zaterdag 20 maart 2021

Maak bezwaar tegen de natuurvergunning van Lelystad Airport (stikstof)

Op dit moment ligt de natuurvergunning van Lelystad Airport ter inzage . Deze natuurvergunning heeft vooral betrekking op de stikstofuitstoot. Ook jij kunt bezwaar maken. Hieronder is de tekst van ons bezwaarschrift opgenomen. Deze tekst mag je natuurlijk knippen, plakken maar ook aanpassen voor je eigen bezwaar.

Bezwaar maken kan via deze website. Je hebt hiervoor je DigiD nodig waarmee je account kunt aanmaken en bezwaar kunt indienen. Je kunt hiervoor onderstaande tekst gebruiken. Dit kan nog tot 29 maart 2021.

Ook de gemeente Dronten zal bezwaar maken.

Wel geldt er een kleine winstwaarschuwing. De minister heeft er namelijk een handje van om haar reet af te wegen met alle regels om Lelystad Airport te kunnen doordrammen. We krijgen zo langzamerhand het gevoel dat voor er de luchtvaart andere regels gelden dan voor alle andere sectoren en voor ons als gewone burgers. Denk hierbij aan staatssteun (veel), geluid (veel), BTW (geen), belasting betalen (nauwelijks), accijns (geen), stikstofuitstoot en natuurlijk CO2uitstoot (luchtvaart valt buiten alle afspraken).

Maar dat is voor ons dan juist weer een motivatie om met een bezwaarschrift iets van ons te laten horen. Waarschijnlijk is er een gang naar de rechter nodig om de minister tegen te houden, en dat soort zaken kosten geld. Je kunt hier doneren, ook kleine bedragen zijn van harte welkom. Velen gingen je voor, dus een gang naar de rechter komt steeds dichterbij.

O ja, eventuele aanvullingen en opbouwende kritiek op onderstaande zienswijze zijn van harte welkom in de comments.

UPDATE: via deze link kun je het bezwaar downloaden als word- of  PDF bestand (wel zo gemakkelijk, want het standaard invulveld is niet groot genoeg). 

UPDATE 2: een aantal mensen hebben moeite met het digitaal indienen op de overheidswebsite (DigiD). De zienswijze kan ook gewoon ouderwets per post verstuurd worden (meer info): 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Vergunning en Handhaving DGNVLG/20307842

Postbus 40225

8004 DE Zwolle

"Zorg dat uw naam, adres en telefoonnummer in de brief staan. Zet ook uw handtekening onder uw brief. Noem in uw brief om welk ontwerpbesluit het gaat. En vertel waarom u het er wel of niet mee eens bent. Alleen dan kan de minister van LNV uw zienswijze meenemen in het definitieve besluit."

UPDATE 3: hier de zienswijze van SATL (samenwerkende actiegroepen). Warm aanbevolen! 

Update 4: Greenpeace maakt gehakt van vergunning Schiphol. 

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Hierbij dien ik een zienswijze in op Wnb-vergunning van Lelystad Airport (kenmerk: DGNVLG/20307842). Als omwonende van de luchthaven wil ik graag de volgende punten inbrengen:

1)      ongeoorloofde salamitactiek

2)      aannames in het wegverkeer kloppen niet

3)      Lelystad Airport doet een enorm beroep op de beschikbare stikstofruimte en maakt hierdoor allerlei andere zeer wenselijke maatschappelijke ontwikkelingen zoals woningbouw onmogelijk

Hieronder worden deze punten uitgewerkt.

1)      ongeoorloofde salamitactiek

Het luchthavenbesluit van Lelystad Airport voorziet in 45.000 vluchten. Er wordt nu een vergunning aangevraagd voor slechts 10.000 vluchten. In het luchthavenbesluit is weliswaar een soort evaluatiemoment voorzien na 10.000 vluchten, maar dit heeft verder geen enkele wettelijke status. Er is geen formele besluitvorming op het punt dat 10.000 vluchten worden bereikt. Ook is het niet mogelijk om bezwaar en beroep aan te tekenen als Lelystad Airport meer dan 10.000 vluchten wil uitvoeren.

Het lijkt ons daarom ongeoorloofd om een vergunning af te geven voor slechts 10.000 vluchten. Het lijkt alsof je een stal bouwt voor 500 varkens en, maar voor 100 varkens een vergunning aanvraagt. Dit is volgens ons niet toegestaan. De vergunning zou betrekking moeten hebben op de gehele 45.000 vluchten van het luchthavenbesluit en het daarbij behorende wegverkeer. Als daarvoor geen stikstofruimte is, dan zou de vergunning in zijn geheel geweigerd moeten worden.

2)      Aannames in het wegverkeer kloppen niet

In de Kamerbrief ‘achtergrond informatieverkeersberekeningen passende beoordeling Lelystad Airport’ is de bijlage ‘Air 2020 Hi Ley’ opgenomen. Hieruit blijkt dat alleen het verkeer op de A27 en de A6 in zuidelijke richting als gevolg van de komst van Lelystad Airport significant toeneemt. Het verkeer op de A6 in de noordelijke richting en het oost-west verkeer in Flevoland neemt nauwelijks toe volgens de gegevens die zijn gebruikt bij de berekening in de stikstofuitstoot. We hebben het dan over de N309 (Lelystad-Dronten-Elburg), N302 (Lelystad-Harderwijk) en N307 (Lelystad-Dronten-Kampen). We hebben de afgelopen 20 jaar namelijk een sterke toename gezien van het oost-west verkeer in Flevoland. De provincie heeft de afgelopen jaren vele miljoenen geïnvesteerd in onder andere de passage bij Dronten (N307), de verdubbeling van de N302, aanleg van het aquaduct (N302) en vervanging van de brug bij Elburg (N309). Op korte termijn staat de aanleg van een nieuwe brug met een complete aanpak van het onderliggende wegennet en aanleg van ongelijkvloerse kruising gepland voor Roggebot bij Kampen (N307). Het kan volgens ons gewoon niet kloppen dat de komst van Lelystad Airport (6,8 miljoen passagiers op jaarbasis) niet leidt tot een toename van verkeer op de hierboven genoemde wegen. De trend van de afgelopen 20 jaar laat namelijk een forse groei van het wegverkeer zien. Wij lezen geen enkele verklaring waarom dit bij de opening van Lelystad Airport niet het geval zou zijn. Wij verzoeken u daarom om de berekeningen van stikstofuitstoot opnieuw uit te voeren met realistische voorspellingen ten aanzien van het wegverkeer.

3. LelystadAirport eet alle stikstofruimte op

Volgens de Passende Beoordeling 2021 LelystadAirport is de jaarlijkse emissie van Lelystad Airport 334000 kg NOx.

Uit het stikstofplan van Flevoland blijkt er nu al niet voldoende stikstofruimte is voor de realisatie van reeds geplande infra-projecten. Projecten als de maritieme servicehaven Urk en het testcircuit bij Marknesse komen daadwerkelijk in de knel als het niet lukt om de huidige stikstofuitstoot (dus nog zonder Lelystad Airport) terug te dringen.

En dan hebben we nog niet eens over de plannen voor tienduizenden nieuwe woningen in Flevoland en de directe omgeving (de invloedssfeer van deze Wnb-vergunning) om het woningentekort op te vangen in Nederland.

Ter vergelijking: realisatie van 150 woningen zou 718 kg NOx kosten 1). De uitstoot van LelystadAirport is dus het equivalent van de nieuwbouw van 70.000 woningen (per jaar). Zoals Johan Remkes al zo goed aangaf in de titel van zijn stikstofrapport: ‘niet alles kan’.  De stikstofaanpak vraagt dus om het maken van de scherpe keuzes; willen we de stikstofruimte besteden aan een luchthaven die voor 10 euro pretvluchten aanbiedt voor een weekendje Barcelona? Of besteden we deze ruimte liever voor de bouw van woningen (met bijbehorende infra) of bijvoorbeeld landbouw? Wij zouden zeggen dat een dak boven je hoofd toch écht belangrijker is dan een luchthaven voor pretvluchten tegen afbraakprijzen. Lopende deze discussie verzoeken wij u de vergunning van Lelystad Airport aan te houden of af te wijzen zodat hiermee geen andere zeer wenselijke maatschappelijke ontwikkelingen zoals woningbouw worden geblokkeerd.

Bron:

1) AERIUS berekening Herontwikkeling Wantveld Noordwijk, voortoets, 407359, Anteagroup

Hopende dat u door mijn bezwaren tot een andere besluitvorming komt.

 

Met vriendelijke groet,

Naam

Adres

Woonplaats

Telefoonnummer

Emailadres

 

 

 

 

zondag 14 maart 2021

Verkiezingen: standpunten partijen over Lelystad Airport

 Nog even en je mag stemmen voor de Tweede Kamer. En met zoveel partijen is dat best nog lastig. En dan is er ook de dreigende opening van Lelystad Airport. Daarom hebben de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) een handig overzicht gemaakt met de standpunten van Lelystad Airport per partij. Zodat je weet wat je moet kiezen als je straks niet in de herrie wilt zitten. Het gaat op 17 maart ook over jouw woongenot en de toekomst van Flevoland.

Alle partijstandpunten over Lelystad Airport zijn uitgebreid in kaart gebracht in een kieswijzer, te vinden op stemhoger.nl. Die laat zien dat er in alle hoeken van het politieke spectrum partijen zijn die zich ferm opstellen tegen laagvliegen en opening van een nieuw vliegveld Lelystad Airport.

Maar niet alleen de standpunten zijn vergeleken. Ook de manier waarop de partijen zich de laatste jaren hebben bemoeid met het dossier is te zien. Zo verdiende Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie bijvoorbeeld 4 sterren, terwijl Amhaouch van het CDA slechts 1 ster krijgt.

De burgergroepen zien tot hun tevredenheid dat steeds meer partijen zich tegen de opening van Lelystad Airport keren. “Deze tijd van corona en klimaatcrisis vraagt om realisme. Willen we het woonplezier van miljoenen Nederlanders opgeven voor een overbodig nieuw vliegveld en een continue stroom van laagvliegende vliegtuigen? Gelukkig hebben de meeste partijen dit intussen door.

Dus onze oproep is: kies op 17 maart voor een partij die zich keert tegen Lelystad Airport. De kieswijzer is te vinden op www.stemhoger.nl