woensdag 5 augustus 2015

Psssst….. luchthaven kopen? slechts 10.000 euro

De Spaanse luchthaven Ciudad Real, ten zuiden van Madrid, opende eind 2008 de deuren. Ze beschikt over de langste start- en landingsbaan (4.200 meter) van het land. Aanvankelijk wilde men de luchthaven Madrid-Zuid" dopen, met de bedoeling er de lowcostluchtvaartmaatschappijen voor de hoofdstad te ontvangen. Maar die naam werd geweigerd. De lowcostluchtvaartmaatschappijen kwamen nooit. De luchthaven ontving sinds 2011 geen lijnvluchten meer. In 2013 waren de operationele schulden opgelopen tot ruim 300 miljoen en werd besloten tot verkoop.

De bouw kostte meer dan 450 miljoen euro, maar in eerste instantie ging de luchthaven voor 100 miljoen euro in de  verkoop waarop geen geïnteresseerden kwamen, daarna voor 80 miljoen, ook zonder succes en later voor 40 miljoen euro.  Alleen het Chinese Tzaneen International heeft een bieding gedaan van 10.000,= euro.
Het Chinese Tzaneen International, wat officieel geregistreerd staat met een kapitaal van het minimale 4.000 euro, werd in maart 2015 opgericht door diverse Chinese zakenmensen die grootse plannen hebben met het vliegveld. Men wil dat namelijk gaan gebruiken als aanvlieghaven voor alle Chinese producten voor Europa.

Diverse milieuorganisaties vertrouwen de deal niet echt en vinden het in eerste instantie belachelijk dat men een bijna half miljard kostende vliegveld voor slechts 10.000 euro verkoopt en daarnaast menen zij dat er meer achter deze verkoopdeal zit. Daarom hebben zij en diverse andere organisaties al aangegeven de zaak te gaan onderzoeken.

[bron]

Parallellen met Lelystad Airport?

  • Ciudad Real is – net zoals Lelystad Airport – bedoeld om vluchten van lowcostcarriers van de nabij gelegen hoofdstad over te nemen. 
  • De stad Ciudad Real telt zo’n 75.000 inwoners. Lelystad telt 76.333 inwoners (31 maart 2015, bron: CBS)
  • Ciudad Real heeft een station dat gelegen is aan het Hogesnelheidsnet en op de breedspoorlijn van Manzanares - Mérida. Lelystad heeft alleen een intercitytreinstation.
  • De lowcostcarriers kwamen nooit naar Ciudad Real. Voor Lelystad Airport wordt tot 2018 zo’n 200 milljoen geïnvesteerd. Tot op heden heeft nog geen enkele lowcostcarrier aangegeven naar Lelystad Airport te willen komen. zaterdag 4 juli 2015

Bestemmingsplan Lelystad Airport biedt geen mogelijkheden voor Biddinghuizer bezwaar

Vanaf 11 juni t/m 23 juli 2015 ligt het Ontwerpbestemmingsplan Lelystad – Uitbreiding Luchthaven ter inzage.

In het stuk wordt voor alle voor Biddinghuizen van belangzijnde onderwerpen nadrukkelijk verwezen naar het reeds vastgestelde luchthavenbesluit.Denk hierbij aan vliegroutes, nut-en-noodzaak uitbreiding, locatiekeuze, geluidsoverlast en dergelijke. Bezwaar maken tegen deze onderdelen heeft geen zin: deze bezwaren worden afgewezen met een verwijzing naar het (onherroepelijke) luchthavenbesluit.

Je kunt natuurlijk altijd bezwaar proberen te maken tegen de grootte of hoogte van het luchthavengebouw of de kleur van de startbaan maar het wordt als inwoner van Biddinghuizen wel erg moeilijk (onmogelijk) om aan te tonen dat je daardoor in je belang wordt geschaad. Op deze website daarom geen (voorbeeld) bezwaarschrift voor het bestemmingsplan.

Nadeelcompensatie
Op grond van artikel 8.74 en artikel 8.31. van de Wet luchtvaart kan iemand die schade lijdt of zal lijden binnen 5 jaar na het Luchthavenbesluit een verzoek voor schadevergoeding indienen.

  • Alleen daadwerkelijk geleden of nog te lijden schade ten gevolge van het Luchthavenbesluit wordt vergoed. 
  • Je moet je verzoek met bewijslast te onderbouwen.
  • Een dergelijk verzoek kan worden ingediend via de website van de Rijksoverheid 

Vliegroutes
De vliegroutes zijn nog niet formeel vastgesteld. Wijzigingen en optimalisaties van de vliegroutes kunnen dus nog in de plannen worden doorgevoerd. Wij zullen onze punten blijven inbrengen (o.a. via de wethouder die aan de Alderstafel deelneemt).

Meten is weten

Bij de besluitvorming over Lelystad Airport is er uitsluitend gebruik gemaakt van computermodellen die de geluidsoverlast voorspellen. Nu zijn modellen handig om verschillende varianten met elkaar te vergelijken omdat je ze allemaal op dezelfde manier doorrekent.

In de praktijk zijn er echter behoorlijke verschillen tussen de modellen en de daadwerkelijke geluidsoverlast. Door het weer (o.a. wind) kunnen al behoorlijke verschillen ontstaan. Daarnaast houden vliegtuigen zich wat betreft hoogte en koers nooit helemaal precies aan de lijntjes die op de kaart staan. De toestellen mogen 1 zeemijl (1,9 kilometer) aan weerskanten afwijken. Ook zullen de toestellen niet precies gasgeven op de plek die de modelleur in zijn computerprogramma heeft gestopt. Daarnaast kunnen er natuurlijk ook andere (luidruchtigere) toestellen vliegen dan waar de modelleur mee heeft gerekend.

Om de werkelijke geluidsoverlast te bepalen zit er maar één ding op: meten!  Lelystad Airport hoeft wettelijk alleen een meetpunt aan het begin en aan het einde van de startbaan te hebben. Daar heeft de omgeving dus niets aan.

De gemeente Dronten heeft zelf daarom een paar jaar geleden al drie meetpunten ingericht in Dronten West. Je kunt via de website real-time meekijken welke geluidsbelasting wordt gemeten.
De metingen worden uitgevoerd door Sensornet die ook verschillende meetpunten heeft rond Schiphol. De metingen lopen  vanaf 2011 zodat er een goede nulmeting is. Door deze nulmeting kun je achteraf goed zien wat er aan geluid als gevolg van de uitbreiding van Lelystad Airport bijkomt.

Door de drie meetpunten met elkaar te combineren kan de richting van het geluid worden bepaald. Tevens wordt de data gecombineerd met de gegevens van de radar. Zo kan het systeem het verschil tussen  vliegtuiglawaai en omgevingsgeluid zien.
De metingen in Dronten lopen vanaf 2011. Hier kun je het rapport bekijken van de geluidsmetingen over 2014. Uit deze metingen blijkt dat het geluidsniveau van vliegtuiglawaai tot op heden erg meevalt (ver onder de norm van Lden48).

Decibellen zijn logaritmisch
De decibelschaal is logaritmisch. Elk 3 dB erbij betekent ongeveer een verdubbeling van het geluidsniveau.

Voorbeeld stofzuiger:
We hebben een stofzuiger en die produceert 65 dB. We zetten een tweede stofzuiger aan die ook 65 dB produceert: 65 dB + 65 dB = 68 dB

Wanneer twee geluiddrukniveaus meer dan 20 dB verschillen, is het totale geluiddrukniveau vrijwel gelijk aan het hoogste geluiddrukniveau.

Voorbeeld: je zit in je achtertuin
Je zit in je tuin op een zwoele zomeravond. Het achtergeluid (ritselende bladjes, een fluitende vogel, een auto die verderop langsrijdt) bedraagt 35 dB. Er komt een Boeiing langs met 65 dB. Het achtergrondgeluid valt dan compleet weg als het vliegtuig passeert. 35dB + 65 dB = 65 dB

Lamax
Lamax is de (piekwaarde) die gemeten wordt als een toestel passeert. In de bebouwde kom van Biddinghuizen is de geluidsbelasting straks volgens de modellen ongeveer 65 dB als een opstijgend toestel passeert.

Lden
Voor vliegtuiglawaai heeft de wetgever iets heel handigs bedacht: het wordt gewoon uitgemiddeld over de hele dag. Handig..... zo voldoe je bijna altijd aan de normen.

Voorbeeld
Op Lelystad Airport is het spitstijd. Van 7.00 tot 10.00 uur vertrekken er 60 Boeings en Airbussen. De rest van de dag is het redelijk rustig in Biddinghuizen (het inkomende vliegverkeer dendert over Dronten-West).

Van 7.00 tot 10.00 uur zijn er 60 geluidspieken van circa 65 dB. Dit wordt vervolgens uitgemiddeld. Het Lden niveau in de bebouwde kom van Biddinghuizen ligt daardoor net onder de 48 dB (de gele lijn van route B+ in onderstaande afbeelding). Boven 48 dB is er volgens de wetgever sprake  van 'ernstig gehinderden'. Daaronder is er volgens de wetgever niets aan de hand. Voor recreatie (oa de Boschberg, de Bremerberg, campings langs het water) is er overigs helemaal geen geluidsnorm.


Geluidsmeting Biddinghuizen
Het college van B&W heeft ook voor Biddinghuizen een geluidsmeetpunt toegezegd. Dit moet er uiterlijk in 2017 komen. Je kunt dan nog een jaar meten voor een goede nulmeting.

Meer informatie: geluidsmetingen door Sensornetzondag 29 maart 2015

uitbreiding Lelystad Airport gaat door.... en nu?

Aankomende dinsdag zal Staatssecretaris Mansveld het luchthavenbesluit in de Staatscourant publiceren. Ondanks alle weerstand komt de uitbreiding er gewoon.Hiermee kan Lelystad Airport uitgroeien tot een tweede Schiphol met 45.000 vliegbewegingen (61 vliegtuigen per dag) en circa 6,7 miljoen passagiers. Hierover werd bericht in verschillende media, onder andere in het NRC. 

Na publicatie wordt het luchthavenbesluit van kracht en kan Schiphol de overige vergunningen gaan aanvragen en de werkzaamheden gaan aanbesteden. Vanaf 1 april 2018 (geen grap) moeten dan de Boeings en Airbussen gaan vliegen.

De Tweede Kamer heeft reeds ingestemd met de uitbreiding (in juli en december 2014).

Tegenstanders van de uitbreiding:

De luchtvaartsector zelf.
De luchtvaartsector vindt de uitbreiding niet nodig. Er is nog steeds geen maatschappij die van Lelystad Airport wil gaan vliegen. In onderstaand filmpje legt Arkefly uit waarom Lelystad Airport geen goed  idee is.
Reguliere maatschappijen op Schiphol hebben het afgelopen jaar te kennen gegeven bang te zijn dat zij Lelystad Airport subsidiëren en voor een deel gaan betalen voor nieuwe concurrenten.Met de komst van Lelystad wordt de deur opengezet naar meer prijsvechters in Nederland waardoor de druk op de nationale Luchtvaartmaatschappijen KLM en Transavia verder wordt opgevoerd, wat kan leiden tot verlies van marktaandeel en ontslagen.


Vogelbescherming Nederland en Vogelwacht
Vogelbescherming en Vogelwacht noemen de uitbreiding onverantwoord vanwege de nabijheid van vogelrijke natuurgebieden als de Oostvaardersplassen en de Randmeren. Vogelaanvaringen vormen een gevaar voor de vliegveiligheid. Het uitgevoerde onderzoek deugt van geen kant volgens de Vogelbescherming.

Kleine luchtvaart
De kleine luchtvaart (General Aviation) moet grotendeels vanaf Lelystad Airport verdwijnen. Lelystad Airport is de grootste luchthaven voor de General Aviation in Nederland. Waar de kleine luchtvaart naartoe moet is nog steeds niet bekend. De bestaande klanten van Lelystad Airport hebben laten weten tegen de uitbreidingsplannen te zijn.

Gemeenten en omwonenden
De gemeente Dronten is tegen de uitbreiding. Bewonersgroepen in Biddinghuizen, Almere-Hout en Zeewolde protesteren fel tegen de komst van Lelystad Airport vooral vanwege de geluidsoverlast.
Wat gaan wij nog doen?
  1. Bezwaar maken. Het luchthavenbesluit is nog niet gepubliceerd. Het advies van de Raad van State is nog niet openbaar. Ook is de antwoordnota - waarin wordt aangegeven hoe er met onze bezwaren is omgegaan - nog niet bekend. Wij gaan deze stukken eerst eens goed lezen. Bezwaar maken bij de Raad van State is niet meer mogelijk. Bezwaar maken bij de civiele rechter kan alleen als er grove fouten in de procedure zijn gemaakt. Bovendien is dit een kostbare aangelegenheid. Wel moeten er nog een aantal vergunningen worden aangevraagd waartegen bezwaar mogelijk is. Zo moet bijvoorbeeld het bestemmingsplan worden gewijzigd en dit biedt kansen. Vliegop volgt deze zaken op de voet. 
  2. Acties - Vliegop is in overleg met andere bewonersgroepen over acties om onze bezwaren nogmaals goed naar voren te brengen. zondag 15 maart 2015

Het grote Lelystad Airport overzicht voor de Provinciale Statenverkiezingingen (18 maart 2015)

We hebben 13 gaapsaaie verkiezingsprogramma’s op de pijnbank gelegd en verschillende stemwijzers op internet doorgeklikt. Hieronder het overzicht van onze inspanningen. Onze conclusie: alleen GroenLinks en Partij voor de Dieren (PvdD) zijn tegen de uitbreiding van Lelystad Airport.


GroenLinks – TEGEN uitbreiding
De uitbreiding is onnodig en zorgt alleen voor geluidsoverlast, gezondheidsrisico’s en negatieve effecten voor de landbouw. Het creëert ook weinig werkgelegenheid. De aantrekkelijkheid van Flevoland als woon- en recreatiegebied zal sterk afnemen.
[bron]

Partij voor de Dieren – TEGEN uitbreiding
De PvdD is fel tegen uitbreiding van de luchthaven. Meer vluchten met grotere toestellen heeft negatieve gevolgen voor het klimaat en veroorzaakt veel overlast voor omwonenden. Ook vogels en de natuur ondervinden daar veel schade van.
[bron]

VVD –helemaal voor uitbreiding
De ontwikkeling van de luchthaven zorgt voor het uitbreiden van het voorzieningenniveau, de komst van nieuwe bedrijven, aantrekken van werkgelegenheid, het initiëren van nieuwe opleidingen en een betere bereikbaarheid.
[bron]

PvdA – helemaal voor uitbreiding
Wij willen de kansen die de uitbreiding van Lelystad Airport biedt optimaal, maar vooral ook duurzaam benutten. Meer werk is essentieel.
[bron]

D66 – helemaal voor uitbreiding
De ontwikkeling van Vliegveld Lelystad is belangrijk voor de Flevolandse ontsluiting. Daarnaast zorgt het voor economische ontwikkeling en zorgt het voor extra werkgelegenheid in Flevoland.
[bron]

CDA – helemaal voor uitbreiding
De uitbreiding van Vliegveld Lelystad is een belangrijke aanvulling op de ontsluiting van Flevoland. Het CDA gelooft in de stimulerende werking van de ontwikkeling van de luchthaven voor de Flevolandse economie en uitbreiding van de werkgelegenheid.
[Bron] 

ChristenUnie – helemaal voor uitbreiding
Wij steunen de geplande uitbreiding maar vinden wel dat dit met groei van werkgelegenheid gepaard dient te gaan. Verder moet de infrastructuur en het openbaar vervoer om en naar het vliegveld verbeterd worden.
[bron]

SP – voor uitbreiding
Uitbreiding van de Luchthaven Lelystad wordt door de provincie uitsluitend ondersteund voor zover deze aantoonbaar geen nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid, leefbaarheid en het milieu. Nadelige effecten worden ruimhartig gecompenseerd, zoals voor de biologische landbouw, vrijetijdssector en de bewoners in de omgeving.
[bron] 

Opmerking: de SP in de Tweede Kamer is TEGEN uitbreiding, in de Provinciale Staten VOOR, in de gemeente Dronten TEGEN. 

PVV- helemaal voor uitbreiding
 In het bevorderen van de banengroei in Flevoland past ook het vliegveld Lelystad. Hier kan een mooie vraag naar banen uit verschillende sectoren voortkomen
[bron]

SGP – helemaal voor uitbreiding
Vliegveld Lelystad biedt kansen voor Flevoland die we niet moeten weggooien. Uitbreiding maakt het vliegveld kansrijker, misschien niet gelijk voor de ontsluiting maar wel voor de werkgelegenheid.
[bron]

50Plus – helemaal voor uitbreiding
Wij zullen aandringen op realisering van een NS-station Lelystad Zuid en railverdubbeling naar Utrecht.
[bron]

Jezus Leeft – voor uitbreiding
Dit geeft veel werkgelegenheid. Wel moeten de vliegroutes worden herzien in verband met mogelijke overlast.
[bron]

OPA Flevoland – voor uitbreiding
Beperkte uitbreiding kan economische stimulans zijn. Maar alleen acceptabel bij vasthouden aan randvoorwaarden als o.a. door de gemeente Lelystad bedongen
[bron]


Naschrift: maar de provincie gaat toch niet over de uitbreiding?
Formeel gaat de provincie er niet over, maar beslist de Tweede Kamer. Maar de luchthaven komt er alleen omdat Flevoland en Lelystad al ruim tien jaar roepen dat ze dit graag willen. Hoe graag? De lokale overheden gaan 100 miljoen euro stoppen in de weginfrastructuur. Ook hebben de lokale overheden al ruim 13 miljoen gestopt in  het bedrijventerrein bij de luchthaven (OMALA). En daar houdt het vast niet op.  Volgens het eigen bedrijfsplan van Schiphol wordt er voorlopig (eerste 27 jaar) geen winst gemaakt. De verliesgevende vliegvelden Eelde (Groningen) en Maastricht blijven alleen overeind door miljoenensteun van de noordelijke provincies (Eelde) en Limburg (Maastricht).
Flevoland heeft zich tot op heden zich niet vastgelegd op structurele financiële steun aan Lelystad Airport. Maar als Lelystad Airport er ligt, verlies maakt en aanklopt voor financiële steun: wat gaat er dan gebeuren denkt u?

De luchthaven komt er alleen omdat de lokale overheden dat idee ondersteunen. Zonder deze steun is de uitbreiding eigenlijk niet mogelijk. .

Stemwijzer
Weet u nog niet wat te stemmen voor de Provinciale Staten verkiezingen? Gebruik dan een stemwijzer:

Daarnaast bevat de verkiezingswebsite van Omroep Flevoland veel informatie.

Waterschap 
Op 18 maart mag je ook stemmen voor het Waterschap. Nog geen idee waarop je wilt gaan stemmen? Lees hier waarop de scribent van dit artikel gaat stemmen. 


Opinie: eerst deugdelijk onderzoek, dan pas besluit uitbreiding vliegveld Lelystad

Door Kees de Pater en Marius Bouscholte

Kees de Pater van Vogelbescherming Nederland en Marius Bouscholte van de Vogel- en Natuurwacht Zuid Flevoland roepen Staatsecretaris Mansveld op lessen te trekken uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de Groninger gaswinning . Doe eerst deugdelijk onderzoek naar de kans op botsingen tussen vogels en vliegtuigen voordat er een onomkeerbaar besluit wordt genomen over de uitbreiding van luchthaven Lelystad.

Afgelopen week kwam het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit over het beleid ten aanzien van de gaswinning in Groningen. Een ontluisterend rapport. Een greep uit de conclusies: onvoldoende onderzoek, bagatelliseren van veiligheidsrisico's, een gesloten bolwerk waarin beslissingen genomen worden, een verantwoordelijk minister met meerdere petten op. Een systeem waarin checks en balances ontbreken waardoor slechts één belang domineert. Deze wijze van min of meer bewust blinde besluitvorming lijkt zich nu bij het luchthavenbesluit over vliegveld Lelystad te herhalen.

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu staat op het punt een besluit te nemen over de uitbreiding van vliegveld Lelystad van 0 naar op termijn 45.000 starts en landingen van verkeersvliegtuigen per jaar. Een zeer risicovol plan voor reizigers, vogels en natuur. Het vliegveld ligt op nog geen zes kilometer afstand van de Oostvaarderplassen. Een zeer belangrijk natuurgebied zoals, sinds De Nieuwe Wildernis, heel Nederland weet. Het gebied wordt bevolkt door enorme aantallen vogels, vooral grote vogels. Er leven maar liefst 100.000 ganzen, 2500 paar aalscholvers en honderden lepelaars. Er broeden reigers en roofvogels, waaronder de majestueuze zeearenden. Naast de Oostvaardersplassen liggen meer natuurgebieden die grote aantallen vogels herbergen zoals het Markermeer, de Lepelaarplassen en de Randmeren. Hoewel de vliegtuigen waarschijnlijk niet laag over de Oostvaardersplassen zullen vliegen, doen de vogels dat wel over het vliegveld. Ieder weldenkend mens begrijpt dat je met de aanleg van een verkeersvliegveld zo vlak bij zulke natuurgebieden grote risico's neemt op botsingen tussen vogels en vliegtuigen. Het drama dat daar uit voort kan komen kennen we van de crash met het Air Maroc toestel enkele jaren geleden. Bij Schiphol worden nu massaal vogels gedood tot op wel 23 kilometer afstand van de luchthaven. Voor vliegveld Lelystad waar zich in de nabije omgeving een veelvoud aan grote vogels bevindt, zijn hieruit geen lessen getrokken. In tegendeel: uit de studies ten behoeve van de uitbreiding van het vliegveld wordt gesteld dat de kans op botsingen tussen vogels en vliegtuigen zeer klein is. Er zouden nauwelijks grote vogels in een straal van vijf kilometer rond het vliegveld vliegen. Wie de rapporten echter goed leest ziet dat er helemaal geen onderzoek gedaan is naar hoeveel vogels zich daadwerkelijk rond het vliegveld bewegen. De bewering is louter en alleen gestoeld op literatuuronderzoek en op verouderde cijfers.

Alleen door systematisch veldonderzoek kan een compleet beeld worden verkregen van aantallen en vliegbewegingen van de vogels. Op 1 december 2012 werden er bij een slaapplaatstelling van ganzen in de Oostvaardersplassen ruim 14.000 ganzen geteld die richting het vliegveld vlogen. Afgelopen vrijdag 20 februari streken ruim 2000 kolganzen op nog geen drie kilometer ten zuidwesten van de luchthaven neer. Niemand weet hoe regelmatig zulke ganzenvluchten voorkomen. Toch weigert Mansveld tot nu toe echt onderzoek te laten uitvoeren.

Wat gebeurt er als er toch meer vogels rondom vliegveld Lelystad vliegen dan in Mansveld's papieren werkelijkheid. Gaan er dan massaal vogels afgemaakt worden zoals rondom Schiphol? Komen er ganzenvergassingsinstallaties in de Nieuwe Wildernis te staan. Dat is gezien het grote belang van de betrokken natuurgebieden ondenkbaar. Gaat er dan een loopje genomen worden met het reizigersrisico? Dat lijkt nog onwaarschijnlijker. Dan ligt er straks een leeg peperduur vliegveld. Symbool van jarenlange kop-in-het-zand-politiek.

Besluitvorming over vliegveld Lelystad lijkt in het klein op de jarenlange besluitvorming over de gaswinning: bagatelliseren van kritiek, weigeren deugdelijk onderzoek te laten doen en onevenredig grote invloed van economische belangengroepen. Het zou van wijsheid en moed getuigen als Mansveld lessen trekt uit de gaswinning in Groninger en voor het nemen van een besluit over luchthaven Lelystad eerst gedegen onderzoek laat doen.

Kees de Pater, Vogelbescherming Nederland
Marius Bouscholte, Vogel- en Natuurwacht Zuid Flevoland

Met toestemming overgenomen van Vogelbescherming Nederland 

donderdag 5 maart 2015

D66 en VVD dolenthousiast over uitbreiding Lelystad Airport

De verkiezingen voor de provinciale staten komen eraan. Zowel de VVD als D66 laten Geenvliegroutesbhz weten dolenthousiast te zijn over de uitbreiding van Lelystad Airport tot een tweede Schiphol.

Verantwoordelijk gedeputeerde en VVD-lijsttrekker Jaap Lodders: ‘Wij zien de uitbreiding van Lelystad Airport positief en we hopen dan ook dat het doorgang vindt.”. De handenwrijvende liberaal weet op onnavolgbare wijze de uitbreiding van de luchthaven te linken aan de Floriade. “Niet alleen is de economie in onze provincie er enorm mee gebaat, ook komt het de bereikbaarheid ten goede. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bezoekers van de Floriade in 2022, die overal ter wereld vandaan komen. Het evenement is voor hun toegankelijker met een lokaal gelegen vliegveld. Dat geldt natuurlijk ook voor overige buitenlandse reizigers naar Flevoland.”
Verder dagdroomt de enthousiaste liberaal dat Lelystad Airport 'veel extra' banen op gaat leveren zonder concreet te worden. [ bron ]

D66-lijsttrekker Rijsberman is zo mogelijk nog enthousiaster. " Belangrijk voor de economie van Flevoland” aldus de immer positieve Rijsberman. Tevens wil hij - heel sympathiek - omwonenden financieel compenseren [ bron ]. Op de vraag of Biddinghuizen daar ook onder valt krabbelde Rijsberman al terug. Het moet tenslotte wel gaan om hard te maken 'planschade' gaan.Binnenkort op deze website: een overzicht van de standpunten van alle deelnemende partijen over Lelystad Airport. We gaan nog even 13 gaapsaaie, vuistdikke verkiezingsprogramma’s vol met politieke vaagtaal doorworstelen.

40% van Flevolanders tegen uitbreiding Lelystad Airport

Volgens een peiling van Eenvandaag is 40% van de Flevolanders tegen de uitbreiding van Lelystad Airport tot een tweede Schiphol. Zij maken zich zorgen over geluidshinder en milieuoverlast.

Een krappe meerderheid (51%) van de Flevolanders vindt de uitbreiding wel een goede zaak. Wij vermoeden dat deze Flevopolderaars vooral in Lelystad en Almere wonen en straks dus niet onder de vliegroutes wonen. Dat schijnt de mening over de uitbreiding nogal te beïnvloeden.

Bron: Eenvandaag

zondag 11 januari 2015

Uitbreiding Lelystad Airport nog geen gelopen race

In april 2015 zal de Staatssecretaris vermoedelijk het luchthavenbesluit nemen waarin de uitbreiding van Lelystad Airport wordt geregeld. Een meerderheid van de huidige Tweede Kamer staat tot op heden achter dit besluit. Dit betekent echter niet dat de uitbreiding van Lelystad Airport al een gelopen race is. Hieronder een aantal mogelijkheden waardoor de uitbreiding van Lelystad Airport mogelijk (voorlopig) niet doorgaat.

1. Raad van State verwerpt de plannen
De Raad van State moet zich nog over de uitbreidingsplannen uitspreken. Vier keer eerder verwees de Raad van State de uitbreidingsplannen van Lelystad Airport naar de prullenbak. Mogelijke kansen: de economische onderbouwing is erg schraal, de stikstofwetgeving lijkt niet afdoende doorgerekend te zijn en er zijn vraagtekens over vogelaanvaringen.

De beoordeling van de Raad van State wordt in april 2015 verwacht.

2. Uitbreiding Lelystad Airport wordt uitgesteld om economische redenen
De reis- en luchtvaartbranche zijn tegen de uitbreiding van Lelystad Aiport. De reisbranche, de piloten en de verschillende luchtvaartmaatschappijen lieten eind juni in de Tweede Kamer en in de media weten tegen de uitbreiding van de Lelystad Airport te zijn. De uitbreiding van Lelystad Airport leidt tot heel wat chagrijn tussen Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen. Er is nog geen enkele luchtvaartmaatschappij die heeft aangegeven van Lelystad Airport te willen vliegen. Ook het aantal starts en landingen op Schiphol – vorig jaar 438.000 – staat onder druk. Vijftien jaar geleden waren het er 433.000. Met dit tempo duurt het nog wel even voordat het huidige maximum van 510.000 starts en landingen op Schiphol wordt gehaald.

Luchthaven Schiphol wil daarnaast de huidige afspraken met de omgeving wijzigen om verder te kunnen groeien. Schiphol investeert de komende tijd €1,5 mrd en wil niet het risico lopen dat deze investeringen voor niets gedaan zullen worden. Er moeten onder meer een nieuwe pier en terminal komen om de groei verder te faciliteren. Verdere groei van Schiphol kan leiden tot uit- of afstel van de uitbreiding van Lelystad Airport. In een artikel in de Telegraaf wordt zelfs gesproken over het doorgroeien naar 700.000 vluchten. Schiphol brengt dit in aan de Alderstafel van 14 januari 2015.

Volgens de eigen - zeer positieve - businesscase van Lelystad Airport wordt er de komende 27 jaar nog geen winst gemaakt. En dan had Lelystad Airport nog geen eens rekening gehouden met de veel hogere kosten van de Luchtverkeersleiding.

Geen klanten voor Lelystad, tegenvallende groei Schiphol, meer groeimogelijkheden op Schiphol en hogere kosten voor Lelystad Airport: dit kunnen allemaal redenen zijn voor Schiphol om de uitbreiding van Lelystad Airport uit te stellen. Het luchthavenbesluit heeft geen 'uiterste houdbaarheidsdatum', dus uitstel is zonder procedurele problemen mogelijk.

3. Uitstel of afstel Luchthavenbesluit door val van het kabinet
De liefde tussen de coalitiepartijen VVD en PvdA lijkt aardig bekoeld. PvdA-senatoren torpedeerden de zorgwet. VVD ministers weigeren zorg- en woningbouwverenigingsgraaiers aan te pakken. Op 18 maart 2015 zijn er Statenverkiezingen waarbij de PvdA volgens de peilingen circa 2/3 van zijn aanhang gaat verliezen. De VVD-aanhang zal volgens de peilingen ongeveer halveren. Dit zal voor meer spanning zorgen in het kabinet.

Bij deze verkiezingen wordt ook de samenstelling van de Eerste Kamer bepaald. Nu hebben de PvdA en VVD al geen meerderheid in de eerste kamer. Na de Statenverkiezingen van 18 maart zal het vermoedelijk nog moeilijker worden voor het huidige kabinet om nog een meerderheid voor haar voorstellen te vinden in de Eerste Kamer.

Dit alles kan leiden tot de val van het kabinet. Veel lopende onderwerpen worden dan door de Tweede Kamer "controversieel" verklaard. Dit betekent dat het luchthavenbesluit waarschijnlijk wordt doorgeschoven naar een nieuw kabinet en een nieuwe Tweede Kamer.

4. Uitstel of afstel door problemen met vergunningen en procedures
Naast een Luchthavenbesluit zijn er voor uitbreiding van Lelystad Airport nog vele andere vergunningen en procedures nodig. Problemen voor Lelystad Airport bij deze procedures en vergunningen kunnen leiden tot uitstel of afstel van de uitbreiding.
Vooral de benodigde wijziging van het bestemmingsplan is interessant. Bij een wijziging van de bestemming is de invloed hiervan op de omgeving van groot belang. Dit biedt kansen voor bezwaar en beroep.

Schiphol zet afspraken met omwonenden over groei onder druk

Luchthaven Schiphol wil de huidige afspraken met de omgeving wijzigen om verder te kunnen groeien. Schiphol investeert de komende tijd €1,5 mrd en wil niet het risico lopen dat deze investeringen voor niets gedaan zullen worden. Er moeten onder meer een nieuwe pier en terminal komen om de groei verder te faciliteren. Verdere groei van Schiphol kan leiden tot uit- of afstel van de uitbreiding van Lelystad Airport. In een artikel in de Telegraaf wordt zelfs gesproken over het doorgroeien naar 700.000 vluchten.  In 2014 waren dat er 438.000. Schiphol brengt dit in aan de Alderstafel van 14 januari 2015.

In het Aldersakkoord uit 2008, waarin de groei van Schiphol is vastgelegd, benevens een aantal 'spelregels' en hinderbeperkende maatregelen zijn deze afspraken vastgelegd. Op 14 januari praten de partijen met elkaar over de standpunten. Tot die tijd wil staatssecretaris Wilma Mansveld van Luchtvaart niet reageren. 'We moeten eerst de uitkomst van volgende week afwachten', aldus een woordvoerder.

Tweede kamer over Lelystad Airport (18/12)– alles blijft zoals het was

Op de laatste vergaderdag voor de kerst (18-12-2014) werd er in de tweede kamer gesproken over luchtvaart (VAO Luchtvaart). Ook Lelystad Airport kwam aan bod tijdens de VAO Luchtvaart.

Motie GroenLinks “betrek onderzoek EU bij besluitvorming” [aangehouden]
De Europese Unie (EU) heeft onlangs een onderzoek uitgevoerd naar 20 nieuwe regionale luchthavens die de afgelopen tien jaar werden geopend in Europa. De conclusie van dit onderzoek was helder: met regionale luchthavens wordt geen geld verdiend en het levert nauwelijks extra werkgelegenheid op.
In de motie van GroenLinks werd gevraagd of dit EU-onderzoek betrokken kan worden bij de besluitvorming over Lelystad Airport. Staatsecretaris Mansveld zegde toe dit onderzoek te betrekken bij de besluitvorming. Hierop besloot GroenLinks de motie aan te houden (niet in stemming te brengen).

Motie SP “stop met de uitbreiding Lelystad Airport” (verworpen)
De SP bracht een motie in om te stoppen met de uitbreiding van Lelystad Airport. Lelystad Airport is niet nodig want op de andere vliegvelden (waaronder Schiphol) is nog ruim voldoende capaciteit beschikbaar. Daarnaast voorziet Lelystad Airport niet in een behoefte bij luchtvaartmaatschappijen, passagiers of omwonenden. Tot slot voert de SP aan dat Lelystad Airport in een zeer vogelrijk gebied ligt met een verhoogde kans op vogelaanvaringen. De motie werd verworpen.

En daarmee is er dus niets aan het dossier Lelystad Airport veranderd. Het luchthavenbesluit wordt – als de Raad van State instemt -  verwacht in april 2015.

Meer informatie:Aanbesteding uitbreiding Lelystad Airport gestart

Lelystad Airport is begonnen met de aanbesteding van de aanleg van een vernieuwde start- en landingsbaan, taxibaan, opstelplaatsen, wegen en bijbehorende infrastructuur. De aanbesteding is begonnen met een zogenaamde voorselectie. Dit betekent dat alle bedrijven die straks een offerte willen uitbrengen allerlei zaken moeten inleveren om zich voor dit werk te kwalificeren.Gezien de gestelde eisen wordt verwacht dat alleen grote landelijke en internationale aannemingsbedrijven - met ervaring met de aanleg van vliegvelden - kunnen voldoen aan de wensen en eisen. Lokale aannemingsbedrijven hebben weinig kans om voor het werk in aanmerking te komen. De bouw van Lelystad Airport levert dus geen of nauwelijks lokale werkgelegenheid op.

Zodra het Luchthavenbesluit definitief is genomen door het kabinet, wordt begonnen met de volgende fase van de aanbesteding.