maandag 10 februari 2014

Standpunten partijen gemeenteraad Dronten

Met de verkiezingen voor de deur is het handig om te zien hoe de verschillende partijen in de gemeenteraad denken over Lelystad Airport. Hieronder een overzicht. Dit overzicht is geknipt en geplakt uit de programma's 2014-2018 van de partijen die op dit moment in de gemeenteraad zitten of meedoen aan de verkiezingen. Klik op de partijnaam voor de oorspronkelijke bron als je het nog eens na wilt kijken.

CDA:
Dronten ondersteunt met alle andere regionale partners de verdere ontwikkeling van vliegveld Lelystad. Ook voor onze gemeente zijn de kansen en mogelijkheden van het vliegveld voor de groei van economie en werkgelegenheid van groot belang. Met het oog op het beperken van geluidsoverlast vecht de gemeente onverkort voor slimme, overlast beperkende aanvliegroutes (offset-approach).

VVD:
De uitbreiding van vliegveld Lelystad is mogelijk gemaakt door een nieuw luchthavenbesluit. De VVD wil dat de inwoners van Dronten zo weinig mogelijk geluidsoverlast ervaren van het vliegveld. Met name de aanvliegroute en de hoogte van de vliegtuigen in de nabijheid van woonkernen is van belang. De VVD wil dat een strenge handhaving toeziet op de naleving van afspraken rondom de hoogte en de aanvliegroute. De gemeente speelt hierin een actieve rol. De VVD wil dat de er een meldpunt wordt inricht waar burgers hun klachten kwijt kunnen over geluidsoverlast veroorzaakt door vliegverkeer van en naar vliegveld Lelystad.

PvdA:
Het is waarschijnlijk dat het vliegveld Lelystad een overlooplocatie van Schiphol wordt. De PvdA herkent de mogelijke economische aantrekkelijkheid (werkgelegenheid), maar wil geen vernietiging van andere waarden zoals: schone lucht, stilte en rust en biologische landbouwproducten. Dit lijkt voorkomen te kunnen worden door de start- en landingsbaan enkele graden te draaien.

D66:
D66 onderkent de economische mogelijkheden die een vergroting van vliegveld Lelystad kan hebben voor onze gemeente. Wij vinden een uitbreiding van de activiteiten op vliegveld Lelystad bespreekbaar, mits er sprake is van beperkte overlast en mits er sprake is van een aantoonbare uitbreiding van de werkgelegenheid in onze gemeente. 

Leefbaar Dronten:
LD is geen voorstander van een ontwikkeling naar een groter vliegveld in de omgeving van Dronten. Mocht uitbreiding toch doorgaan, dan dienen in ieder geval de vliegroutes niet boven de dorpskernen te liggen. Ook is het zaak om de gevolgen  voor de volksgezondheid en de kwaliteit van de omliggende landbouwgronden te monitoren.

GroenLinks Dronten is geen voorstander van een verdere uitbreiding van de Luchthaven Lelystad. Als enige partij in Dronten geeft GroenLinks al jaren aan dat de luchthaven voor onze gemeente enkel herrie, stank en (geluids)overlast zal betekenen, terwijl het niet de werkgelegenheid zal opleveren die nu wordt voorgespiegeld. 

GroenLinks blijft zich op lokaal, provinciaal en landelijk niveau verzetten tegen de uitbreiding van de luchthaven. Speciale aandacht hebben we voor de routes die vliegtuigen volgen bij het opstijgen en landen. Biddinghuizen, Dronten-West en Swifterbant gaan daarvan vooral de negatieve gevolgen ondervinden. Dit stemt GroenLinks tot grote zorg. 

Daarnaast wil GroenLinks dat Europese vluchten worden verminderd en daadwerkelijk belast. De belastingvrijstellingen voor de luchtvaart dienen in Europees verband te worden afgeschaft. Een hoogwaardig netwerk van hogesnelheidstreinen is een prima alternatief voor Europese vluchten. GroenLinks wil daarom dat de gemeente hierin het goede voorbeeld neemt. Reizen van ambtenaren en college dienen bij voorkeur met het openbaar vervoer te worden gemaakt.

De ChristenUnie maakt zich sterk voor de herontwikkeling/herstructurering in die gebieden waar het hard nodig is. Het vliegveld Lelystad is op een strategische plek gelegen, niet ver van  Dronten. De ChristenUnie wil dat het vliegveld ook in de toekomst op deze locatie blijft omdat het daar goed aansluit bij de locale economie.

In principe zijn wij tegen de uitbreiding van vliegveld Lelystad. Helaas ligt deze besluitvorming achter ons en is het niet waarschijnlijk dat hier op lokaal gebied veel aan veranderd kan worden. Uitbreiding van het vliegveld moet plaatsvinden binnen de in 2004 overeengekomen kaders. Geluids- en milieuoverlast dienen beperkt te blijven tot de toen overeengekomen grenzen. 
Omwonenden en bedrijven binnen de gemeente die onaanvaardbare overlast ondervinden moeten ruimhartig gecompenseerd worden. Ook willen wij dat er goede nulmetingen worden gedaan. Niet alleen op het gebied van geluidsoverlast, maar ook betreffend huizenprijzen en gezondheid. Indien blijkt dat er hier een negatief effect ontstaat zullen we niet schromen om luchthaven Schiphol hiervoor aansprakelijk te stellen. 

Geen relevante informatie over luchthaven Lelystad. 

Geen relevante informatie over luchthaven Lelystad. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten