zondag 9 juni 2019

Stand van zaken Lelystad Airport aan de hand van drie afkortingen

Eigenlijk had de minister in mei (2019) een besluit willen nemen over Lelystad Airport. Zij heeft dat niet gedaan om drie afkortingen: VVR, MER en PAS.

VVR
VVR staat voor verkeerverdeelregel. Lelystad Airport is bedoeld om Schiphol te ontlasten. Dit is door de Tweede Kamer eind 2018 ook nog eens in een motie vastgesteld. Dat betekent dus dat er alleen verkeer van Lelystad mag vliegen dat van Schiphol afkomstig is. De minister heeft hiervoor de VVR (verkeerverdeelregel) bedacht. Hiermee ging ze al twee keer nat bij de Europese Commissie. Vorige week schreef ze een brief aan de kamer waarin ze aangaf dat de Europse Commissie over haar derde werkstuk nog langer moet nadenken, mogelijk tot na de zomer.
Bericht omroep Flevoland: Oordeel Brussel over Airport komt later

MER
MER staat voor Milieu Effect Rapportage, een verplicht onderdeel van het besluitvormingsproces. De minister hanteerde een salami-techniek bij de MER: elke keer een stukje gedurende het proces. Eerst een MER opstellen en dan elke keer weer de vliegroutes veranderen. En mag niet van de Europese Commissie: een MER hoort alles te beschrijven inclusief de effecten van alle vliegroutes.
Bericht AD: Nederland in de clinch met Brussel over milieueffecten vliegroutes

PAS
PAS staat voor programma aanpak stikstof.  De Raad van State heeft geoordeeld dat de Programmatische Aanpak Stikstof (Pas) strijdig is met de Europese wet. Door de voorgenomen 45.000 vluchten van Lelystad Airport zal er meer stikstof neerdalen in de natuurgebieden eromheen. Naar verwachting krijgt de Veluwe te maken met de hoogste overschrijding van de norm. Het ministerie van infrastructuur en waterstaat stelde tot dusver dat de extra stikstofuitstoot binnen de ruimte viel die voor de luchtvaart is gereserveerd voor de Pas. Maar nu die aanpak door de mand is gevallen, gaat deze redenering niet meer op. Voor Lelystad Airport zal iets geregeld moeten worden en dat kost (veel?) tijd.
Bericht Trouw: Het lijkt zo goed als onvermijdelijk: de opening van vliegveld Lelystad loopt opnieuw vertraging op

Uitstel
Kortom: er komt waarschijnlijk uitstel van het luchthavenbesluit en kamerdebat tot waarschijnlijk september. Eerst een luchthaven aanleggen voor 200 miljoen en dan pas de vergunningen/besluiten regelen...... lekker handig. Zelfs Corendon haakt (vooralsnog) af. 

O ja... het flaterfestijn rond Lelystad Airport biedt allerlei interessante aanknopingspunten voor een rechtzaak. 

vrijdag 29 maart 2019

Samenwerkende actiegroepen Lelystad Airport vragen minister om gang naar de rechter alsnog toe te staan

De Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL, waarvan ook Vliegop Biddinghuizen onderdeel is)  hebben minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) verzocht om beroep open te stellen tegen het Luchthavenbesluit Lelystad Airport. SATL beroept zich hierbij op Europese regels, die Nederland op dit moment in de wind slaat.

De Nederlandse regering staat open voor een bestuursrechterlijk beroep op luchthavenbesluiten voor regionale luchthavens. Dit geldt echter niet voor de regionale luchthavens Lelystad Airport, Groningen Airport Eelde, Maastricht-Aachen Airport en Rotterdam Airport, waarvoor het Rijk in de Nederlandse wet een bewuste uitzondering maakt (via de crisis- en herstelwet).

Om in het verweer te gaan tegen het luchthavenbesluit Lelystad, is SATL op dit moment aangewezen op de burgerrechter. Dit is een voor burgers uiterst kostbare en tijdrovende weg, mede omdat de burgerrechter normaal gesproken geen uitspraken doet over bestuursrechterlijke zaken zoals luchthavenbesluiten.

Volgens SATL is deze situatie volstrekt in strijd met Europese richtlijnen. Deze stellen namelijk dat burgers bij luchthavenbesluiten altijd een ruime toegang tot de bestuursrechter moeten hebben. Dus ook in het geval van Lelystad Airport.

SATL verdenkt de Nederlandse staat er van dat deze bewust de beroepsmogelijkheden voor grote regionale luchthavens buiten de Nederlandse wet heeft gelaten. Immers, op deze manier is een gang naar de rechter zodanig zwaar en kostbaar, dat burgers minder geneigd zijn om tegen plannen als Lelystad Airport in verweer te komen.

De samenwerkende actiegroepen laten zich echter niet stoppen. Ze eisen allereerst dat de minister zich houdt aan de geldende Europese wetgeving. Lukt dat niet, dan overwegen de groepen alsnog een zaak aan te spannen bij de burgerrechter.

zaterdag 9 maart 2019

Lelystad Airport en Statenverkiezingen: hoe denken de partijen erover?

Op 20 maart mag jij weer van je democratische recht gebruik maken en een vakje gaan inkleuren voor de Provinciale Staten en daarmee ook voor de Eerste Kamer.

Geen stemadvies
Wees gerust.... we geven hier geen stemadvies. Dat moet je lekker zelf bepalen.

Afgelopen 10 jaar: Lelystad Airport in de provinciale staten
In de afgelopen tien jaar waren (en zijn) GroenLinks en Partij voor de Dieren in de provinciale staten van Flevoland tegen de uitbreiding van Lelystad Airport. Alle andere partijen waren (en zijn) voor de uitbreiding van Lelystad Airport.
De SP speelt een bijzondere rol: landelijk zijn ze tegen, in de provinciale staten van Flevoland zijn ze voor en in Dronten zijn ze, zo verzekerde de fractievoorzitter ons, 200% tegen.

Sterren
De samenwerkende actiegroepen (SATL)  hebben alle partijen langs de Lelystad Airport-meetlat gelegd. Middels sterren (maximaal 4) geven we aan in hoeverre een partij kritisch over Lelystad Airport is. Dit is gedaan voor de provinciale staten van Flevoland en voor de landelijke politiek (je kiest namelijk ook voor de eerste kamer).

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de standpunten van de partijen.

In onderstaande tabel vind je samenvatting.

Veel wijsheid in het stemhokje. Weet je het ├ęcht nog niet: gebruik dan de Stemwijzer.zondag 10 februari 2019

Gemeente Dronten schrijft gedegen zienswijze Lelystad Airport

De gemeente Dronten heeft een uitstekende en zeer gedegen zienswijze geschreven tegen de uitbreiding van Lelystad Airport. Geluidsoverlast, stikstofuitstoot, vogelaanvaringen… alle onderwerpen komen uitgebreid aan de orde.

Ruim voldoende argumenten om te pleiten voor afstel van Lelystad Airport. Een beetje teleurstellend dat er door Dronten gepleit wordt voor uitstel in plaats van afstel. Ook bij een herzien luchtruim zullen de vliegtuigen laag langs Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen komen omdat de luchthaven zo dichtbij is.

Aankomende donderdag is er een debat in de gemeenteraad. In Biddinghuizen hebben we destijds in de verkiezingscampagne de lijsttrekker van de VVD, Ton Van Amerongen, horen zeggen dat hij ‘hoogstpersoonlijk voor de uitbreiding van Lelystad Airport gaat liggen’. Dat schept verwachtingen voor aankomende donderdag.

Voor mensen die nog inspiratie zoeken voor hun eigen zienswijze: de zienswijze van de gemeente Dronten is hier te bekijken en te downloaden. 

zondag 27 januari 2019

Laatste kans: maak bezwaar tegen uitbreiding Lelystad Airport


Lelystad Airport wil een tweede Schiphol worden. Vind jij dat ook geen goed idee?

Dien dan een zienswijze in tegen de uitbreiding van Lelystad Airport via onderstaande link.
(zienswijze is geschreven voor inwoners van Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant).

Klik hier om bezwaar te maken tegen uitbreiding Lelystad Airport

Laatste kans: maak bezwaar tegen Lelystad AirportLelystad Airport wil een Tweede Schiphol worden. Maak bezwaar door een zienswijze in te dienen. Dit kan tot 21 februari 2019 gemakkelijk via deze website. Het bezwaar is afgestemd op inwoners van Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. Het indienen van een zienswijze is heel gemakkelijk.

Stap 1: download de zienswijze
Via deze link kun je de zienswijze bekijken en/of downloaden in Word-format (klik rechtsboven op 'download')
Pas hem indien gewenst aan.

Stap 2: Zienswijze indienen
Druk op de link hieronder om de zienswijze in te dienen op de website platformparticipatie (van de overeid).
Let op: als u mede namens iemand anders de zienswijze indient, moet u een machtiging hebben en eesturen. Dit kan tot 21 februari 2019. 
Meer informatie?

  1. Bekijk de achterliggende documenten hier
  2. Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief
  3. Volg ons op Facebook