zondag 29 maart 2015

uitbreiding Lelystad Airport gaat door.... en nu?

Aankomende dinsdag zal Staatssecretaris Mansveld het luchthavenbesluit in de Staatscourant publiceren. Ondanks alle weerstand komt de uitbreiding er gewoon.Hiermee kan Lelystad Airport uitgroeien tot een tweede Schiphol met 45.000 vliegbewegingen (61 vliegtuigen per dag) en circa 6,7 miljoen passagiers. Hierover werd bericht in verschillende media, onder andere in het NRC. 

Na publicatie wordt het luchthavenbesluit van kracht en kan Schiphol de overige vergunningen gaan aanvragen en de werkzaamheden gaan aanbesteden. Vanaf 1 april 2018 (geen grap) moeten dan de Boeings en Airbussen gaan vliegen.

De Tweede Kamer heeft reeds ingestemd met de uitbreiding (in juli en december 2014).

Tegenstanders van de uitbreiding:

De luchtvaartsector zelf.
De luchtvaartsector vindt de uitbreiding niet nodig. Er is nog steeds geen maatschappij die van Lelystad Airport wil gaan vliegen. In onderstaand filmpje legt Arkefly uit waarom Lelystad Airport geen goed  idee is.
Reguliere maatschappijen op Schiphol hebben het afgelopen jaar te kennen gegeven bang te zijn dat zij Lelystad Airport subsidiëren en voor een deel gaan betalen voor nieuwe concurrenten.Met de komst van Lelystad wordt de deur opengezet naar meer prijsvechters in Nederland waardoor de druk op de nationale Luchtvaartmaatschappijen KLM en Transavia verder wordt opgevoerd, wat kan leiden tot verlies van marktaandeel en ontslagen.


Vogelbescherming Nederland en Vogelwacht
Vogelbescherming en Vogelwacht noemen de uitbreiding onverantwoord vanwege de nabijheid van vogelrijke natuurgebieden als de Oostvaardersplassen en de Randmeren. Vogelaanvaringen vormen een gevaar voor de vliegveiligheid. Het uitgevoerde onderzoek deugt van geen kant volgens de Vogelbescherming.

Kleine luchtvaart
De kleine luchtvaart (General Aviation) moet grotendeels vanaf Lelystad Airport verdwijnen. Lelystad Airport is de grootste luchthaven voor de General Aviation in Nederland. Waar de kleine luchtvaart naartoe moet is nog steeds niet bekend. De bestaande klanten van Lelystad Airport hebben laten weten tegen de uitbreidingsplannen te zijn.

Gemeenten en omwonenden
De gemeente Dronten is tegen de uitbreiding. Bewonersgroepen in Biddinghuizen, Almere-Hout en Zeewolde protesteren fel tegen de komst van Lelystad Airport vooral vanwege de geluidsoverlast.
Wat gaan wij nog doen?
  1. Bezwaar maken. Het luchthavenbesluit is nog niet gepubliceerd. Het advies van de Raad van State is nog niet openbaar. Ook is de antwoordnota - waarin wordt aangegeven hoe er met onze bezwaren is omgegaan - nog niet bekend. Wij gaan deze stukken eerst eens goed lezen. Bezwaar maken bij de Raad van State is niet meer mogelijk. Bezwaar maken bij de civiele rechter kan alleen als er grove fouten in de procedure zijn gemaakt. Bovendien is dit een kostbare aangelegenheid. Wel moeten er nog een aantal vergunningen worden aangevraagd waartegen bezwaar mogelijk is. Zo moet bijvoorbeeld het bestemmingsplan worden gewijzigd en dit biedt kansen. Vliegop volgt deze zaken op de voet. 
  2. Acties - Vliegop is in overleg met andere bewonersgroepen over acties om onze bezwaren nogmaals goed naar voren te brengen. zondag 15 maart 2015

Het grote Lelystad Airport overzicht voor de Provinciale Statenverkiezingingen (18 maart 2015)

We hebben 13 gaapsaaie verkiezingsprogramma’s op de pijnbank gelegd en verschillende stemwijzers op internet doorgeklikt. Hieronder het overzicht van onze inspanningen. Onze conclusie: alleen GroenLinks en Partij voor de Dieren (PvdD) zijn tegen de uitbreiding van Lelystad Airport.


GroenLinks – TEGEN uitbreiding
De uitbreiding is onnodig en zorgt alleen voor geluidsoverlast, gezondheidsrisico’s en negatieve effecten voor de landbouw. Het creëert ook weinig werkgelegenheid. De aantrekkelijkheid van Flevoland als woon- en recreatiegebied zal sterk afnemen.
[bron]

Partij voor de Dieren – TEGEN uitbreiding
De PvdD is fel tegen uitbreiding van de luchthaven. Meer vluchten met grotere toestellen heeft negatieve gevolgen voor het klimaat en veroorzaakt veel overlast voor omwonenden. Ook vogels en de natuur ondervinden daar veel schade van.
[bron]

VVD –helemaal voor uitbreiding
De ontwikkeling van de luchthaven zorgt voor het uitbreiden van het voorzieningenniveau, de komst van nieuwe bedrijven, aantrekken van werkgelegenheid, het initiëren van nieuwe opleidingen en een betere bereikbaarheid.
[bron]

PvdA – helemaal voor uitbreiding
Wij willen de kansen die de uitbreiding van Lelystad Airport biedt optimaal, maar vooral ook duurzaam benutten. Meer werk is essentieel.
[bron]

D66 – helemaal voor uitbreiding
De ontwikkeling van Vliegveld Lelystad is belangrijk voor de Flevolandse ontsluiting. Daarnaast zorgt het voor economische ontwikkeling en zorgt het voor extra werkgelegenheid in Flevoland.
[bron]

CDA – helemaal voor uitbreiding
De uitbreiding van Vliegveld Lelystad is een belangrijke aanvulling op de ontsluiting van Flevoland. Het CDA gelooft in de stimulerende werking van de ontwikkeling van de luchthaven voor de Flevolandse economie en uitbreiding van de werkgelegenheid.
[Bron] 

ChristenUnie – helemaal voor uitbreiding
Wij steunen de geplande uitbreiding maar vinden wel dat dit met groei van werkgelegenheid gepaard dient te gaan. Verder moet de infrastructuur en het openbaar vervoer om en naar het vliegveld verbeterd worden.
[bron]

SP – voor uitbreiding
Uitbreiding van de Luchthaven Lelystad wordt door de provincie uitsluitend ondersteund voor zover deze aantoonbaar geen nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid, leefbaarheid en het milieu. Nadelige effecten worden ruimhartig gecompenseerd, zoals voor de biologische landbouw, vrijetijdssector en de bewoners in de omgeving.
[bron] 

Opmerking: de SP in de Tweede Kamer is TEGEN uitbreiding, in de Provinciale Staten VOOR, in de gemeente Dronten TEGEN. 

PVV- helemaal voor uitbreiding
 In het bevorderen van de banengroei in Flevoland past ook het vliegveld Lelystad. Hier kan een mooie vraag naar banen uit verschillende sectoren voortkomen
[bron]

SGP – helemaal voor uitbreiding
Vliegveld Lelystad biedt kansen voor Flevoland die we niet moeten weggooien. Uitbreiding maakt het vliegveld kansrijker, misschien niet gelijk voor de ontsluiting maar wel voor de werkgelegenheid.
[bron]

50Plus – helemaal voor uitbreiding
Wij zullen aandringen op realisering van een NS-station Lelystad Zuid en railverdubbeling naar Utrecht.
[bron]

Jezus Leeft – voor uitbreiding
Dit geeft veel werkgelegenheid. Wel moeten de vliegroutes worden herzien in verband met mogelijke overlast.
[bron]

OPA Flevoland – voor uitbreiding
Beperkte uitbreiding kan economische stimulans zijn. Maar alleen acceptabel bij vasthouden aan randvoorwaarden als o.a. door de gemeente Lelystad bedongen
[bron]


Naschrift: maar de provincie gaat toch niet over de uitbreiding?
Formeel gaat de provincie er niet over, maar beslist de Tweede Kamer. Maar de luchthaven komt er alleen omdat Flevoland en Lelystad al ruim tien jaar roepen dat ze dit graag willen. Hoe graag? De lokale overheden gaan 100 miljoen euro stoppen in de weginfrastructuur. Ook hebben de lokale overheden al ruim 13 miljoen gestopt in  het bedrijventerrein bij de luchthaven (OMALA). En daar houdt het vast niet op.  Volgens het eigen bedrijfsplan van Schiphol wordt er voorlopig (eerste 27 jaar) geen winst gemaakt. De verliesgevende vliegvelden Eelde (Groningen) en Maastricht blijven alleen overeind door miljoenensteun van de noordelijke provincies (Eelde) en Limburg (Maastricht).
Flevoland heeft zich tot op heden zich niet vastgelegd op structurele financiële steun aan Lelystad Airport. Maar als Lelystad Airport er ligt, verlies maakt en aanklopt voor financiële steun: wat gaat er dan gebeuren denkt u?

De luchthaven komt er alleen omdat de lokale overheden dat idee ondersteunen. Zonder deze steun is de uitbreiding eigenlijk niet mogelijk. .

Stemwijzer
Weet u nog niet wat te stemmen voor de Provinciale Staten verkiezingen? Gebruik dan een stemwijzer:

Daarnaast bevat de verkiezingswebsite van Omroep Flevoland veel informatie.

Waterschap 
Op 18 maart mag je ook stemmen voor het Waterschap. Nog geen idee waarop je wilt gaan stemmen? Lees hier waarop de scribent van dit artikel gaat stemmen. 


Opinie: eerst deugdelijk onderzoek, dan pas besluit uitbreiding vliegveld Lelystad

Door Kees de Pater en Marius Bouscholte

Kees de Pater van Vogelbescherming Nederland en Marius Bouscholte van de Vogel- en Natuurwacht Zuid Flevoland roepen Staatsecretaris Mansveld op lessen te trekken uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de Groninger gaswinning . Doe eerst deugdelijk onderzoek naar de kans op botsingen tussen vogels en vliegtuigen voordat er een onomkeerbaar besluit wordt genomen over de uitbreiding van luchthaven Lelystad.

Afgelopen week kwam het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit over het beleid ten aanzien van de gaswinning in Groningen. Een ontluisterend rapport. Een greep uit de conclusies: onvoldoende onderzoek, bagatelliseren van veiligheidsrisico's, een gesloten bolwerk waarin beslissingen genomen worden, een verantwoordelijk minister met meerdere petten op. Een systeem waarin checks en balances ontbreken waardoor slechts één belang domineert. Deze wijze van min of meer bewust blinde besluitvorming lijkt zich nu bij het luchthavenbesluit over vliegveld Lelystad te herhalen.

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu staat op het punt een besluit te nemen over de uitbreiding van vliegveld Lelystad van 0 naar op termijn 45.000 starts en landingen van verkeersvliegtuigen per jaar. Een zeer risicovol plan voor reizigers, vogels en natuur. Het vliegveld ligt op nog geen zes kilometer afstand van de Oostvaarderplassen. Een zeer belangrijk natuurgebied zoals, sinds De Nieuwe Wildernis, heel Nederland weet. Het gebied wordt bevolkt door enorme aantallen vogels, vooral grote vogels. Er leven maar liefst 100.000 ganzen, 2500 paar aalscholvers en honderden lepelaars. Er broeden reigers en roofvogels, waaronder de majestueuze zeearenden. Naast de Oostvaardersplassen liggen meer natuurgebieden die grote aantallen vogels herbergen zoals het Markermeer, de Lepelaarplassen en de Randmeren. Hoewel de vliegtuigen waarschijnlijk niet laag over de Oostvaardersplassen zullen vliegen, doen de vogels dat wel over het vliegveld. Ieder weldenkend mens begrijpt dat je met de aanleg van een verkeersvliegveld zo vlak bij zulke natuurgebieden grote risico's neemt op botsingen tussen vogels en vliegtuigen. Het drama dat daar uit voort kan komen kennen we van de crash met het Air Maroc toestel enkele jaren geleden. Bij Schiphol worden nu massaal vogels gedood tot op wel 23 kilometer afstand van de luchthaven. Voor vliegveld Lelystad waar zich in de nabije omgeving een veelvoud aan grote vogels bevindt, zijn hieruit geen lessen getrokken. In tegendeel: uit de studies ten behoeve van de uitbreiding van het vliegveld wordt gesteld dat de kans op botsingen tussen vogels en vliegtuigen zeer klein is. Er zouden nauwelijks grote vogels in een straal van vijf kilometer rond het vliegveld vliegen. Wie de rapporten echter goed leest ziet dat er helemaal geen onderzoek gedaan is naar hoeveel vogels zich daadwerkelijk rond het vliegveld bewegen. De bewering is louter en alleen gestoeld op literatuuronderzoek en op verouderde cijfers.

Alleen door systematisch veldonderzoek kan een compleet beeld worden verkregen van aantallen en vliegbewegingen van de vogels. Op 1 december 2012 werden er bij een slaapplaatstelling van ganzen in de Oostvaardersplassen ruim 14.000 ganzen geteld die richting het vliegveld vlogen. Afgelopen vrijdag 20 februari streken ruim 2000 kolganzen op nog geen drie kilometer ten zuidwesten van de luchthaven neer. Niemand weet hoe regelmatig zulke ganzenvluchten voorkomen. Toch weigert Mansveld tot nu toe echt onderzoek te laten uitvoeren.

Wat gebeurt er als er toch meer vogels rondom vliegveld Lelystad vliegen dan in Mansveld's papieren werkelijkheid. Gaan er dan massaal vogels afgemaakt worden zoals rondom Schiphol? Komen er ganzenvergassingsinstallaties in de Nieuwe Wildernis te staan. Dat is gezien het grote belang van de betrokken natuurgebieden ondenkbaar. Gaat er dan een loopje genomen worden met het reizigersrisico? Dat lijkt nog onwaarschijnlijker. Dan ligt er straks een leeg peperduur vliegveld. Symbool van jarenlange kop-in-het-zand-politiek.

Besluitvorming over vliegveld Lelystad lijkt in het klein op de jarenlange besluitvorming over de gaswinning: bagatelliseren van kritiek, weigeren deugdelijk onderzoek te laten doen en onevenredig grote invloed van economische belangengroepen. Het zou van wijsheid en moed getuigen als Mansveld lessen trekt uit de gaswinning in Groninger en voor het nemen van een besluit over luchthaven Lelystad eerst gedegen onderzoek laat doen.

Kees de Pater, Vogelbescherming Nederland
Marius Bouscholte, Vogel- en Natuurwacht Zuid Flevoland

Met toestemming overgenomen van Vogelbescherming Nederland 

donderdag 5 maart 2015

D66 en VVD dolenthousiast over uitbreiding Lelystad Airport

De verkiezingen voor de provinciale staten komen eraan. Zowel de VVD als D66 laten Geenvliegroutesbhz weten dolenthousiast te zijn over de uitbreiding van Lelystad Airport tot een tweede Schiphol.

Verantwoordelijk gedeputeerde en VVD-lijsttrekker Jaap Lodders: ‘Wij zien de uitbreiding van Lelystad Airport positief en we hopen dan ook dat het doorgang vindt.”. De handenwrijvende liberaal weet op onnavolgbare wijze de uitbreiding van de luchthaven te linken aan de Floriade. “Niet alleen is de economie in onze provincie er enorm mee gebaat, ook komt het de bereikbaarheid ten goede. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bezoekers van de Floriade in 2022, die overal ter wereld vandaan komen. Het evenement is voor hun toegankelijker met een lokaal gelegen vliegveld. Dat geldt natuurlijk ook voor overige buitenlandse reizigers naar Flevoland.”
Verder dagdroomt de enthousiaste liberaal dat Lelystad Airport 'veel extra' banen op gaat leveren zonder concreet te worden. [ bron ]

D66-lijsttrekker Rijsberman is zo mogelijk nog enthousiaster. " Belangrijk voor de economie van Flevoland” aldus de immer positieve Rijsberman. Tevens wil hij - heel sympathiek - omwonenden financieel compenseren [ bron ]. Op de vraag of Biddinghuizen daar ook onder valt krabbelde Rijsberman al terug. Het moet tenslotte wel gaan om hard te maken 'planschade' gaan.Binnenkort op deze website: een overzicht van de standpunten van alle deelnemende partijen over Lelystad Airport. We gaan nog even 13 gaapsaaie, vuistdikke verkiezingsprogramma’s vol met politieke vaagtaal doorworstelen.

40% van Flevolanders tegen uitbreiding Lelystad Airport

Volgens een peiling van Eenvandaag is 40% van de Flevolanders tegen de uitbreiding van Lelystad Airport tot een tweede Schiphol. Zij maken zich zorgen over geluidshinder en milieuoverlast.

Een krappe meerderheid (51%) van de Flevolanders vindt de uitbreiding wel een goede zaak. Wij vermoeden dat deze Flevopolderaars vooral in Lelystad en Almere wonen en straks dus niet onder de vliegroutes wonen. Dat schijnt de mening over de uitbreiding nogal te beïnvloeden.

Bron: Eenvandaag