dinsdag 15 april 2014

MER luchthaven Lelystad: gevolgen voor Biddinghuizen

Vorige week werd de (concept) MER Luchthaven Lelystad dan eindelijk openbaar. Nou ja.... openbaar? Het document was enorm goed verstopt in een enorme groslijst diep in de catacomben van de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De bijlagen van het document zijn niet beschikbaar. Hierdoor zijn er geen details van de wijze waarop bijvoorbeeld het geluid is berekend. Je kunt de MER hier bekijken en downloaden. 

De scribent van deze website heeft zijn Biddinghuizer bril opgezet en de MER aandachtig doorgelezen. Eigenlijk bevat de MER niet zo heel veel nieuws.  Zaken zoals de negatieve invloed op de (biologische) landbouw moeten nog uitgezocht worden.

Geluid Biddinghuizen
Het belangrijkste is het geluid. Op de afbeelding hieronder tref je de berekende geluidscontouren aan. De A, A+ en B varianten denderen dwars over het dorp en zorgen voor een enorme geluidsoverlast. Dit zijn de blauwe en groene lijnen op de kaart. Deze routes gaan het waarschijnlijk ook niet worden.
De route B+ (de gele lijn) is ten opzichte van het vorige plan 1 graad richting het Veluwemeer gedraaid. De vliegroute ligt hierdoor zo'n 250 meter verder van het dorp af. De Lden48 contour waarbij ernstige hinder optreedt ligt daardoor net buiten het dorp en de nieuwe wijk de Graafschap. Biddinghuizen valt in de zone Lden40 tot Lden48.  Als een vliegtuig passeert zal het piekgeluid zo'n 60 tot 65 dB bedragen (hier vind je het geluidsprofiel van een Boeiing 737). Deze geluidspiek is vergelijkbaar met het geluid van een stofzuiger op korte afstand. Bij 45.000 vluchten zullen zo'n 65 vliegtuigen per dag Biddinghuizen passeren. Het achtergrondsniveau in Biddinghuizen is 's avonds zo'n 35 tot 40 dB. Het geluid van de vliegtuigen zal dus behoorlijk hinder veroorzaken. De Lden48 ligt net buiten  de bebouwde kom van het dorp bij de B+ variant. Bij 48 dB en meer is er volgens de wet sprake van 'ernstige hinder'. De bebouwde kom van Biddinghuizen heeft volgens de wet dus geen 'ernstige hinder' als gekozen wordt voor de B+ variant en kan dus geen aanspraak maken op compensatieregelingen voor bijvoorbeeld geluidsisolatie of dubbel glas.

Buitengebied en recreatie krijgt de volle laag
Uit de plaatjes blijkt dat met name de Bremerbergweg, Mosselweg, Alikruikweg en recreatie aan het Veluwemeer de volle laag krijgen bij de variant B+. De 'bult' in de contour boven de Mosselweg en Alikruikweg wordt veroorzaakt doordat de vliegtuigen hier een doorstart maken (volgas) om te stijgen van 3000 (900 meter) naar 6000 voet (1800 meter).

Lden is een gemiddelde
Let op: de Lden-waarden zijn gemiddelde waarden waarbij het geluid over de hele dag rekenkundig wordt uitgesmeerd. Hierbij is de volgende verdeling aangehouden:

  • Dag (7.00-19.00): 83%
  • Avond (19.00-23.00): 15%
  • Nacht (23.00-07.00): 2%

Vliegen in de nacht en avond worden zwaarder meegewogen in het gemiddelde.
Klik op de afbeelding voor een grotere versie.Je kunt nog geen bezwaar maken
Voor alle duidelijkheid: dit betreft een concept van de MER die eerst nog beoordeeld wordt en langs de Alderstafel gaat. Er kan dus nog het nodige wijzigen. De procedure is nog niet gestart. Bezwaar aantekenen (zienswijze) is dus nog niet mogelijk. 

Vervolgacties ministerie

Het ministerie gaat de komende weken nog het volgende doen (bron: brief van de staatssecretaris):

  1. Opstellen van  een second opinion op het ondernemingsplan van Lelystad Airport
  2. Een Quick Scan Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse;
  3. Beoordeling van de MER
  4. Toetsing ondernemingsplan Luchthaven Lelystad aan actuele prognoses
  5. Behandeling van de stukken aan de Alderstafel
  6. Op 25 en 26 juni worden deze stukken besproken in de Tweede Kamer (Cie I&M)

Acties Biddinghuizen
Door de actiegroep 'Vliegop uit Biddinghuizen' wordt een bezwaarschrift opgesteld. Iedereen wordt na de start van de formele procedure  in de gelegenheid gesteld om zelf gemakkelijk een bezwaarschrift in te dienen. Ook is de actiegroep druk bezig te lobbyen bij de lokale en landelijke politiek om de besluitvorming te be├»nvloeden. Let op Facebook, Twitter, de website 'GeenvliegroutesBHZ.nl', BHZNET, deze nieuwsbrief en de Biddinghuizen Actueel voor meer nieuws.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten