zondag 15 maart 2015

Het grote Lelystad Airport overzicht voor de Provinciale Statenverkiezingingen (18 maart 2015)

We hebben 13 gaapsaaie verkiezingsprogramma’s op de pijnbank gelegd en verschillende stemwijzers op internet doorgeklikt. Hieronder het overzicht van onze inspanningen. Onze conclusie: alleen GroenLinks en Partij voor de Dieren (PvdD) zijn tegen de uitbreiding van Lelystad Airport.


GroenLinks – TEGEN uitbreiding
De uitbreiding is onnodig en zorgt alleen voor geluidsoverlast, gezondheidsrisico’s en negatieve effecten voor de landbouw. Het creëert ook weinig werkgelegenheid. De aantrekkelijkheid van Flevoland als woon- en recreatiegebied zal sterk afnemen.
[bron]

Partij voor de Dieren – TEGEN uitbreiding
De PvdD is fel tegen uitbreiding van de luchthaven. Meer vluchten met grotere toestellen heeft negatieve gevolgen voor het klimaat en veroorzaakt veel overlast voor omwonenden. Ook vogels en de natuur ondervinden daar veel schade van.
[bron]

VVD –helemaal voor uitbreiding
De ontwikkeling van de luchthaven zorgt voor het uitbreiden van het voorzieningenniveau, de komst van nieuwe bedrijven, aantrekken van werkgelegenheid, het initiëren van nieuwe opleidingen en een betere bereikbaarheid.
[bron]

PvdA – helemaal voor uitbreiding
Wij willen de kansen die de uitbreiding van Lelystad Airport biedt optimaal, maar vooral ook duurzaam benutten. Meer werk is essentieel.
[bron]

D66 – helemaal voor uitbreiding
De ontwikkeling van Vliegveld Lelystad is belangrijk voor de Flevolandse ontsluiting. Daarnaast zorgt het voor economische ontwikkeling en zorgt het voor extra werkgelegenheid in Flevoland.
[bron]

CDA – helemaal voor uitbreiding
De uitbreiding van Vliegveld Lelystad is een belangrijke aanvulling op de ontsluiting van Flevoland. Het CDA gelooft in de stimulerende werking van de ontwikkeling van de luchthaven voor de Flevolandse economie en uitbreiding van de werkgelegenheid.
[Bron] 

ChristenUnie – helemaal voor uitbreiding
Wij steunen de geplande uitbreiding maar vinden wel dat dit met groei van werkgelegenheid gepaard dient te gaan. Verder moet de infrastructuur en het openbaar vervoer om en naar het vliegveld verbeterd worden.
[bron]

SP – voor uitbreiding
Uitbreiding van de Luchthaven Lelystad wordt door de provincie uitsluitend ondersteund voor zover deze aantoonbaar geen nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid, leefbaarheid en het milieu. Nadelige effecten worden ruimhartig gecompenseerd, zoals voor de biologische landbouw, vrijetijdssector en de bewoners in de omgeving.
[bron] 

Opmerking: de SP in de Tweede Kamer is TEGEN uitbreiding, in de Provinciale Staten VOOR, in de gemeente Dronten TEGEN. 

PVV- helemaal voor uitbreiding
 In het bevorderen van de banengroei in Flevoland past ook het vliegveld Lelystad. Hier kan een mooie vraag naar banen uit verschillende sectoren voortkomen
[bron]

SGP – helemaal voor uitbreiding
Vliegveld Lelystad biedt kansen voor Flevoland die we niet moeten weggooien. Uitbreiding maakt het vliegveld kansrijker, misschien niet gelijk voor de ontsluiting maar wel voor de werkgelegenheid.
[bron]

50Plus – helemaal voor uitbreiding
Wij zullen aandringen op realisering van een NS-station Lelystad Zuid en railverdubbeling naar Utrecht.
[bron]

Jezus Leeft – voor uitbreiding
Dit geeft veel werkgelegenheid. Wel moeten de vliegroutes worden herzien in verband met mogelijke overlast.
[bron]

OPA Flevoland – voor uitbreiding
Beperkte uitbreiding kan economische stimulans zijn. Maar alleen acceptabel bij vasthouden aan randvoorwaarden als o.a. door de gemeente Lelystad bedongen
[bron]


Naschrift: maar de provincie gaat toch niet over de uitbreiding?
Formeel gaat de provincie er niet over, maar beslist de Tweede Kamer. Maar de luchthaven komt er alleen omdat Flevoland en Lelystad al ruim tien jaar roepen dat ze dit graag willen. Hoe graag? De lokale overheden gaan 100 miljoen euro stoppen in de weginfrastructuur. Ook hebben de lokale overheden al ruim 13 miljoen gestopt in  het bedrijventerrein bij de luchthaven (OMALA). En daar houdt het vast niet op.  Volgens het eigen bedrijfsplan van Schiphol wordt er voorlopig (eerste 27 jaar) geen winst gemaakt. De verliesgevende vliegvelden Eelde (Groningen) en Maastricht blijven alleen overeind door miljoenensteun van de noordelijke provincies (Eelde) en Limburg (Maastricht).
Flevoland heeft zich tot op heden zich niet vastgelegd op structurele financiële steun aan Lelystad Airport. Maar als Lelystad Airport er ligt, verlies maakt en aanklopt voor financiële steun: wat gaat er dan gebeuren denkt u?

De luchthaven komt er alleen omdat de lokale overheden dat idee ondersteunen. Zonder deze steun is de uitbreiding eigenlijk niet mogelijk. .

Stemwijzer
Weet u nog niet wat te stemmen voor de Provinciale Staten verkiezingen? Gebruik dan een stemwijzer:

Daarnaast bevat de verkiezingswebsite van Omroep Flevoland veel informatie.

Waterschap 
Op 18 maart mag je ook stemmen voor het Waterschap. Nog geen idee waarop je wilt gaan stemmen? Lees hier waarop de scribent van dit artikel gaat stemmen. 


1 opmerking:

 1. Het draait dus om 'werkgelegenheid'. Dat argument moet toch kinderlijk eenvoudig omver te werpen zijn als je kijkt naar de gigantische investeringen en het handjevol banen dat het op zou leveren?

  De vliegmaatschappijen willen niet; de Nederlandse bevolking vergrijst en groeit niet meer; olie zal schaarser en duurder worden; we hebben klimaatdoelen die we moeten halen als we niet willen dat de zeespiegel meters gaat stijgen (inmiddels wetenschappelijk aantoonbaar vrijwel onhaalbaar).

  Waarom niet investeren in groene duurzame projecten waar we zelf profijt van hebben door lagere uitgaven aan buitenlandse energie en een beter milieu? En die nieuwe technieken opleveren die we kunnen exporteren?

  Waarom belasten we onze arbeid tot wel 50% en zit er nul komma nul belasting op kerosine? Waarom leren we niet van miljardenstroppen uit megalomane projecten uit het verleden? En waarom leren we niet van de geldverspillende en overlastgevende regionale vliegvelden?

  Als ik dit zo zie, dan is er in Flevoland brede steun voor een luchthaven. Dat lijkt een signaal voor de nationale politiek dat de Flevolanders het zelf ook wel zien zitten. Ik ga me hier niet door laten frustreren. Maar ik ga wel doen wat ik kan: stemmen.

  BeantwoordenVerwijderen