donderdag 26 juni 2014

kort verslag van een dag politiek Den Haag over Lelystad Airport (26-6-2014)


Ultrakorte samenvatting
Alles blijft zoals het was. Met 'dank' aan PvdA en VVD.

Staatssecretaris Mansveld
Vooraf een petitie aangeboden aan Mansveld. Mansveld was vol aandacht en zeer vriendelijk. Maar ze gaf - uiteraard - wel aan dat ze een afweging maakt op basis van alle belangen (en dus niet alleen de Biddinghuizense belangen). Ze noemde de petitie ook in het debat.
En ze komt nog een keer koffie drinken samen met Alders in de achtertuin van één van de leden van Vliegop uit Biddinghuizen. Ze is namelijk dol op Flevoland....... Maar dat veranderd uiteraard niets aan haar standpunt.

Debat (4 uur aan één stuk)
Eigenlijk was de hele oppositie tegen de luchthaven (GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP, PVV) of drong aan op uitstel met minimaal een paar jaar (CDA, SGP, D66).
SP, GroenLinks en CDA hebben één of meerdere punten die door ons zijn aangedragen meegenomen in het debat.
De oppositiepartijen hebben serieus de verschillende zorgen vanuit de luchtvaartsector of vanuit de omgeving/het milieu naar voren gebracht. Dit mocht echter niet baten. De VVD en PvdA (meerderheid) wilden geen millimeter bewegen en gingen inhoudelijk niet (PvdA) of nauwelijks (VVD)  in op alle bezwaren.

Ton Elias (VVD) negeerde aanvankelijk de protesten uit Flevoland en het standpunt van de gemeente Dronten. Hij is hier achteraf op aangesproken door twee Dronter VVD-gemeenteraadsleden.

Attje Kuiken (PvdA) heeft geen woord vuil gemaakt aan de problemen en bezwaren die door de verschillende partijen, belanghebbenden en luchtvaartmaatschappijen naar voren zijn gebracht. Ze stemde zonder veel toelichting in met de plannen.

Vervolg Tweede Kamer
De oppositiepartijen zullen nog met één of meerdere moties komen die min-of-meer aandringen op uitstel en / of afstel van de luchthaven. Gezien de opstelling van de VVD en PvdA zullen deze moties het niet halen.

Hoe verder?
Het politieke spoor is hiermee zo'n beetje klaar. Blijft over: bezwaar-/beroep en het juridische spoor.

Wethouder Piet Bleeker heeft afgelopen donderdag van de Dronter gemeenteraad de opdracht en financiële middelen gekregen om zich met hand-en-tand te verzetten tegen de huidige plannen voor de uitbreiding. Hij heeft hiervoor juridische bijstand ingehuurd.

De bezwaargroep Vliegop uit Biddinghuizen zal komen met een keigoed bezwaarschrift. Tevens wordt er een opzet gemaakt voor een bezwaarschrift die alle Biddinghuizenaren zelf gemakkelijk kunnen indienen.

Meer info op Omroep Flevoland

zondag 22 juni 2014

Drieluik 'Bevlogen' van Omroep Flevoland over uitbreiding Lelystad Airport

Omroep Flevoland maakt een drieluik over de uitbreiding van Lelystad Airport. In dit programma 'bevlogen' gaan voor- en tegenstanders met elkaar in discussie. Deel 1: Klompstra (vliegtuigspotter) versus Pels (bezorgde Biddinghuizenaar)

Termijn zienswijze Lelystad Airport van 20 juni tot en met 31 juli 2014

Het luchthavenbesluit met alle bijhorende zaken zoals de MER is ter inzage gelegd van 20 juni tot en met 31 juli 2014.

Bekijk en download alle stukken van het luchthavenbesluit Lelystad Airport via deze link. 

Meer informatie en de mogelijkheid om digitaal een zienswijze in te dienen via deze link.

Actiegroep Vliegop uit Biddinghuizen is hard aan het werk om een zienswijze op te stellen. Hiervoor wordt samengewerkt met specialisten, juristen en andere actie- en belangengroepen. De zienswijze wordt online gezet zodat je gemakkelijk bezwaar kunt maken. Volg de berichten op deze website, via Facebook of de digitale nieuwsbrief.

Tweede Kamer praat over Lelystad Airport

Op 25 en 26 juni praat de Tweede Kamer over Lelystad Airport.

Op 25 juni 2014 is er een rondetafeloverleg waarbij verschillende belangengroepen en experts langs komen.

Datum: 25-6-2014
Tijd: 14.00-17.00 uur
Plaats: Tweede Kamer, zaal Groen van Prinstererzaal
Openbaar: Ja, je kunt op de tribune plaatsnemen (paspoort/ID bewijs meenemen)

Agenda (bron: website Tweede Kamer):

Genodigden:
Blok 1: Alderstafel (14.00 - 14.20 uur)

Dhr. J.G.M. Alders, voorzitter van de Alderstafel

Blok 2: Luchtvaartmaatschappijen (14.20-15.05 uur):

ArkeFly, de heer Maasdam
Corendon, de heer Meijer
KLM, de heer Van Dorst
Transavia, mevrouw Leuftink

Blok 3: Luchthavenactoren/overheden (15.05-16.10 uur):

Schiphol Group, de heer Rutten
Lelystad Airport, de heer Lagerweij
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), de heer Daams
Gemeente Lelystad, de heer Fackeldey
Provincie Flevoland, de heer Lodders
Commissie van Direct Omwonenden (CDO), de heer Ter Haar

Blok 4: Wetenschappers (16.10-17.00 uur):

de heer Heerkens (Universiteit Twente, luchtvaarteconoom)
de heer Kroesen (TU Delft, universitair docent transportbeleid)
de heer During (Alterra Wageningen UR, onderzoeker o.a. ruimtelijke ordening)
de heer Reijnders (emeritus hoogleraar Milieukunde)
de heer Burghouwt (luchtvaartonderzoeker bij SEO economisch onderzoek)Op 26 juni 2014 is er een Algemeen Overleg Luchtvaart. Stas Mansveld gaat dan in overleg met commissie Infra&Milieu over de voorgenomen plannen voor de uitbreiding van Lelystad Airport. Vooraf biedt Vliegop uit Biddinghuizen een petitie aan.

Datum: 26-6-2014
Tijd: 10.00-14.00 uur
Plaats: Tweede Kamer, zaal Groen van Prinstererzaal
Openbaar: Ja, je kunt op de tribune plaatsnemen (paspoort/ID bewijs meenemen)

Agenda (bron: website Tweede Kamer):

 1. Ontwerp luchthavenbesluit luchthaven Lelystad
 2. Aanvraag voor het luchthavenbesluit Lelystad Airport aan van de Schiphol Group en de NV Luchthaven Lelystad voorzien van hun ondernemingsplan en milieu effect rapportage (MER)
 3. Aanvraag voor het luchthavenbesluit Lelystad Airport aan van de Schiphol Group en de NV Luchthaven Lelystad voorzien van hun ondernemingsplan en milieu effect rapportage (MER)
 4. Marktinteresse Lelystad Airport
 5. Afspraken Bestuurlijk Overleg Landzijdige bereikbaarheid Luchthaven Lelystad
 6. Briefadvies Alders Tafel Lelystad Airport
 7. Jaarverslag 2013 van de Alderstafel Lelystad
 8. Aanbieding advies Omgevingsraad Schiphol
 9. Brief van de heer Alders op verzoek tot nadere uitwerking naar aanleiding van het Algemeen Overleg Luchtvaart van 23 januari 2014
 10. Handhavingsrapportage Schiphol van 1 november 2012 tot en met 31 oktober 2013
 11. Verbeteraanpak bereikbaarheid Schiphol per OV
 12. Toezegging over het personeelsbeleid door Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
 13. Ontwerp luchthavenbesluit luchthaven Twente
 14. Reactie op het ontwerp-luchthavenbesluit Eindhoven
 15. aanbieding Jaarverslag 2013 Alderstafel Eindhoven

Brief aan de Tweede Kamer
Vliegop heeft ter voorbereiding op deze overleggen een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. De inhoud van deze brief:

 • Uitbreiding Lelystad Airport is onnodig
 • Lelystad Airport is economisch niet rendabel
 • Lawaaiige, brandstofverspillende en gevaarlijke vliegroutes
 • Overlast voor de gemeente Dronten is onacceptabel
 • Lelystad Airport levert nauwelijks werkgelegenheid op


vrijdag 13 juni 2014

Ontwerp luchthavenbesluit Lelystad Airport openbaar

Op 13 juni 2014 is het ontwerp luchthavenbesluit Lelystad Airport openbaar geworden en aan de Tweede Kamer aangeboden. Hieronder en via deze link kun je de documenten bekijken en downloaden.

Belangrijke data:

 • Voorlichting Alders: Dinsdag 24 juni 2014 van 18.30 tot 21.15 uur in De Meerpaal in Dronten (De Rede 80).  Er komen ook voorlichtingen in Zwolle, Zeewolde en Lelystad.
 • Op 25 en 26 juni praat de Tweede Kamer (Cie I&M) over deze stukken.Actiegroep Vliegop heeft een schriftelijke inbreng aangeleverd aan de Tweede Kamer. En er wordt een petitie aangeboden aan Staatssecretaris Mansveld.Wij hopen dat de Tweede Kamer er nog een stokje voor steekt, of wellicht aandringt op uitstel. 
 • Waarschijnlijk kunnen er van 20 juni 2014 tot 31 juli 2014 bezwaarschriften worden ingediend (onder voorbehoud: let op nadere berichtgeving). Actiegroep Vliegop zal een voorbeeldbezwaarschrift opstellen en via internet beschikbaar stellen zodat iedereen snel en gemakkelijk bezwaar kan aantekenen. 
Verder gaat de Raad van State nog naar het besluit kijken. De Staatssecretaris hoopt na het doorlopen van de procedures eind november 2014 een definitief luchthavenbesluit te nemen. Wij doen onze uiterste best om dat te voorkomen of uit te stellen / vertragen. 


maandag 9 juni 2014

Extra informatieavonden Lelystad Airport

Er komen extra informatie-avonden over de uitbreiding van Lelystad Airport. Tijdens de bijeenkomst zal Hans Alders, de voorzitter van de Alderstafel Lelystad, een toelichting geven op de voorgenomen ontwikkeling van Lelystad Airport. Daarnaast zal er een vraag-en-antwoordsessie zijn met leden van de Alderstafel. Gedurende de inloop en de pauze van het programma, beide van een half uur, zal de informatiemarkt geopend zijn. Op deze informatiemarkt is er gelegenheid om nadere informatie te verkrijgen en één-op-ééngesprekken aan te gaan met medewerkers van de leden van Alderstafel Lelystad over onderwerpen als het concept luchthavenbesluit, de MER, het ondernemingsplan en de routes. Op de informatiemarkt zal ook het te verwachten vliegtuiggeluid ten gehore worden gebracht, op voor de regio relevante locaties.

De bijeenkomsten zijn op:

 • Maandag 23 juni 2014 van 20.00 tot 22.30 uur in De Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle(Stationsplein 1)
 • Dinsdag 24 juni 2014 van 18.30 tot 21.15 uur in De Meerpaal in Dronten (De Rede 80)
 • Dinsdag 1 juli 2014 vanaf 18.30 tot 21.15 uur in RSG Levant in Zeewolde (Horsterweg 192)
 • Woensdag 2 juli 2014 vanaf 19.30 tot 22.15 uur in het stadhuis van Lelystad (Stadhuisplein 2)

Programma:

 • Inloop en informatiemarkt
 • Ontvangst door plaatselijke bestuurder
 • Toelichting op advies Alderstafel door Hans Alders
 • Pauze en informatiemarkt
 • Vraag-en-antwoordsessie met leden van de Alderstafel
 • Afsluiting

Actie!


vrijdag 6 juni 2014

Wij van WC-eend.......

Staatssecretaris Mansveld heeft de volstrekt onafhankelijke Hans Alders gevraagd nog eens goed te kijken naar de cijfers van het Aldersadvies uit 2008. Dat advies is de basis voor het besluit om van Lelystad Airport een tweede Schiphol te maken. En wat waren de bevindingen van de volstrekt onafhankelijke Hans Alders over zijn eigen advies uit 2008 volgens de Telegraaf: “dat advies uit 2008 is ook met de huidige kennis helemaal toppie, dus gewoon doorgaan met de uitbreiding van Lelystad Airport”.
Je verwacht het niet hé? Wij van Wc-eend adviseren... Wc-eend.

En dat terwijl de complete luchtvaartsector steeds harder begint te roepen: “die uitbreiding van Lelystad Airport is (nu) niet nodig en kost ons alleen maar heel veel geld”

zondag 1 juni 2014

Aldersadvies: alles bleef zoals het was

Afgelopen donderdag werd het Aldersadvies openbaar over de uitbreiding van Lelystad Airport. Een korte samenvatting:

 1. Komt de vliegroute verder van Biddinghuizen af te liggen? De zogenaamde 1 graden verdraaiing? NEE, dit levert teveel geluidsoverlast op voor het 'oude land' (oa Elburg). 
 2. Wordt er dan later 'doorgestart' om Biddinghuizen te ontzien? NEE
 3. Wordt er eerder 'doorgestart' om Biddinghuizen te ontzien? NEE
 4. Komt er een andere vliegroute? Alternatieven? NEE, het wordt de B+ variant
 5. Komen er glijvluchten om  Dronten West te ontzien? NEE, deze zogenaamde  Continuous Descent Approach (CDA) komt er niet. 
 6. Wordt de aanvliegroute een beetje gedraaid om Dronten West te ontzien? NEE, deze zogenaamde offset approach komt er niet. 
 7. Is dan helemaal niets aan de plannen veranderd? NEE, er is niets aan de plannen veranderd. Is er dan helemaal niets positiefs te melden?
Jawel....... de gemeente Dronten heeft zich niet achter het Alderadvies geschaard. Hiermee is dan (eindelijk) een einde gekomen aan de onvoorwaardelijke regionale steun voor de uitbreiding van Lelystad Airport. 

"Het college van b. en w. stelt zich op het standpunt dat de aangepaste versie voor Biddinghuizen en Dronten onvoldoende verbetering oplevert. Wanneer het advies wordt vertaald naar het te nemen luchthavenbesluit, worden de belangen van de inwoners van Biddinghuizen en Dronten onevenredig geschaad. Er worden belangrijke stappen gesuggereerd om woonkernen te vermijden, maar oplossingsrichtingen worden in de visie van Dronten met zwakke argumenten naar de prullenbak verwezen.  
De belangen van onze burgers worden onevenredig geschaad door het advies over het voorgestelde luchthavenbesluit voor het accommoderen van 45.000 vliegbewegingen doordat dit een onacceptabele lange tijd beslaat en daarmee een lange onzekere situatie creëert die niet gerechtvaardigd wordt door de groeiprognoses. De business case van Lelystad laat zien dat pas in 2033 wordt verwacht dat het aantal vliegtuigbewegingen van 25.000 wordt bereikt. 
Daar komt nog bij dat het concept advies voor het in ontwikkeling zijnde beleid voor windmolens en de PAS (programmatische aanpak stikstof) ernstige beperkingen teweeg brengt, die Dronten niet kan aanvaarden. Daarom houden wij vast aan max 25.000 vliegbewegingen. Dit zorgt er tevens voor dat een wettelijke geluidscontour van 48 dB Lden boven de kern van Dronten voorkomen wordt."
De gemeente gaat dus niet akkoord en wil dat het besluit wordt beperkt tot maximaal 25.000 vliegbewegingen. Tevens wijst de gemeente op de windmolen- en stikstofproblematiek (PAS) die niet of nauwelijks zijn meegenomen in de MER.

Lees de hele brief 'reactie op Aldersadvies' van de gemeente Dronten aan de Staatssecretaris. 

Hoe verder?
Er is nog niets formeel besloten, het zijn nog maar plannen. Vliegop uit Biddinghuizen is met het volgende bezig:

 1. Lobby richting Tweede Kamer. Er zal een schriftelijke inbreng worden geleverd aan de behandeling in de Tweede Kamer op 25 en 26 juni.
 2. Je kunt nog steeds tekenen voor de petitie. Schakel ook je (facebook)vrieden en familie in voor zoveel mogelijk handtekeningen. Deze worden aangeboden aan Staatssecretaris Mansveld.
 3. Er komt een bezwaarschrift als het luchthavenbesluit ter inzage wordt gelegd (waarschijnlijk in juli / augustus 2014). Ook jij kunt dan - met een beetje hulp van Vliegop - persoonlijk bezwaar aantekenen. 
 4. Verder juridische mogelijkheden worden nog onderzocht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanvechten van de wijziging van het bestemmingsplan.