zondag 16 maart 2014

Economische basis Luchthaven Lelystad is wankel

De afgelopen weken was er een stroom van negatieve berichten over de uitbreiding van Lelystad Airport. De luchtvaartmaatschappijen vinden het onnodig en te duur en willen niet naar Lelystad verhuizen. Ook economen hebben zich kritisch uitgelaten.

Een overzicht:

  1. De economen Jeroen Saris en Jaap Modder stellen dat Nederland al die regionale luchthavens niet nodig heeft. Schiphol en Eindhoven zijn ruim voldoende "Focussen op Lelystad als 'twin-airport' met Schiphol is een heilloze weg. Die regio stelt niks voor, maar Eindhoven heeft een enorm potentieel. Het gebied dat vanuit hieruit kan worden bediend is vele malen groter dan dat van Schiphol, want dat ligt heel perifeer.''
  2. SP Tweede Kamerlid Eric Smaling gaat nog verder in een opiniestuk: "We moeten niet gek opkijken als straks blijkt dat we met de aanleg van Lelystad Airport het Paard van Troje in huis hebben gehaald"  Ook hij pleit voor het ontwikkelen van alleen Eindhoven (en dus niet van Lelystad Airport)
  3. De Tweede Kamer gelooft ook niet zondermeer in de werkgelegenheid sprookjes en wil een onderzoek naar de netto werkgelegenheid van Lelystad Airport.  
  4. Er lekken emails uit van de directeur van Schiphol en het ministerie waaruit blijkt dat de belangstelling voor Lelystad Airport vanuit de luchtvaartmaatschappijen veel te rooskleurig is ingeschat.
  5. De BARIN - vereniging van alle luchtvaartmaatschappijen in Nederland - stelt dat Lelystad Airport niet nodig is. De luchtvaart groeit slechts beperkt en er is voldoende capaciteit beschikbaar. De luchtvaartmaatschappijen vrezen dat zij straks de rekening gaan betalen voor een onrendabel Lelystad Airport. Tevens willen ze het Aldersadvies waarin gepleit wordt voor het uitplaatsen van 45.000 vliegbewegingen naar Lelystad Airport openbreken.  
  6. Ook de kleine luchtvaart luidt de noodklok. Zij vrezen dat ze de dupe worden van de groei van Lelystad Airport. Gevreesd wordt voor het verlies van minimaal 170 arbeidsplaatsen.
  7. Regionale luchthaven zijn niet rendabel lezen we in de Volkskrant "regionale luchthavens zijn statussymbolen waarvoor de verantwoordelijke politici bereid zijn grote offers te brengen. Maar wel met ons belastinggeld" 
  8. Uiteraard kon de wethouder van Lelystad dit niet over zijn kant laten gaan en hij schreef een open brief waarin de Alders-argumenten nog eens uitgebreid herkauwd werden. In deze brief  wordt ondermeer het volgende genoemd: '' Het zal u vanuit die positie niet verbazen dat ik mij stoor aan de ruimte die tegenstanders van een groeiend Lelystad Airport in de redactionele kolommen van landelijke media krijgen". Juist ja..... altijd weer die vervelende media. En over de luchtvaartmaatschappijen die allemaal in de media roepen dat ze niet naar Lelystad Airport willen meldt hij het volgende: "Het is toch een soort verstoppertje spelen: iedereen zoekt een boom op om zich achter te verstoppen, maar als er ineens toch een buut blijkt te zijn moet je eens kijken hoe hard er gelopen wordt" ......... 

Tot slot de vraag: wie heeft gelijk? De luchtvaartmaatschappijen (waaronder de KLM) die roepen dat Lelystad Airport helemaal niet nodig is....... Of een wethouder die graag een regionale luchthaven als statussymbool wil? 

Als het allemaal rozengeur en maneschijn zou zijn, dan was de businesscase allang rond geweest. Als zelfs de luchtvaartmaatschappijen er  geen heil meer in zien, dan is er toch ├ęcht iets niet in orde met de economische onderbouwing. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten