zaterdag 22 maart 2014

Mansveld 'een vliegveld aanleggen zonder klanten is niet raar'

Staatssecretaris Mansveld stuurde een brief naar de tweede kamer. Aanleiding hiervoor waren de berichten dat er geen enkele luchtvaartmaatschappij wil vliegen vanaf Lelystad Airport. Uiterlijk 1 april wordt de businesscase verwacht voor Lelystad Airport. Maar wat staat er in de brief van Mansveld over de businesscase:  

 Schiphol zal dan ook niet in staat zijn om nu – ruim drie jaar van tevoren expliciet te specificeren welke maatschappijen en in welke omvang gebruik zullen maken van de Lelystad Airport. Ook de business case zal deze informatie nog niet bevatten. Daarnaast is het aan de markt en de marktpartijen zelf om te bepalen of uiteindelijk gebruik gemaakt wordt van Lelystad Airport. 

Dus er wordt een luchthaven aangelegd terwijl er nog helemaal geen zicht op mogelijke klanten (luchtvaartmaatschappijen) is. Handig hoor..... Die fout is in Duitsland al eens gemaakt. Maar in Nederland moet precies dezelfde fout natuurlijk nog eens gemaakt worden. 

Den Haag spreekt op 25 en 26 juni over Lelystad Airport

De commissie Infrastructuur en Milieu van de tweede kamer spreekt op 25 en 26 juni over Lelystad Airport.

Op 25 juni is er een 'rondetafelgesprek' waarbij tweede kamerleden zich laten informeren door de luchtvaartsector, economen, lokale overheden en overige belangengroepen over Lelystad Airport. In het algemeen overleg op 26 juni wordt er inhoudelijk gesproken over Lelystad Airport.

dinsdag 18 maart 2014

Testcase over vliegoverlast Biddinghuizen

Testcase van 'Flevoland kiest' (Omroep Flevoland) over de toekomstige vliegoverlast in Biddinghuizen.


zondag 16 maart 2014

Economische basis Luchthaven Lelystad is wankel

De afgelopen weken was er een stroom van negatieve berichten over de uitbreiding van Lelystad Airport. De luchtvaartmaatschappijen vinden het onnodig en te duur en willen niet naar Lelystad verhuizen. Ook economen hebben zich kritisch uitgelaten.

Een overzicht:

 1. De economen Jeroen Saris en Jaap Modder stellen dat Nederland al die regionale luchthavens niet nodig heeft. Schiphol en Eindhoven zijn ruim voldoende "Focussen op Lelystad als 'twin-airport' met Schiphol is een heilloze weg. Die regio stelt niks voor, maar Eindhoven heeft een enorm potentieel. Het gebied dat vanuit hieruit kan worden bediend is vele malen groter dan dat van Schiphol, want dat ligt heel perifeer.''
 2. SP Tweede Kamerlid Eric Smaling gaat nog verder in een opiniestuk: "We moeten niet gek opkijken als straks blijkt dat we met de aanleg van Lelystad Airport het Paard van Troje in huis hebben gehaald"  Ook hij pleit voor het ontwikkelen van alleen Eindhoven (en dus niet van Lelystad Airport)
 3. De Tweede Kamer gelooft ook niet zondermeer in de werkgelegenheid sprookjes en wil een onderzoek naar de netto werkgelegenheid van Lelystad Airport.  
 4. Er lekken emails uit van de directeur van Schiphol en het ministerie waaruit blijkt dat de belangstelling voor Lelystad Airport vanuit de luchtvaartmaatschappijen veel te rooskleurig is ingeschat.
 5. De BARIN - vereniging van alle luchtvaartmaatschappijen in Nederland - stelt dat Lelystad Airport niet nodig is. De luchtvaart groeit slechts beperkt en er is voldoende capaciteit beschikbaar. De luchtvaartmaatschappijen vrezen dat zij straks de rekening gaan betalen voor een onrendabel Lelystad Airport. Tevens willen ze het Aldersadvies waarin gepleit wordt voor het uitplaatsen van 45.000 vliegbewegingen naar Lelystad Airport openbreken.  
 6. Ook de kleine luchtvaart luidt de noodklok. Zij vrezen dat ze de dupe worden van de groei van Lelystad Airport. Gevreesd wordt voor het verlies van minimaal 170 arbeidsplaatsen.
 7. Regionale luchthaven zijn niet rendabel lezen we in de Volkskrant "regionale luchthavens zijn statussymbolen waarvoor de verantwoordelijke politici bereid zijn grote offers te brengen. Maar wel met ons belastinggeld" 
 8. Uiteraard kon de wethouder van Lelystad dit niet over zijn kant laten gaan en hij schreef een open brief waarin de Alders-argumenten nog eens uitgebreid herkauwd werden. In deze brief  wordt ondermeer het volgende genoemd: '' Het zal u vanuit die positie niet verbazen dat ik mij stoor aan de ruimte die tegenstanders van een groeiend Lelystad Airport in de redactionele kolommen van landelijke media krijgen". Juist ja..... altijd weer die vervelende media. En over de luchtvaartmaatschappijen die allemaal in de media roepen dat ze niet naar Lelystad Airport willen meldt hij het volgende: "Het is toch een soort verstoppertje spelen: iedereen zoekt een boom op om zich achter te verstoppen, maar als er ineens toch een buut blijkt te zijn moet je eens kijken hoe hard er gelopen wordt" ......... 

Tot slot de vraag: wie heeft gelijk? De luchtvaartmaatschappijen (waaronder de KLM) die roepen dat Lelystad Airport helemaal niet nodig is....... Of een wethouder die graag een regionale luchthaven als statussymbool wil? 

Als het allemaal rozengeur en maneschijn zou zijn, dan was de businesscase allang rond geweest. Als zelfs de luchtvaartmaatschappijen er  geen heil meer in zien, dan is er toch écht iets niet in orde met de economische onderbouwing. 

Corendon: komen ze nu wel of niet naar Lelystad Airport

Afgelopen week was er een hoop onduidelijkheid. Volgens het Haarlems dagblad zou Corendon de eerste luchtvaartmaatschappij zijn die vanaf Lelystad Airport zou gaan vliegen. Kort daarom gaf Corendon een schriftelijke verklaring uit: "Wij komen niet naar Lelystad Airport en zijn tegen uitbreiding van Lelystad Airport"

Schriftelijke verklaring Corendon:
 1. De krantenartikelen geven een verkeerde kleuring t.a.v. het standpunt van Corendon Dutch Airlines
 2. Het standpunt van Corendon is ongewijzigd: De ontwikkeling van Lelystad leidt niet tot het creëren van een volwaardige luchthaven die het voor Corendon mogelijk maakt zijn business weg te halen van Schiphol (het ontlasten van Schiphol) en neer te zetten op Lelystad. Vanuit de doelstelling voor de ontwikkeling van Lelystad als overloopluchthaven en het de eis dat de business case uitgaat van het verschuiven van business van partijen die nu op Schiphol opereren, is de ontwikkeling van Lelystad onder de huidige plannen volgens dus nog steeds niet zinvol.
 3. In het gesprek is de vraag gesteld of Corendon nooit in de toekomst Lelystad zal aandoen. Natuurlijk bestaat de mogelijkheid dat – als er een marktvraag zou zijn- Corendon wel eens een vlucht van Lelystad zal laten vertrekken of laten landen. Ook in het geval van operationele verstoringen zou dit mogelijk in de toekomst ook een keer kunnen gebeuren, zoals nu onze vliegtuigen wel een op RTM aankomen. In dit geval fungeert Lelystad als een “buitenstation” ; hetgeen geenszins betekent dat Corendon business van Schiphol overplaatst en daarmee Schiphol ontlast. We plannen hier echter niet op en het zit zeker nu niet in onze toekomst plannen, projecties of prognoses.
 4. E.e.a. kan dan ook zeker niet beschouwd worden als business die Schiphol in zijn business case kan zetten en als rechtvaardiging voor de ontwikkeling van een niet-volwaardige luchthaven mag meenemen.
Ook Omroep Flevoland voelde Corendon nog eens aan de tand. Hieronder het verslag van dit interview met directeur Atilay Uslu:

Interviewer: Luchtvaartmaatschappij Corendon vindt de uitbreiding van Lelystad Airport niet nodig, maar als die door gaat zal ze zeker van het poldervliegtuig gebruik maken. Dat zegt directeur Atilay Uslu. Gister leek er sprake van verdeeldheid binnen de luchtvaartmaatschappij, Uslu zei in de krant dat Corendon maximaal 20 vluchten per week wil uitvoeren vanaf Lelystad, terwijl operationeel directeur Michiel Meijer liet weten dat Corendon helemaal geen interesse heeft in het vliegveld. Volgens directeur Uslu is het standpunt van Corendon helder.

Uslu: Voor ons staat Lelystad Airport op dit moment niet op onze agenda. Wij doen helemaal niets met Lelystad. Op den duur als Lelystad open zou gaan, dan zouden we op den duur net zoveel vliegen als op Eindhoven en dat is ongeveer 15 a 20 vluchten. Dat is het enige wat ik gezegd heb.

Interviewer: Nu niet, maar als het open gaat wilt u wel.

Uslu: Ja, als Lelystad open is, wij kunnen natuurlijk moeilijk een luchthaven boycotten. Dat is natuurlijk het laatste dat wij willen doen. Alleen het is natuurlijk onverantwoord om Lelystad te openen terwijl Schiphol nog maar voor 60% vol is.

Interviewer: U zegt het is helemaal niet nodig Lelystad op dit moment?

Uslu: Nee

Interviewer: En u staat ook niet als eerste vooraan in de rij om als eerste partij te tekenen bij het kruisje van wij komen naar Lelystad Airport. Dat initiatief komt niet van Corendon af?

Uslu: Nee, want wanneer is de planning dat Lelystad open gaat? Dat is iets van 2018-20 zoiets?

Interviewer: Nou al eerder, want het luchthavenbesluit moet eind dit jaar vallen en dan zou in 2017 de eerste Boeing of Airbus moeten landen.

Uslu: Ja nee, ik ben nu vooral bezig met 2015 wat ik allemaal ga doen, dus dat is voor mij nog te ver. En nee ik sta niet in de rij om op Lelystad te vliegen.

Interviewer: Ze komen te vroeg bij u op dit moment?

Uslu: Ja als ze open gaan dan zou het kunnen dat ik om de tafel ga zitten, maar op dit moment sta ik niet in de rij.

Interviewer: En zo moeten we het zien, als de luchthaven open gaat, dan zegt u, dan willen wij er wel gebruik van maken en dan komen we misschien et 15 tot 20 vluchten per week wel naar de polder.

Uslu: Yes, maar dan moeten ze wel eerst de luchthaven open stellen en dan gaan we om de tafel zitten en dan moeten we maar kijken wat de marktomstandigheden zijn en als dat zo is, dan gaan we onderzoek doen. Kijk, wij zijn natuurlijk gebased op Schiphol, ook al komt Lelystad, wij kunnen natuurlijk nooit onze toestellen daar basen. Omdat Lelystad beperkt open is.

Interviewer: geen nachtvluchten bijvoorbeeld.

Uslu: Geen nachtvluchten ja.

Interviewer: Dus het wordt altijd maar een luchthaven waar u even overdag een aantal vluchten van kan bedienen en van kan vertrekken, maar verder gaat u zich niet vestigen op Lelystad Airport.

Uslu: Ja

Interviewer: Maar u zei maar 60% capaciteit op Schiphol is er op dit moment benut, dus u denkt dat er de komende jaren echt nog wel voldoende ruimte op Schiphol blijft en dat er dus helemaal geen verhuizing van maatschappijen nodig is naar Lelystad.

Uslu: Dat denken we ja. Ja dat denk wij.

Interviewer: dus van een verdeeldheid in de top van Corendon absoluut geen sprake? U vult alleen elkaar aan.

Uslu: Ja, ik bedoel waarom zouden we verdeeldheid hebben.
Het juichende bericht van wethouder Jop Fackeldey op de site van de gemeente Lelystad is dus wel erg prematuur. 

“Nu met Corendon er één schaap over de dam is, volgen er mogelijk meer.”, aldus de wethouder.

dinsdag 11 maart 2014

PR bezoek minister Schultz brengt luchthaven Lelystad niet dichterbij

Op 10 maart bracht minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) onverwacht een PR bezoek aan Lelystad. Tijdens dit PR bezoek werden reeds gemaakte afspraken over onder andere een extra afrit op
de A6 voor Lelystad Airport opnieuw bevestigd. De afspraken zijn niet nieuw en maken onderdeel uit van een allang lopend traject SAAL.

Binnen SAAL (Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad) worden afspraken gemaakt om de infrastructuur (weg en spoor) op het traject van Schiphol tot Lelystad te verbeteren. Ook de nu aangekondigde extra afrit voor Lelystad Airport was al voorzien. De laatste op/afrit bij Almere heeft al jaren nummer 8. Afrit Lelystad-Centrum is al sinds jaar-en-dag nummer 10. De nieuwe op/afrit voor Lelystad Airport krijgt nummer 9.

Het PR bezoek van de minister heeft de uitbreiding van Lelystad Airport niet dichterbij gebracht. Het is vermoedelijk een PR offensief na de stroom van negatieve berichten van de luchtvaartmaatschappijen die in de media hebben gezegd niet naar Lelystad Airport te willen verhuizen.

Er is op dit moment geen formeel besluit om de luchthaven uit te breiden en een vliegroute over Biddinghuizen te leggen. De minister, de Tweede kamer en de Raad van State moeten zich nog over de plannen buigen en een formeel besluit nemen. Ook het bestemmingsplan moet nog aangepast worden. Er zijn dit jaar nog volop kansen om de plannen en besluiten te beïnvloeden en bezwaar aan te tekenen.

Ook de economische noodzaak van de uitbreiding van Lelystad Airport is blijkbaar lastig aan te tonen. Er is namelijk nog steeds geen businesscase.

De werkgroep ‘Vlieg op uit Biddinghuizen’ zet haar acties tegen de luchthaven onverminderd voort.