

Meer informatie en de mogelijkheid om digitaal een zienswijze in te dienen via deze link.

Actiegroep Vliegop uit Biddinghuizen is hard aan het werk om een zienswijze op te stellen. Hiervoor wordt samengewerkt met specialisten, juristen en andere actie- en belangengroepen. De zienswijze wordt online gezet zodat je gemakkelijk bezwaar kunt maken. Volg de berichten op deze website, via Facebook of de digitale nieuwsbrief.

Tweede Kamer praat over Lelystad Airport

Op 25 en 26 juni praat de Tweede Kamer over Lelystad Airport.

Op 25 juni 2014 is er een rondetafeloverleg waarbij verschillende belangengroepen en experts langs komen.

Datum: 25-6-2014
Tijd: 14.00-17.00 uur
Plaats: Tweede Kamer, zaal Groen van Prinstererzaal
Openbaar: Ja, je kunt op de tribune plaatsnemen (paspoort/ID bewijs meenemen)

Agenda (bron: website Tweede Kamer):

Genodigden:
Blok 1: Alderstafel (14.00 - 14.20 uur)

Dhr. J.G.M. Alders, voorzitter van de Alderstafel

Blok 2: Luchtvaartmaatschappijen (14.20-15.05 uur):

ArkeFly, de heer Maasdam
Corendon, de heer Meijer
KLM, de heer Van Dorst
Transavia, mevrouw Leuftink

Blok 3: Luchthavenactoren/overheden (15.05-16.10 uur):

Schiphol Group, de heer Rutten
Lelystad Airport, de heer Lagerweij
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), de heer Daams
Gemeente Lelystad, de heer Fackeldey
Provincie Flevoland, de heer Lodders
Commissie van Direct Omwonenden (CDO), de heer Ter Haar

Blok 4: Wetenschappers (16.10-17.00 uur):

de heer Heerkens (Universiteit Twente, luchtvaarteconoom)
de heer Kroesen (TU Delft, universitair docent transportbeleid)
de heer During (Alterra Wageningen UR, onderzoeker o.a. ruimtelijke ordening)
de heer Reijnders (emeritus hoogleraar Milieukunde)
de heer Burghouwt (luchtvaartonderzoeker bij SEO economisch onderzoek)Op 26 juni 2014 is er een Algemeen Overleg Luchtvaart. Stas Mansveld gaat dan in overleg met commissie Infra&Milieu over de voorgenomen plannen voor de uitbreiding van Lelystad Airport. Vooraf biedt Vliegop uit Biddinghuizen een petitie aan.

Datum: 26-6-2014
Tijd: 10.00-14.00 uur
Plaats: Tweede Kamer, zaal Groen van Prinstererzaal
Openbaar: Ja, je kunt op de tribune plaatsnemen (paspoort/ID bewijs meenemen)

Agenda (bron: website Tweede Kamer):

 1. Ontwerp luchthavenbesluit luchthaven Lelystad
 2. Aanvraag voor het luchthavenbesluit Lelystad Airport aan van de Schiphol Group en de NV Luchthaven Lelystad voorzien van hun ondernemingsplan en milieu effect rapportage (MER)
 3. Aanvraag voor het luchthavenbesluit Lelystad Airport aan van de Schiphol Group en de NV Luchthaven Lelystad voorzien van hun ondernemingsplan en milieu effect rapportage (MER)
 4. Marktinteresse Lelystad Airport
 5. Afspraken Bestuurlijk Overleg Landzijdige bereikbaarheid Luchthaven Lelystad
 6. Briefadvies Alders Tafel Lelystad Airport
 7. Jaarverslag 2013 van de Alderstafel Lelystad
 8. Aanbieding advies Omgevingsraad Schiphol
 9. Brief van de heer Alders op verzoek tot nadere uitwerking naar aanleiding van het Algemeen Overleg Luchtvaart van 23 januari 2014
 10. Handhavingsrapportage Schiphol van 1 november 2012 tot en met 31 oktober 2013
 11. Verbeteraanpak bereikbaarheid Schiphol per OV
 12. Toezegging over het personeelsbeleid door Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
 13. Ontwerp luchthavenbesluit luchthaven Twente
 14. Reactie op het ontwerp-luchthavenbesluit Eindhoven
 15. aanbieding Jaarverslag 2013 Alderstafel Eindhoven

Brief aan de Tweede Kamer
Vliegop heeft ter voorbereiding op deze overleggen een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. De inhoud van deze brief:

 • Uitbreiding Lelystad Airport is onnodig
 • Lelystad Airport is economisch niet rendabel
 • Lawaaiige, brandstofverspillende en gevaarlijke vliegroutes
 • Overlast voor de gemeente Dronten is onacceptabel
 • Lelystad Airport levert nauwelijks werkgelegenheid op


vrijdag 13 juni 2014

Ontwerp luchthavenbesluit Lelystad Airport openbaar

Op 13 juni 2014 is het ontwerp luchthavenbesluit Lelystad Airport openbaar geworden en aan de Tweede Kamer aangeboden. Hieronder en via deze link kun je de documenten bekijken en downloaden.

Belangrijke data:

 • Voorlichting Alders: Dinsdag 24 juni 2014 van 18.30 tot 21.15 uur in De Meerpaal in Dronten (De Rede 80).  Er komen ook voorlichtingen in Zwolle, Zeewolde en Lelystad.
 • Op 25 en 26 juni praat de Tweede Kamer (Cie I&M) over deze stukken.Actiegroep Vliegop heeft een schriftelijke inbreng aangeleverd aan de Tweede Kamer. En er wordt een petitie aangeboden aan Staatssecretaris Mansveld.Wij hopen dat de Tweede Kamer er nog een stokje voor steekt, of wellicht aandringt op uitstel. 
 • Waarschijnlijk kunnen er van 20 juni 2014 tot 31 juli 2014 bezwaarschriften worden ingediend (onder voorbehoud: let op nadere berichtgeving). Actiegroep Vliegop zal een voorbeeldbezwaarschrift opstellen en via internet beschikbaar stellen zodat iedereen snel en gemakkelijk bezwaar kan aantekenen. 
Verder gaat de Raad van State nog naar het besluit kijken. De Staatssecretaris hoopt na het doorlopen van de procedures eind november 2014 een definitief luchthavenbesluit te nemen. Wij doen onze uiterste best om dat te voorkomen of uit te stellen / vertragen. 


maandag 9 juni 2014

Extra informatieavonden Lelystad Airport

Er komen extra informatie-avonden over de uitbreiding van Lelystad Airport. Tijdens de bijeenkomst zal Hans Alders, de voorzitter van de Alderstafel Lelystad, een toelichting geven op de voorgenomen ontwikkeling van Lelystad Airport. Daarnaast zal er een vraag-en-antwoordsessie zijn met leden van de Alderstafel. Gedurende de inloop en de pauze van het programma, beide van een half uur, zal de informatiemarkt geopend zijn. Op deze informatiemarkt is er gelegenheid om nadere informatie te verkrijgen en één-op-ééngesprekken aan te gaan met medewerkers van de leden van Alderstafel Lelystad over onderwerpen als het concept luchthavenbesluit, de MER, het ondernemingsplan en de routes. Op de informatiemarkt zal ook het te verwachten vliegtuiggeluid ten gehore worden gebracht, op voor de regio relevante locaties.

De bijeenkomsten zijn op:

 • Maandag 23 juni 2014 van 20.00 tot 22.30 uur in De Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle(Stationsplein 1)
 • Dinsdag 24 juni 2014 van 18.30 tot 21.15 uur in De Meerpaal in Dronten (De Rede 80)
 • Dinsdag 1 juli 2014 vanaf 18.30 tot 21.15 uur in RSG Levant in Zeewolde (Horsterweg 192)
 • Woensdag 2 juli 2014 vanaf 19.30 tot 22.15 uur in het stadhuis van Lelystad (Stadhuisplein 2)

Programma:

 • Inloop en informatiemarkt
 • Ontvangst door plaatselijke bestuurder
 • Toelichting op advies Alderstafel door Hans Alders
 • Pauze en informatiemarkt
 • Vraag-en-antwoordsessie met leden van de Alderstafel
 • Afsluiting

Actie!


vrijdag 6 juni 2014

Wij van WC-eend.......

Staatssecretaris Mansveld heeft de volstrekt onafhankelijke Hans Alders gevraagd nog eens goed te kijken naar de cijfers van het Aldersadvies uit 2008. Dat advies is de basis voor het besluit om van Lelystad Airport een tweede Schiphol te maken. En wat waren de bevindingen van de volstrekt onafhankelijke Hans Alders over zijn eigen advies uit 2008 volgens de Telegraaf: “dat advies uit 2008 is ook met de huidige kennis helemaal toppie, dus gewoon doorgaan met de uitbreiding van Lelystad Airport”.
Je verwacht het niet hé? Wij van Wc-eend adviseren... Wc-eend.

En dat terwijl de complete luchtvaartsector steeds harder begint te roepen: “die uitbreiding van Lelystad Airport is (nu) niet nodig en kost ons alleen maar heel veel geld”

zondag 1 juni 2014

Aldersadvies: alles bleef zoals het was

Afgelopen donderdag werd het Aldersadvies openbaar over de uitbreiding van Lelystad Airport. Een korte samenvatting:

 1. Komt de vliegroute verder van Biddinghuizen af te liggen? De zogenaamde 1 graden verdraaiing? NEE, dit levert teveel geluidsoverlast op voor het 'oude land' (oa Elburg). 
 2. Wordt er dan later 'doorgestart' om Biddinghuizen te ontzien? NEE
 3. Wordt er eerder 'doorgestart' om Biddinghuizen te ontzien? NEE
 4. Komt er een andere vliegroute? Alternatieven? NEE, het wordt de B+ variant
 5. Komen er glijvluchten om  Dronten West te ontzien? NEE, deze zogenaamde  Continuous Descent Approach (CDA) komt er niet. 
 6. Wordt de aanvliegroute een beetje gedraaid om Dronten West te ontzien? NEE, deze zogenaamde offset approach komt er niet. 
 7. Is dan helemaal niets aan de plannen veranderd? NEE, er is niets aan de plannen veranderd. Is er dan helemaal niets positiefs te melden?
Jawel....... de gemeente Dronten heeft zich niet achter het Alderadvies geschaard. Hiermee is dan (eindelijk) een einde gekomen aan de onvoorwaardelijke regionale steun voor de uitbreiding van Lelystad Airport. 

"Het college van b. en w. stelt zich op het standpunt dat de aangepaste versie voor Biddinghuizen en Dronten onvoldoende verbetering oplevert. Wanneer het advies wordt vertaald naar het te nemen luchthavenbesluit, worden de belangen van de inwoners van Biddinghuizen en Dronten onevenredig geschaad. Er worden belangrijke stappen gesuggereerd om woonkernen te vermijden, maar oplossingsrichtingen worden in de visie van Dronten met zwakke argumenten naar de prullenbak verwezen.  
De belangen van onze burgers worden onevenredig geschaad door het advies over het voorgestelde luchthavenbesluit voor het accommoderen van 45.000 vliegbewegingen doordat dit een onacceptabele lange tijd beslaat en daarmee een lange onzekere situatie creëert die niet gerechtvaardigd wordt door de groeiprognoses. De business case van Lelystad laat zien dat pas in 2033 wordt verwacht dat het aantal vliegtuigbewegingen van 25.000 wordt bereikt. 
Daar komt nog bij dat het concept advies voor het in ontwikkeling zijnde beleid voor windmolens en de PAS (programmatische aanpak stikstof) ernstige beperkingen teweeg brengt, die Dronten niet kan aanvaarden. Daarom houden wij vast aan max 25.000 vliegbewegingen. Dit zorgt er tevens voor dat een wettelijke geluidscontour van 48 dB Lden boven de kern van Dronten voorkomen wordt."
De gemeente gaat dus niet akkoord en wil dat het besluit wordt beperkt tot maximaal 25.000 vliegbewegingen. Tevens wijst de gemeente op de windmolen- en stikstofproblematiek (PAS) die niet of nauwelijks zijn meegenomen in de MER.

Lees de hele brief 'reactie op Aldersadvies' van de gemeente Dronten aan de Staatssecretaris. 

Hoe verder?
Er is nog niets formeel besloten, het zijn nog maar plannen. Vliegop uit Biddinghuizen is met het volgende bezig:

 1. Lobby richting Tweede Kamer. Er zal een schriftelijke inbreng worden geleverd aan de behandeling in de Tweede Kamer op 25 en 26 juni.
 2. Je kunt nog steeds tekenen voor de petitie. Schakel ook je (facebook)vrieden en familie in voor zoveel mogelijk handtekeningen. Deze worden aangeboden aan Staatssecretaris Mansveld.
 3. Er komt een bezwaarschrift als het luchthavenbesluit ter inzage wordt gelegd (waarschijnlijk in juli / augustus 2014). Ook jij kunt dan - met een beetje hulp van Vliegop - persoonlijk bezwaar aantekenen. 
 4. Verder juridische mogelijkheden worden nog onderzocht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanvechten van de wijziging van het bestemmingsplan. 

zondag 11 mei 2014

Gedeputeerde Talsma (Noord-Holland) dreigt: ga door met uitbreiding Lelystad Airport, want anders.....

Op omroep Flevoland verscheen een bericht met een hoopgevende titel: "Kamer wil streep halen door groei vliegveld"

Als je echter het onderliggend stuk uit het Leidsch Dagblad leest (achter betaalmuur, dus geen linkje) dan blijkt het een keihard dreigement te zijn van gedeputeerde Tjeerd Talsma (PvdA) van Noord-Holland. Uitbreiding van Lelystad Airport moet doorgaan anders schoffelt hij samen met de omwonenden van Schiphol het Aldersakkoord onderuit:  ,,Dan zullen we het groeiscenario voor Schiphol naar 510.000 vluchten ter discussie stellen. Dat moet dan naar beneden.’’

"Zo was het ook in 2008 afgesproken tussen overheden, bewoners en luchtvaartsector. Schiphol zou tot 2020 niet doorgroeien naar 580.000 vliegbewegingen, maar tot 510.000. De andere 70.000 starts- en landingen moesten worden opgevangen op de vliegvelden Eindhoven en Lelystad. Transavia heeft al een deel van de operatie van Schiphol verplaatst naar Eindhoven, maar op Lelystad moet eerst de startbaan worden verlengd en een nieuwe terminal worden gebouwd. Schiphol wil dat in 2018 voor elkaar hebben. ,,Dat is nodig omdat we hebben afgesproken dat wanneer Schiphol voor 85 procent vol zit, die overloopcapaciteit klaar moet zijn. Nu Schiphol dit jaar fors in de lift zit, naderen we dat moment eerder dan iedereen denkt. Ik denk dat uitstel ook geen optie is. De Tweede Kamer moet zich in juni gewoon aan de afspraak houden.’’
 Op 25 en 26 juni spreekt de commissie Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer over de uitbreiding van Lelystad Airport.

Petitie tegen uitbreiding van Lelystad Airport

Werkgroep "Vliegop uit Biddinghuizen" is begonnen met een petitie tegen de uitbreiding van Luchthaven Lelystad. Iedereen wordt gevraagd de petitie te ondertekenen en te delen via social media voor een zo'n groot mogelijk bereik. De petitie wordt aangeboden bij de Tweede Kamer.

U vindt de petitie op http://www.petities24.com/vliegop_uit_biddinghuizen

Nieuwsuur over Lelystad Airport "Wordt Lelystad een spookvliegveld?"

Op 29 april had Nieuwsuur een item over de uitbreiding van Lelystad Airport. Nieuwsuur over de uitbreiding:

Schiphol wil uitbreiden naar Lelystad. Op dat vliegveld moeten straks vliegtuigen landen die niet meer op Schiphol terecht kunnen vanwege geluidsoverlast. Maar volgens betrokkenen uit de luchtvaartsector is de uitbreiding naar Lelystad overbodig en maakt Schiphol de verkeerde keuzes.[..] 
Investeren in Lelystad is weggegooid geld, vinden betrokkenen uit de luchtvaartsector. De plannen uit 2008 zijn verouderd en moeten opnieuw worden bekeken. Ook de verwachte groei van het aantal vluchten zou moeten worden bijgesteld. Schiphol heeft veel last van de concurrentie van andere luchthavens.
Twee weken geleden werd bekend dat de luchthaven van Istanbul Schiphol voorbij streeft qua aantallen passagiers. De bedreigingen komen ook uit Azië en het Midden-Oosten. Air France KLM-bestuurder Peter Hartman stelde onlangs nog dat de groei van het aantal vluchten waar men vanuit gaat niet meer realistisch is. 
Bovendien willen de meeste luchtvaartmaatschappijen helemaal niet op Lelystad vliegen. Ze blijven liever op Schiphol, waar er meer faciliteiten voor de passagiers zijn en die passagiers makkelijker kunnen overstappen. De meeste betrokkenen uit de luchtvaartsector stellen dat Schiphol beter in zichzelf kan investeren om de concurrentie met het buitenland aan te gaan.
Door verkeerde keuzes zou Schiphol de internationale concurrentieslag met andere luchthavens dreigen te verliezen, met alle schade voor de Nederlandse economie van dien. VNO-NCW topman Bernard Wientjes maakt zich zorgen over het gebrek aan samenwerking tussen de luchtvaartmaatschappijen en Schiphol. Hij wijst op het grote belang van Schiphol voor de Nederlandse economie.
Casper Maasdam, directeur External Affairs luchtvaartmaatschappij ArkeFly, is tegen het verplaatsen van vluchten van Schiphol naar Lelystad. Zijn maatschappij zal er niet op vliegen. Paul Vermast, raadslid voor GroenLinks in Dronten, vreest overlast, milieu- en geluidshinder. Ook denkt hij dat Lelystad een spookluchthaven zal worden.

Via deze link kom je direct uit bij de uitzending van Nieuwsuur.Vliegop “Dronten: zeg nee tegen uitbreiding Lelystad Airport”

De komende periode wordt er in de Tweede Kamer gesproken over de uitbreiding van de Lelystad Airport tot een tweede Schiphol. De werkgroep “Vliegop uit Biddinghuizen” heeft de gemeenteraad van Dronten per brief gevraagd om zich uit te spreken tegen de uitbreiding van de Luchthaven. “Bij de voorgenomen vliegroutes wordt er 50 kilometer laag over Flevoland gevlogen. Dat is lawaaiig, brandstofverspillend en gevaarlijk” aldus Vliegop “Vooral Biddinghuizen, de recreatiezone langs het Veluwemeer en Dronten-West krijgen veel geluidsoverlast.” Naast geluidsoverlast vreest Vliegop voor stagnatie van de groei van het dorp en verlies van werkgelegenheid in onder andere de recreatie-sector. Vliegop zet grote vraagtekens bij de noodzaak van de groei van Lelystad Airport “Schiphol is de afgelopen 14 jaar nauwelijks gegroeid. De luchthavens Eelde, Rotterdam, Maastricht, Weeze (Duitsland), Eindhoven en binnenkort ook Twente kunnen eventuele groei van de luchtvaart gemakkelijk opvangen”.

Vliegop vraagt de gemeenteraad om zich met een motie uit te spreken tegen de uitbreiding van Lelystad Airport: “Er wordt veel belang gehecht aan ‘regionaal draagvlak’ voor Lelystad Airport. Een
duidelijk ‘nee’ vanuit Dronten  heeft daarom zeker invloed”. Ook dringt Vliegop aan op een lobby en inspraak van Dronten bij de Tweede Kamer.

Hieronder kun je de brief lezen. Hier kun je de brief downloaden (ook als Word -document). 

vrijdag 18 april 2014

Luchtvaart- en reisbranche zeggen nee tegen Lelystad Airport

Vorige week werd het ondernemingsplan van Lelystad Airport gepresenteerd. Hoe denken de reis- en luchtvaartbranche over de uitbreidingsplannen van Lelystad Airport?


Luchtvaartmaatschappij Corendon:
'vooral een papieren exercitie'. 'Dit biedt geen enkele oplossing.'

Op de site van BARIN, de vereniging van luchtvaartmaatschappijen, lezen we het volgende:
"Het leek er aanvankelijk op dat de theoretische plannen voor Lelystad waren bedoeld als bliksemafleider om de groei van Schiphol ongestoord voortgang te laten vinden. Nu gaan de Lelystad-plannen een eigen leven leiden, terwijl luchtvaartmaatschappijen tegen een verhuizing hun hakken in het zand gaan zetten." [..] "Het ontbreekt aan visie op Schiphol en aan de Alderstafel. Dan word je een speelbal van de politiek".


Arnold Burlage schrijft namens Reismedia:
"Het is wellicht aanmatigend, maar zelden heb ik zo'n onzin horen debiteren als de laatste weken met de pleidooien voor Lelystad Airport als overloop luchthaven voor Schiphol. De onzin kwam uit verschillende kokers, variërend van Schiphol topman Jos Nijhuis tot de voormalige PvdA milieu minister Hans Alders, die een goden-rol wordt aangemeten. Waaraan ontleent hij eigenlijk zijn kennis van de internationale luchtvaart.[..]
De luchthaven Schiphol steekt 90 miljoen euro in de 'nieuwe' polder-luchthaven, die al in 2018 klaar moet zijn. Insiders verbazen zich over dat relatief lage bedrag, waarvoor een nieuwe luchthaven, een langere baan, stationsgebouw en ander kostbare voorzieningen aangelegd moeten worden. De aap kwam al wel enigszins uit de mouw, want ook de overheid blijkt te gaan bijdragen aan noodzakelijke investeringen. Hoeveel? Afwachten, de belastingbetaler is geduldig…
[..]
De groei in vliegbewegingen die op Schiphol nu al vrijwel stilstaat. En dan vooral alle significante veranderingen in de internationale luchtvaart; grotere en stillere vliegtuigen, vliegtuigen met grotere reikwijdte en daardoor meer point to point en minder transfer-vluchten. Juist hiervan moet Schiphol, met het kleine achterland, het hebben. En last but not least: de oprukkende nieuwe concurrentie van onder meer Dubai en Istanboel.Schiphol mag blij zijn als het huidige aantal vluchten gelijk blijft, wellicht licht groeit, zoals afgelopen jaar met slechts 2000 vluchten.
[..]
Uit het gepresenteerde businessplan van Lelystad Airport blijkt dat bij de huidige - vermoedelijk te lage - investeringen pas in 2028 break even wordt gedraaid. Het aantal passagiers zal maximaal 45 miljoen gaan bedragen, maar dat is pas het geval in de groeiperiode tussen 2033 en 2045 (!), als we ons misschien al lang met raketten verplaatsen. Wie het weet mag het zeggen.
[..]
Duimen dus maar dat de wal het schip alsnog zal keren. Het zou een zegen zijn voor land, Schiphol en belastingbetaler als het besef van de Nederlandse Vereniging van Luchtvaartondernemingen doordringt. En dat standpunt laat niets te raden over: "Het ontbreekt aan visie op Schiphol en aan de Alderstafel. Dan word je een speelbal van de politiek".
[..]
Inderdaad, visie ontbreekt. Op Schiphol, in de politiek en aan de Alderstafel. Of is die dis wellicht toch ook politiek….? Wanneer zien we nu eindelijk eens een heldere analyse van wat er echt aan de hand is in de internationale luchtvaartwereld. Nu is het niet verder kijken dan de polder groot is…. In het buitenland verklaart de concurrentie ons handenwringend voor gek!donderdag 17 april 2014

Hoeveel luchthavens heeft een klein land nodig?

Vorige week kwam het ondernemingsplan (businessplan) van Lelystad Airport uit. De luchthaven gaat gefaseerd groeien tot een Tweede Schiphol. Eerst zo'n 25.000 vluchten per jaar en dan later doorgroeien naar 45.000 vluchten per jaar.

Een aantal opvallende zaken uit het ondernemingsplan:

 1. Er wordt pas in 2035 winst gemaakt. Dat is dus pas over ruim 20 jaar. In 20 jaar kan er veel veranderen....
 2. Om winst in 2035 te kunnen maken is er gerekend met een winst van EUR 4,31 per passagier. En dat is best gek: dat  is namelijk meer  winst  dan grote en efficiënte luchthavens als Schiphol en Frankfurt halen. En dat is ruim het dubbele van hetgeen op Heathrow en het vergelijkbare Eindhoven wordt gehaald. In het ondernemingsplan is geen enkele reden voor deze berekende buitensporige winst te vinden. De tarieven van Lelystad Airport zijn met EUR 15,=/passagier ook nog veel lager dan bijvoorbeeld Schiphol (EUR 26,=/passagier). En dan toch nog veel meer winst maken..... Heel raar...... (bron: het financiële dagblad)

 3. Er zijn nog geen luchtvaartmaatschappijen die van Lelystad Airport willen vliegen. En dat niet zo gek. We lezen namelijk in het ondernemingsplan dat de luchtvaartmaatschappijen duurder uit zijn. Ze mogen niet 's nachts vliegen en moeten dus zowel van Schiphol als vanaf Lelystad Airport vliegen. Op bladzijde 27 lezen we over deze zogenaamde 'split operation' het volgende: " Dit betekent dat deze maatschappijen vanwege de openstellingstijden van Lelystad Airport (en met name het ont­breken van nachtcapaciteit), maar ook vanwege het ontbreken van de vereiste baanlengte voor het uitvoeren van vluchten naar verre (intercontinentale) bestemmingen, maar een deel van hun operatie op Lelystad Airport kunnen uitvoeren waar­door het kostenvoordeel grotendeels komt te vervallen." Verder is de brandstof duurder, want dit moet er per tankwagen aangevoerd worden. Lelystad heeft namelijk geen kerosineleiding zoals Schiphol en (voormalige) militaire luchthavens zoals Eindhoven en Twente. 
 4. En als dat allemaal nog niet genoeg is, de luchtvaartmaatschappijen kunnen ook nog eens minder voor hun tickets vragen. Bladzijde 28 meldt het volgende:  "vanuit het oogpunt van opbrengsten blijkt op basis van empirisch onderzoek dat de gemiddelde ticketprijs die een luchtvaartmaatschappij kan vragen op een regionale (secundaire) luchthaven lager ligt dan op een hub (primaire) luchthaven, waardoor het kostenvoordeel van een operatie op Lelystad Airport grotendeels komt te vervallen."
 5. De werkgelegenheid valt tegen. Nu werken er 250 mensen op de luchthaven. Straks zo'n 400 mensen. Dat betekent dus 150 extra banen. Daarvoor wordt dan wel 90 miljoen (luchthaven)+70 miljoen (infrastructuur) = 160 miljoen (semi) overheidsgeld geinvesteeerd. Meer dan 1 miljoen euro/baan om een baan voor een parkeermeneer of koffiejuffrouw te creëren. Met zoveel geld kun je elders in de economie toch veel meer bereiken? En dan hebben we het nog geen eens over de banen die verdwijnen door de luchthaven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de recreatiebedrijven langs het Veluwemeer waar de Boeings straks laag en vol gas overheen vliegen. 
 6. Opmerkelijk: 25% van de opbrengsten van de luchthaven komt uit parkeergelden. Er worden dan ook 14.000 (!) parkeerplaatsen aangelegd. 
 7. De luchthaven Schiphol steekt 90 miljoen euro in de 'nieuwe' luchthaven Lelystad Airport. Insiders verbazen zich over dat relatief lage bedrag, waarvoor een nieuwe luchthaven, een langere baan, stationsgebouw en ander kostbare voorzieningen aangelegd moeten worden. De vergelijkbare Duitse luchthaven Kassel-Calden kostte 271 miljoen euro
 8. De luchtverkeersleiding wordt door de overheden betaald (zie de voetnoot op bladzijde 56). Waarschijnlijk enkele miljoenen per jaar.
De discussies in de kranten en opinieblogs van de afgelopen periode zijn met 1 woord samen te vatten: overcapaciteit
 • Schiphol is deze eeuw nauwelijks gegroeid. Met dit tempo duurt het nog minimaal 20 jaar voordat Schiphol tegen zijn grenzen aanzit. De luchtvaart groeit wel wereldwijd, maar dit gebeurt vooral bij 'nieuwe' hubs zoals Istanbul en Dubai. De Nederlandse bevolking groeit niet en het besteedbaar inkomen gaat ook niet echt hard omhoog. Blijkbaar zit er een praktische grens aan de hoeveelheid tijd en geld die Nederlanders kunnen of willen besteden aan vliegvakanties. 
 • Er zijn voldoende andere luchthavens. Door de economen Jeroen Saris en Jaap Modder is uitstekend beredeneerd dat Schiphol en Eindhoven ruim voldoende zijn voor Nederland. En als dat nog niet voldoende mocht zijn: de verliesgevende luchthavens in Eelde en Maastricht willen graag nog tienduizenden vluchten extra afhandelen. Rotterdam wil ook nog wel 1 miljoen extra passagiers. En dan wordt Twente binnenkort ook weer geopend. Ook in Duitsland kampen ze met een overcapaciteit aan luchthavens. Ook die zouden een deel van de vakantievluchten kunnen opvangen. Hieronder een filmpje van de Duitse luchthaven Kassel-Calden. Deze luchthaven is destijds aangelegd voor 271 miljoen euro. Er vertrekken nog geen tien vluchten per week. 

Voor geld verdienen en werkgelegenheid is Lelystad Airport niet nodig.

En op de vraag 'hoeveel  (regionale) luchthavens moet een klein land hebben?' heeft de politiek ook nog geen antwoord geformuleerd. Misschien daar eerst maar eens over nadenken en strategische keuzes maken voor er nog een extra luchthaven aangelegd wordt. We hebben met Eelde en Maastricht tenslotte al twee luchthavens die met miljoenen overheidssteun overeind gehouden worden. 


dinsdag 15 april 2014

Dronter gemeenteraad over Lelystad Airport (10-4-2014)

In de raadscommissie op 10 april 2014 werd er gesproken over de uitbreiding van Lelystad Airport. Aanleiding waren vragen van het CDA. Je kunt dat hieronder terugluisteren (duur: circa 10 minuten, reservelink)
Opvallende zaken:

 • De hoekverdraaiing van 1 graad zit in de berekeningen. Hierdoor valt de Lden48 contour net buiten de bebouwde kom van Biddinghuizen.  De Mosselweg, Alikruikweg, Bremerbergweg en de recreatie aan het Veluwemeer krijgen echter de volle laag. In Biddinghuizen is er nog steeds sprake van serieuze hinder. 
 • Dronten gaat proberen om de 'doorstart' van 3000 naar 6000 voet ter hoogte van Biddinghuizen een stukje richting Elburg op te schuiven. 
 • Aanvliegroute ligt nu nog over Dronten-West. Dronten zal aandringen op het aanvliegen met een bochtje. Bij deze zogenaamde 'off-set approah'  wordt er niet aangevlogen over Dronten-West maar tussen Dronten en Swifterbant door. 

MER luchthaven Lelystad: gevolgen voor Biddinghuizen

Vorige week werd de (concept) MER Luchthaven Lelystad dan eindelijk openbaar. Nou ja.... openbaar? Het document was enorm goed verstopt in een enorme groslijst diep in de catacomben van de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De bijlagen van het document zijn niet beschikbaar. Hierdoor zijn er geen details van de wijze waarop bijvoorbeeld het geluid is berekend. Je kunt de MER hier bekijken en downloaden. 

De scribent van deze website heeft zijn Biddinghuizer bril opgezet en de MER aandachtig doorgelezen. Eigenlijk bevat de MER niet zo heel veel nieuws.  Zaken zoals de negatieve invloed op de (biologische) landbouw moeten nog uitgezocht worden.

Geluid Biddinghuizen
Het belangrijkste is het geluid. Op de afbeelding hieronder tref je de berekende geluidscontouren aan. De A, A+ en B varianten denderen dwars over het dorp en zorgen voor een enorme geluidsoverlast. Dit zijn de blauwe en groene lijnen op de kaart. Deze routes gaan het waarschijnlijk ook niet worden.
De route B+ (de gele lijn) is ten opzichte van het vorige plan 1 graad richting het Veluwemeer gedraaid. De vliegroute ligt hierdoor zo'n 250 meter verder van het dorp af. De Lden48 contour waarbij ernstige hinder optreedt ligt daardoor net buiten het dorp en de nieuwe wijk de Graafschap. Biddinghuizen valt in de zone Lden40 tot Lden48.  Als een vliegtuig passeert zal het piekgeluid zo'n 60 tot 65 dB bedragen (hier vind je het geluidsprofiel van een Boeiing 737). Deze geluidspiek is vergelijkbaar met het geluid van een stofzuiger op korte afstand. Bij 45.000 vluchten zullen zo'n 65 vliegtuigen per dag Biddinghuizen passeren. Het achtergrondsniveau in Biddinghuizen is 's avonds zo'n 35 tot 40 dB. Het geluid van de vliegtuigen zal dus behoorlijk hinder veroorzaken. De Lden48 ligt net buiten  de bebouwde kom van het dorp bij de B+ variant. Bij 48 dB en meer is er volgens de wet sprake van 'ernstige hinder'. De bebouwde kom van Biddinghuizen heeft volgens de wet dus geen 'ernstige hinder' als gekozen wordt voor de B+ variant en kan dus geen aanspraak maken op compensatieregelingen voor bijvoorbeeld geluidsisolatie of dubbel glas.

Buitengebied en recreatie krijgt de volle laag
Uit de plaatjes blijkt dat met name de Bremerbergweg, Mosselweg, Alikruikweg en recreatie aan het Veluwemeer de volle laag krijgen bij de variant B+. De 'bult' in de contour boven de Mosselweg en Alikruikweg wordt veroorzaakt doordat de vliegtuigen hier een doorstart maken (volgas) om te stijgen van 3000 (900 meter) naar 6000 voet (1800 meter).

Lden is een gemiddelde
Let op: de Lden-waarden zijn gemiddelde waarden waarbij het geluid over de hele dag rekenkundig wordt uitgesmeerd. Hierbij is de volgende verdeling aangehouden:

 • Dag (7.00-19.00): 83%
 • Avond (19.00-23.00): 15%
 • Nacht (23.00-07.00): 2%

Vliegen in de nacht en avond worden zwaarder meegewogen in het gemiddelde.
Klik op de afbeelding voor een grotere versie.Je kunt nog geen bezwaar maken
Voor alle duidelijkheid: dit betreft een concept van de MER die eerst nog beoordeeld wordt en langs de Alderstafel gaat. Er kan dus nog het nodige wijzigen. De procedure is nog niet gestart. Bezwaar aantekenen (zienswijze) is dus nog niet mogelijk. 

Vervolgacties ministerie

Het ministerie gaat de komende weken nog het volgende doen (bron: brief van de staatssecretaris):

 1. Opstellen van  een second opinion op het ondernemingsplan van Lelystad Airport
 2. Een Quick Scan Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse;
 3. Beoordeling van de MER
 4. Toetsing ondernemingsplan Luchthaven Lelystad aan actuele prognoses
 5. Behandeling van de stukken aan de Alderstafel
 6. Op 25 en 26 juni worden deze stukken besproken in de Tweede Kamer (Cie I&M)

Acties Biddinghuizen
Door de actiegroep 'Vliegop uit Biddinghuizen' wordt een bezwaarschrift opgesteld. Iedereen wordt na de start van de formele procedure  in de gelegenheid gesteld om zelf gemakkelijk een bezwaarschrift in te dienen. Ook is de actiegroep druk bezig te lobbyen bij de lokale en landelijke politiek om de besluitvorming te beïnvloeden. Let op Facebook, Twitter, de website 'GeenvliegroutesBHZ.nl', BHZNET, deze nieuwsbrief en de Biddinghuizen Actueel voor meer nieuws.
dinsdag 8 april 2014

(Concept) MER Luchthaven Lelystad bekend

Het was even speuren, maar behalve het ondernemingsplan zijn nu ook de (concept) aanvraag luchthavenbesluit en de (concept) MER boven water.

Voor alle duidelijkheid: dit betreft een concept wat eerst nog beoordeeld wordt en langs de Alderstafel gaat. De procedure is nog niet gestart. Bezwaar aantekenen (zienswijze) is dus nog niet mogelijk.

Hieronder kun je de documenten bekijken en downloaden.(backup link als je problemen hebt)Uit de MER blijkt dat de (wettelijke) geluidscontour waarbij je mogelijk aanspraak kunt maken op schadevergoeding en andere regelingen (geluidsisolatie en dergelijke) voor de B+ variant net buiten de bebouwde kom van Zeewolde en Biddinghuizen blijft. De bijlagen van de MER met details van de berekeningen zijn helaas nog niet beschikbaar.
Het ministerie gaat de komende weken nog het volgende doen (bron: brief van de staatssecretaris):

 1. Opstellen van  een second opinion op het ondernemingsplan van Lelystad Airport
 2. Een Quick Scan Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse;
 3. Beoordeling van de MER
 4. Toetsing ondernemingsplan Luchthaven Lelystad aan actuele prognoses
 5. Behandeling van de stukken aan de Alderstafel
Op 25 en 26 juni worden deze stukken besproken in de Tweede Kamer (Cie I&M)


Businesscase (ondernemingsplan) Lelystad Airport

Hieronder het persbericht en de lang verwachte businesscase van Lelystad Airport.

Bron: het persbericht van Schiphol d.d. 8 april 2014.

------------------------------------------------------------------


Ontwikkeling Lelystad belangrijk voor groei mainport Schiphol

Schiphol8 april 2014

De economische ontwikkeling van de mainport Schiphol is van vitaal belang voor Nederland. Om op Schiphol de (selectieve) groei te kunnen accommoderen, is een gefaseerde ontwikkeling van Lelystad Airport nodig. Dit staat in het ondernemingsplan voor Lelystad Airport dat Schiphol Group heeft opgesteld als invulling van de afspraken aan de Alderstafel Schiphol (2008) en Lelystad (2012). Uit deze afspraken en de verwachte groei van Schiphol volgt dat het vernieuwde Lelystad Airport in 2018 open moet gaan. Hierna zal Lelystad Airport zich gematigd en gefaseerd ontwikkelen.

Om de economische functie van Schiphol te behouden en versterken, is afgesproken Schiphol selectief te ontwikkelen. Schiphol komt met de voorgestelde ontwikkeling van Lelystad Airport de afspraken na van het Aldersakkoord 2008. Met luchtvaartmaatschappijen, bewoners, luchtverkeersleiding, overheden en Schiphol is afgesproken dat Lelystad Airport de groei op Schiphol gaat ondersteunen als alternatief voor het niet-mainportgebonden verkeer (evenals Eindhoven Airport). De regionale capaciteit moet beschikbaar zijn als Schiphol 90% van 510.000 vliegtuigbewegingen bereikt (de zogenoemde signaleringsgrens). Het kabinet heeft deze afspraken opgenomen in de Luchtvaartnota 2009 en in 2012 nogmaals bevestigd. Lelystad Airport gaat ruimte bieden aan vluchten naar Europese (toeristische) steden en regio's.
'De ontwikkeling van Lelystad is van belang voor de groei van mainport Schiphol. Door deze investering kan Schiphol een concurrerende internationale mainport in een concurrerende regio blijven', aldus Jos Nijhuis, CEO van Schiphol Group.

Reizigers geïnteresseerd in Lelystad
Uit marktonderzoek blijkt dat consumenten voldoende interesse hebben voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport. Hiervoor moeten de ticketprijzen concurrerend zijn en het aanbod van bestemmingen vergelijkbaar met andere regionale luchthavens. Door financiële prikkels, adequate faciliteiten en bijbehorende lage havengelden, verwacht Schiphol Group dat Lelystad Airport een aantrekkelijk alternatief kan zijn voor luchtvaartmaatschappijen. Schiphol Group verwacht - gezien de groei van de luchtvaart en de investeringen in vliegtuigen - dat luchtvaartmaatschappijen bij realisatie van Lelystad Airport voldoende interesse zullen tonen.

Ontwikkeling Lelystad sluit aan op groei Schiphol
De ontwikkeling van Lelystad Airport voorziet in een gefaseerde bouw van de benodigde infrastructuur en faciliteiten. Onderstaande tabel geeft - uitgaande van een basisgroeiscenario - daarvan een overzicht.


JaarMarktverwachting verkeersvolumeBenodigde faciliteitenInvesteringen
(prijspeil 2013)
2018Opening, opstartfase.Aanleg start- en landingsbaan met rijbanen, platform, systemen voor luchtverkeersleiding, terminal en parkeerfaciliteiten.EUR 58 miljoen
202310.000 vliegtuigbewegingen en 1,5 miljoen passagiers per jaarUitbreiding rijbanen, platform, terminal en parkeren.EUR 12 miljoen
203325.000 vliegtuigbewegingen en 3,7 miljoen passagiers per jaarUitbreiding rijbanen, platform, terminal en parkeren.EUR 20 miljoen
2033 - 2043Doorgroeien naar 45.000 vliegtuigbewegingen en 6,7 miljoen passagiers per jaar

Gedurende de opstartfase tot 2023 zal de groei van het aantal vliegtuigbewegingen en reizigers naar verwachting gematigd zijn. Dit is in lijn met de huidige marktinteresse, vermindert het risico op een mogelijke negatieve impact op de mainport, voorziet in een gewenningsperiode voor de luchthavenprocessen en biedt ruimte voor bedrijven op Lelystad Airport om hun bedrijfsvoering aan te passen. Door marktontwikkelingen kan de groei sneller of langzamer plaatsvinden en kunnen de investeringen in Lelystad Airport eerder of later nodig zijn.

Schiphol Group verwacht vanaf 2028 een positieve exploitatie te kunnen realiseren (bij ongeveer 16.000 vliegtuigbewegingen en 2,4 miljoen reizigers per jaar). De investeringen en aanloopverliezen zijn rond 2035 terugverdiend. Dergelijke terugverdientijden zijn gebruikelijk voor kapitaalintensieve investeringen in (luchthaven-)infrastructuurprojecten. Bij een versnelde groei van vliegverkeer op Lelystad zal uiteraard eerder een positieve exploitatie worden gerealiseerd en is de terugverdientijd korter.

Afspraken Alderstafel
In 2008 hebben omwonenden, lokale en regionale bestuurders, het Rijk en de luchtvaartsector afspraken gemaakt over de groei van Schiphol. Partijen hebben afgesproken dat Schiphol tot 2020 mag groeien tot 510.000 vliegtuigbewegingen per jaar. Daarnaast is afgesproken regionale luchthavens Eindhoven en Lelystad in te zetten om 70.000 vliegtuigbewegingen per jaar te accommoderen. De doelstelling is dat Schiphol haar functie als mainport van Nederland verder kan versterken door specialisatie van de luchthaven op hub- en mainportgebonden verkeer. De regionale luchthavens gaan dan een alternatief bieden aan het niet noodzakelijkerwijs aan de mainport gebonden verkeer.

Procedure
Schiphol Group heeft het ondernemingsplan aangeleverd bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en een luchthavenbesluit aangevraagd. Dit is nodig om de gewenste ontwikkeling van Lelystad Airport te kunnen starten. Het luchthavenbesluit is voorzien in november 2014. Voorafgaand aan de besluitvorming spreekt de Tweede Kamer eind juni over de ontwikkeling van Lelystad Airport.zaterdag 22 maart 2014

Mansveld 'een vliegveld aanleggen zonder klanten is niet raar'

Staatssecretaris Mansveld stuurde een brief naar de tweede kamer. Aanleiding hiervoor waren de berichten dat er geen enkele luchtvaartmaatschappij wil vliegen vanaf Lelystad Airport. Uiterlijk 1 april wordt de businesscase verwacht voor Lelystad Airport. Maar wat staat er in de brief van Mansveld over de businesscase:  

 Schiphol zal dan ook niet in staat zijn om nu – ruim drie jaar van tevoren expliciet te specificeren welke maatschappijen en in welke omvang gebruik zullen maken van de Lelystad Airport. Ook de business case zal deze informatie nog niet bevatten. Daarnaast is het aan de markt en de marktpartijen zelf om te bepalen of uiteindelijk gebruik gemaakt wordt van Lelystad Airport. 

Dus er wordt een luchthaven aangelegd terwijl er nog helemaal geen zicht op mogelijke klanten (luchtvaartmaatschappijen) is. Handig hoor..... Die fout is in Duitsland al eens gemaakt. Maar in Nederland moet precies dezelfde fout natuurlijk nog eens gemaakt worden. 

Den Haag spreekt op 25 en 26 juni over Lelystad Airport

De commissie Infrastructuur en Milieu van de tweede kamer spreekt op 25 en 26 juni over Lelystad Airport.

Op 25 juni is er een 'rondetafelgesprek' waarbij tweede kamerleden zich laten informeren door de luchtvaartsector, economen, lokale overheden en overige belangengroepen over Lelystad Airport. In het algemeen overleg op 26 juni wordt er inhoudelijk gesproken over Lelystad Airport.

dinsdag 18 maart 2014

Testcase over vliegoverlast Biddinghuizen

Testcase van 'Flevoland kiest' (Omroep Flevoland) over de toekomstige vliegoverlast in Biddinghuizen.


zondag 16 maart 2014

Economische basis Luchthaven Lelystad is wankel

De afgelopen weken was er een stroom van negatieve berichten over de uitbreiding van Lelystad Airport. De luchtvaartmaatschappijen vinden het onnodig en te duur en willen niet naar Lelystad verhuizen. Ook economen hebben zich kritisch uitgelaten.

Een overzicht:

 1. De economen Jeroen Saris en Jaap Modder stellen dat Nederland al die regionale luchthavens niet nodig heeft. Schiphol en Eindhoven zijn ruim voldoende "Focussen op Lelystad als 'twin-airport' met Schiphol is een heilloze weg. Die regio stelt niks voor, maar Eindhoven heeft een enorm potentieel. Het gebied dat vanuit hieruit kan worden bediend is vele malen groter dan dat van Schiphol, want dat ligt heel perifeer.''
 2. SP Tweede Kamerlid Eric Smaling gaat nog verder in een opiniestuk: "We moeten niet gek opkijken als straks blijkt dat we met de aanleg van Lelystad Airport het Paard van Troje in huis hebben gehaald"  Ook hij pleit voor het ontwikkelen van alleen Eindhoven (en dus niet van Lelystad Airport)
 3. De Tweede Kamer gelooft ook niet zondermeer in de werkgelegenheid sprookjes en wil een onderzoek naar de netto werkgelegenheid van Lelystad Airport.  
 4. Er lekken emails uit van de directeur van Schiphol en het ministerie waaruit blijkt dat de belangstelling voor Lelystad Airport vanuit de luchtvaartmaatschappijen veel te rooskleurig is ingeschat.
 5. De BARIN - vereniging van alle luchtvaartmaatschappijen in Nederland - stelt dat Lelystad Airport niet nodig is. De luchtvaart groeit slechts beperkt en er is voldoende capaciteit beschikbaar. De luchtvaartmaatschappijen vrezen dat zij straks de rekening gaan betalen voor een onrendabel Lelystad Airport. Tevens willen ze het Aldersadvies waarin gepleit wordt voor het uitplaatsen van 45.000 vliegbewegingen naar Lelystad Airport openbreken.  
 6. Ook de kleine luchtvaart luidt de noodklok. Zij vrezen dat ze de dupe worden van de groei van Lelystad Airport. Gevreesd wordt voor het verlies van minimaal 170 arbeidsplaatsen.
 7. Regionale luchthaven zijn niet rendabel lezen we in de Volkskrant "regionale luchthavens zijn statussymbolen waarvoor de verantwoordelijke politici bereid zijn grote offers te brengen. Maar wel met ons belastinggeld" 
 8. Uiteraard kon de wethouder van Lelystad dit niet over zijn kant laten gaan en hij schreef een open brief waarin de Alders-argumenten nog eens uitgebreid herkauwd werden. In deze brief  wordt ondermeer het volgende genoemd: '' Het zal u vanuit die positie niet verbazen dat ik mij stoor aan de ruimte die tegenstanders van een groeiend Lelystad Airport in de redactionele kolommen van landelijke media krijgen". Juist ja..... altijd weer die vervelende media. En over de luchtvaartmaatschappijen die allemaal in de media roepen dat ze niet naar Lelystad Airport willen meldt hij het volgende: "Het is toch een soort verstoppertje spelen: iedereen zoekt een boom op om zich achter te verstoppen, maar als er ineens toch een buut blijkt te zijn moet je eens kijken hoe hard er gelopen wordt" ......... 

Tot slot de vraag: wie heeft gelijk? De luchtvaartmaatschappijen (waaronder de KLM) die roepen dat Lelystad Airport helemaal niet nodig is....... Of een wethouder die graag een regionale luchthaven als statussymbool wil? 

Als het allemaal rozengeur en maneschijn zou zijn, dan was de businesscase allang rond geweest. Als zelfs de luchtvaartmaatschappijen er  geen heil meer in zien, dan is er toch écht iets niet in orde met de economische onderbouwing.