donderdag 30 januari 2014

De animaties van de vliegroute bij Biddinghuizen

In een overvolle Voorhof gaf Hans Alders - voorzitter van de Alderstafel - op 29 januari 2014 een voorlichting over de vliegroute van Lelystad Airport ter plaatse van Biddinghuizen. Deze route zal na uitbreiding worden gebruikt door de Boeiings en Airbussen.

Er worden een viertal varianten onderzocht, maar de meest waarschijnlijk route is de B+ variant. De vliegtuigen komen laag aanvliegen om onder het dalende verkeer naar Schiphol door te vliegen (TMA Schiphol). Ze vliegen dan op 3000 voet (900 meter). Bij Biddinghuizen maken ze een soort doorstart waarbij ze vol gas geven om snel door te stijgen naar 6000 voet (1800 meter) om de Veluwe te passeren. Hieronder de plaatjes bij westenwind en oostenwind. De rode lijnen zijn van het opstijgende verkeer. De groene lijnen van het dalende verkeer. Het gaat in eerste instantie om 60 toestellen per dag.Tijdens de presentatie werden een aantal animaties getoond. Hieronder worden deze weergegeven:

Animaties hoogte en geluidsproductie (zonder geluid)
Bij deze filmpjes moet je bedenken dat het geluid pas wordt weergegeven bij 60 decibel (het geluid van een stofzuiger). Geluid heeft een logaritmische schaal. Dit betekent dat bij elke 10 decibel (dB) erbij het geluidsniveau vertienvoudigd. 60 dB is dus 10x zoveel geluid als 50 dB. Het achtergrondniveau in Biddinghuizen is laag. De provinciale weg ligt op enige afstand van het dorp en er is geen luidruchtige industrie. Het achtergrondniveau zal circa 40 dB zijn. Als dat stijgt naar 60 db betekent dat dus 20 dB erbij=10x10=100x zoveel geluid.Volgens de berekeningen zal het geluid in Biddinghuizen zal het vliegtuiggeluid straks zo'n 65 dB zijn.Precieze geluidsberekeningen zijn er nu nog niet. Deze komen straks in de MER.

Animatie variant B+ bij westenwind: opstijgend vliegtuig (opent in een nieuw scherm)

Animatie variant B+ bij westenwind: dalend vliegtuig (opent in een nieuw scherm)

Animatie variant B+ bij Oostenwind: opstijgend vliegtuig (opent in een nieuw scherm)

Animatie variant B+ bij Oostenwind: dalend vliegtuig (opent in een nieuw scherm)

Animatie in google-earth (met geluid)
Er is een animatie gemaakt van hoe het er straks ongeveer uitziet en hoe het ongeveer klinkt. Het beste kun je de filmpjes beluisteren met een koptelefoon. Je zou het volume moeten opdraaien tot het ongeveer ongeveer overeenkomst met het geluid van een stofzuiger op korte afstand. Dit komt overeen met circa 60-65 dB(A). Volgens de maker van de animatie zou het geluidsniveau in Biddinghuizen (centrum) 64 dB(A) bedragen.

Animatie variant B+ in centrum Biddinghuizen: dalend vliegtuig bij oostenwind (opent in een nieuw scherm)

Animatie variant B+ in centrum Biddinghuizen: opstijgend vliegtuig bij westenwind (opent in een nieuw scherm)

Animatie variant B+ hoek Kokkelweg/Bremerbergweg Biddinghuizen: dalend vliegtuig (opent in een nieuw scherm)

Animatie variant B+ hoek Kokkelweg/Bremerbergweg Biddinghuizen: opstijgend vliegtuig (opent in een nieuw scherm)

Over het werkelijkheidsgehalte van deze animaties doet de scribent van dit blog geen uitspraken.

Gedicht
Het gedicht dat werd voorgedragen willen we je niet onthouden:

Biddinghuizen doet het met elkaar,
ja, nu al meer dan 50 jaar.

Ons rustige dorp, heel mooi gelegen,
heeft echter zeer slecht nieuws gekregen.

Wij zullen van ons laten horen;
wij willen hier geen bulderende motoren!

Luchtvervuiling en geluidsoverlast,
is namelijk niet iets wat bij ons mooie dorp past.

80 vliegtuigen per dag, iedere 10 minuten 1!
Geachte heer Alders, waar gaat dit heen?

Oostvaardersplassen en een deel van de Veluwe worden ontlopen,
maar wij willen die gashendels, boven ons dorp, ook niet open!

Een uitbreiding van Schiphol zouden we niet kunnen hinderen,
echter we staan nu op voor onszelf en onze kinderen!

Boven het oude land moet op minimaal 6.000 voet worden gevlogen,
Biddinghuizen is de dupe, maar worden we niet voorgelogen?

Mensen met koppen in het zand en misschien een dikke portemonnee,
luister naar ons; Biddinghuizen zegt duidelijk: NEE!!!

Een bezorgde inwoonster van Biddinghuizen


Op de hoogte blijven?
Blijf op de hoogte door je aan te melden voor de nieuwsbrief, like de Facebook-pagina of houd BHZNET in de gaten.zondag 26 januari 2014

6 vragen over de uitbreiding van Lelystad Airport (UPDATE: nu met animatiefilmpjes)

1. Hoe zit dat nou precies met die vliegroutes?
Er worden in de MER verschillende vliegroutes onderzocht. Verschillende mensen die dicht bij het vuur zitten melden dat de variant B+ de meest waarschijnlijke vliegroute is. Dit is de zogenaamde linksom-linksom-linksom route. De toestellen stijgen op en maken een bocht richting Zeewolde. Net voor het industrieterrein Trekkersveld bij Zeewolde maken ze een nieuwe bocht richting Biddinghuizen.
De vliegtuigen komen laag aanvliegen om onder het dalende verkeer naar Schiphol door te vliegen (TMA Schiphol). Ze vliegen dan op 3000 voet (900 meter). Bij Biddinghuizen maken ze een soort doorstart waarbij ze vol gas geven om snel door te stijgen naar 6000 voet (1800 meter) om de Veluwe te passeren. Hieronder de plaatjes bij westenwind en oostenwind. De rode lijnen zijn van het opstijgende verkeer. De groene lijnen van het dalende verkeer. Het gaat in eerste instantie om 60 toestellen per dag, later kan dit nog verdubbeld worden.Bovenstaande biedt echter geen enkele zekerheid. Er is nog geen formeel besluit genomen en de vliegroutes zijn net zo veranderlijk als het weer. Zo is er bijvoorbeeld de A en A+ variant die dwars over Biddinghuizen denderen waarbij de vliegtuigen boven Biddinghuizen op 900 meter volgas geven én een bocht maken: het recept om de trommelvliezen maximaal te kietelen.

2. Hoeveel geluid gaat er komen?
Om een idee te geven: het huidige dalende verkeer naar Schiphol vliegt op 6000 voet (1800 meter) als het Biddinghuizen passeert. Het opstijgende verkeer vliegt straks op 3000 voet. Als een toestel 2x zo laag vliegt, dan produceert het ongeveer 4x zoveel geluid. Bovendien geven de vliegtuigen bij Biddinghuizen straks ook nog vol gas wat nog voor extra veel geluid zorgt. De overlast zal waarschijnlijk vooral van 6.00 - 8.00 uur en van 21.00 tot 23.00 uur zijn

Er zijn animaties gemaakt van de meest waarschijnlijk vliegroute B+. Zie onderstaande filmpjes.

Bij deze filmpjes moet je bedenken dat het geluid pas wordt weergegeven bij 60 decibel (het geluid van een stofzuiger). Geluid heeft een logaritmische schaal. Dit betekent dat bij elke 10 decibel (dB) erbij het geluidsniveau vertienvoudigd. 60 dB is dus 10x zoveel geluid als 50 dB. Het achtergrondniveau in Biddinghuizen is laag. De provinciale weg ligt op enige afstand van het dorp en er is geen luidruchtige industrie. Het achtergrondniveau zal circa 40 dB zijn. Als dat stijgt naar 60 db betekent dat dus 20 dB erbij=10x10=100x zoveel geluid.Volgens Omroep Flevoland zal het geluid straks zo'n 65 dB zijn.

Animatie variant B+ bij westenwind: opstijgend vliegtuig

Animatie variant B+ bij westenwind: dalend vliegtuig

Animatie variant B+ bij Oostenwind: opstijgend vliegtuig

Animatie variant B+ bij Oostenwind: dalend vliegtuig

Precieze geluidsberekeningen zijn er nu nog niet. Deze komen straks in de MER.

3. Komt er geld voor dubbel glas, waardedalingen en dergelijke?
Nee: Biddinghuizen krijgt voldoende geluid om er behoorlijk last van te hebben. Bijvoorbeeld als je in je tuintje zit of als je in een tentje op een camping langs het Veluwemeer ligt.
Er zijn echter volgens de wet geen 'slaapgestoorden'' of  ''ernstig gehinderden'' in Biddinghuizen. Dit betekent dat er dus geen wettelijke mogelijkheden zijn om aanspraak te maken op geld voor dubbel glas, geluidsisolatie of waardedaling van je woning (gemiddelde waardedaling woning: 0,8% bij elke decibel extra geluid, dus reken maar uit wat 20 dB extra betekent). Alleen de mensen die vlakbij de luchthaven recht onder de vliegroute wonen kunnen hier aanspraak op maken.

4. Waarom vliegen ze niet over de Oostvaardersplassen? Of het Veluwemeer? Is natuur belangrijker dan mensen?
De Oostvaardersplassen en het Veluwemeer zijn beschermde Natura2000 gebieden. Deze vallen onder Europese regels en zijn door Nederland als dusdanig aangewezen. Het doel van Natura2000 is om deze gebieden te beschermen. Dit betekent dat deze bescherming niet zomaar opgeheven kan worden, bijvoorbeeld omdat er een luchthaven moet komen. Er liggen rapportages waaruit blijkt dat deze gebieden met een hoogte van minimaal 3000 voet moeten worden gepasseerd (liever nog hoger).

Betekent dit dat deze gebieden beter worden beschermd worden dan recreatie- en woongebieden? *Tja*  het antwoord op die vraag moet eigenlijk 'ja' zijn. Recreatiegebieden kunnen helemaal niet op een norm terugvallen. Voor bebouwing zijn de normen ruimer dan voor Natura2000.

5. Heeft bezwaar maken zin?
De plannen voor de uitbreiding van Lelystad Airport zijn al vier keer gestrand bij de Raad van State: in 2003, 2005, 2007 en 2011. Tot op heden was het maken van bezwaar dus zeer succesvol!

6. Hoe kan ik bezwaar maken?
Het formele luchtvaartbesluit wordt naar verwachting in mei 2014 ter inzage gelegd. In de periode mei – juni 2014 zou er dan naar verwachting mogelijkheid zijn voor het indienen van bezwaar & zienswijzen.

Dorpsbelangen gaat een projectgroep samenstellen die een keigoed bezwaar in elkaar gaan zetten. Deze komt ook online beschikbaar zodat elke Biddinghuizenaar zelf gemakkelijk bezwaar kan maken.

Blijf op de hoogte door je aan te melden voor de nieuwsbrief, like de Facebook-pagina of houd BHZNET in de gaten.

Zelf ook meedenken of meewerken aan acties? Meld je jezelf dan aan bij Dorpsbelangen.

woensdag 22 januari 2014

Gezocht: meedenkers voor projectgroep tegen vliegverkeer Biddinghuizen

Word jij ook niet blij van 80 laagvliegende Boeings per dag over Biddinghuizen? Dit is je kans. Dorpsbelangen zoekt mensen voor de projectgroep tegen uit de uitbreiding van de luchthaven Lelystad en de vliegroutes. Dussssss............ ben jij jurist, weet je veel van milieu, geluid, vliegverkeer of wil je helpen bij acties? Meld je dan aan. Lees voor meer informatie het item "Meedenkers voor projectgroep tegen vliegroutes Biddinghuizen gezocht"

Informatieavond 23/1 Agora Lelystad en 29/1 Voorhof Biddinghuizen

Op 15 januari was de Agora in Lelystad veel te klein voor de voorlichting over de luchthaven Lelystad.
Er komen extra informatieavonden over de uitbreiding van Lelystad Airport en de daarbij horende voorgestelde vliegroutes.: op donderdag 23 januari, 20.30 uur in theater Agora, Lelystad, op woensdag 29 januari, 20.00 uur in kerkcentrum De Voorhof, Biddinghuizen, en op maandag 10 februari, 20.00 uur in The Lux, Zeewolde.

Als Biddinghuizenaar kom je natuurlijk op 29 januari 2014 om 20.00 uur naar de Voorhof in Biddinghuizen. Om je te laten informeren, maar ook om te laten blijken wat je ervan vindt. Vanaf 19.30 uur staat er koffie en thee klaar. Om 20.00 uur begint de voorlichting.

Vragen graag van de tevoren even aanmelden. Lees voor meer informatie het artikel 'Geen bulderbaan Biddinghuizen' op BHZNET. 

donderdag 16 januari 2014

Agora Lelystad veel te klein voor voorlichting uitbreiding Lelystad Airport

Het was 15 januari erg druk in de Agora Lelystad bij de voorlichting over Lelystad Airport. De zaal was overvol. Alle 200 stoelen waren bezet. Ook de trappen stond vol. Volgens het ministerie van  I&M hebben ze ongeveer 300 mensen weg moeten sturen. Zoveel mensen hadden ze nooit verwacht. Een goede zaak dat er zoveel belangstelling is. Donderdag 23 januari is er nog een voorlichtingssessie in de Agora Lelystad (dit keer in de grootste zaal).

Dorpsbelangen Biddinghuizen zit niet stil:

  1. Dorpsbelangen heeft Hans Alders uitgenodigd om naar Biddinghuizen te komen om nog eens ernstig over de vliegroutes te praten. Hans Alders heeft toegezegd dit te doen. Meer info over het hoe, wat, waar, waarom en wanneer volgt nog. 
  2. Er gaat een groepje mensen aan de slag om een keigoed bezwaarschrift in elkaar te zetten om formeel bezwaar aan te tekenen zodra het luchthavenbesluit ter inzage wordt gelegd. 
  3. Er zal een voorbeeld bezwaarschrift komen zodat alle Biddinghuizenaren snel en gemakkelijk formeel bezwaar kunnen maken.
  4. Over meer acties wordt nog nagedacht. 


Meer info volgt nog...


vrijdag 3 januari 2014

Ook nieuwe vliegroutes zorgen voor veel geluidsoverlast Biddinghuizen

Vliegveld Lelystad wil de komende jaren gaan uitgroeien tot een tweede Schiphol voor grote verkeersvliegtuigen. Uit de nieuwe vliegroutes van eind 2013 blijkt dat Biddinghuizen nog steeds veel overlast zal ondervinden. Alle opstijgende vliegtuigen zullen laag over Biddinghuizen komen met veel geluidsoverlast en luchtvervuiling als gevolg. Schiphol maakt haast met de uitbreiding van de Luchthaven Lelystad. Uiterlijk 1 november 2014 moet het formele luchthavenbesluit rond zijn.

In de nieuwe vliegroutes worden alle Flevolandse woonkernen en de Oostvaardersplassen ontzien, met uitzondering van Biddinghuizen. De opstijgende vliegtuigen zullen laag (3000 voet, circa 900 meter) over Biddinghuizen komen om onder het dalende verkeer naar Schiphol te blijven. Voor Biddinghuizen betekent dit  veel geluidsoverlast en luchtvervuiling.  Het gaat hierbij om zo’n 80 vliegtuigen per dag vooral in de vroege ochtend van 6.00 tot 8.00 uur en in de avond van 21.00 tot 23.00 uur.

Voorlichting
Het Ministerie van IenM houdt een voorlichtingsavond voor alle omwonenden en betrokkenen. Deze voorlichtingsavond is op woensdag 15 januari 2014 van 20:30 uur tot 22:00 uur in Theater Agora, Agorabaan 12 in Lelystad. Hans Alders die als voorzitter van de Alderstafel namens de minister leiding geeft aan het uitbreidingsproces zal de uitbreiding van Lelystad Airport en de vliegroutes toelichten. Vanuit het ministerie van I&M en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zijn vertegenwoordigers aanwezig om vragen te beantwoorden. Iedereen is welkom, vooraf aanmelden is niet nodig. [via]

Dezelfde voorlichting wordt gehouden op maandag 13 januari van 20:30 uur tot 22:00 uur in Hotel Dennenhoeve, Elspeterweg 14 in Nunspeet.


In onderstaande afbeeldingen zijn de voorstellen voor routes opgenomen.  Deze routes komen uit de antwoordnota van 20 december 2013 [PDF, 3 MB, 101 blz]. Klik op de afbeelding om afbeelding te vergroten.

Variant A uit de MER: vliegroutes bij oostenwind

Variant A uit de MER: vliegroutes bij westenwind

Variant A+ uit MER: vliegroutes bij Oostenwind

Variant A+ uit MER: vliegroutes bij Westenwind

Variant B uit MER: vliegroutes bij Oostenwind

Variant B uit MER bij Westenwind

Variant B+ bij Oostenwind

Variant B+ bij Westenwind