zondag 1 juni 2014

Aldersadvies: alles bleef zoals het was

Afgelopen donderdag werd het Aldersadvies openbaar over de uitbreiding van Lelystad Airport. Een korte samenvatting:

 1. Komt de vliegroute verder van Biddinghuizen af te liggen? De zogenaamde 1 graden verdraaiing? NEE, dit levert teveel geluidsoverlast op voor het 'oude land' (oa Elburg). 
 2. Wordt er dan later 'doorgestart' om Biddinghuizen te ontzien? NEE
 3. Wordt er eerder 'doorgestart' om Biddinghuizen te ontzien? NEE
 4. Komt er een andere vliegroute? Alternatieven? NEE, het wordt de B+ variant
 5. Komen er glijvluchten om  Dronten West te ontzien? NEE, deze zogenaamde  Continuous Descent Approach (CDA) komt er niet. 
 6. Wordt de aanvliegroute een beetje gedraaid om Dronten West te ontzien? NEE, deze zogenaamde offset approach komt er niet. 
 7. Is dan helemaal niets aan de plannen veranderd? NEE, er is niets aan de plannen veranderd. Is er dan helemaal niets positiefs te melden?
Jawel....... de gemeente Dronten heeft zich niet achter het Alderadvies geschaard. Hiermee is dan (eindelijk) een einde gekomen aan de onvoorwaardelijke regionale steun voor de uitbreiding van Lelystad Airport. 

"Het college van b. en w. stelt zich op het standpunt dat de aangepaste versie voor Biddinghuizen en Dronten onvoldoende verbetering oplevert. Wanneer het advies wordt vertaald naar het te nemen luchthavenbesluit, worden de belangen van de inwoners van Biddinghuizen en Dronten onevenredig geschaad. Er worden belangrijke stappen gesuggereerd om woonkernen te vermijden, maar oplossingsrichtingen worden in de visie van Dronten met zwakke argumenten naar de prullenbak verwezen.  
De belangen van onze burgers worden onevenredig geschaad door het advies over het voorgestelde luchthavenbesluit voor het accommoderen van 45.000 vliegbewegingen doordat dit een onacceptabele lange tijd beslaat en daarmee een lange onzekere situatie creëert die niet gerechtvaardigd wordt door de groeiprognoses. De business case van Lelystad laat zien dat pas in 2033 wordt verwacht dat het aantal vliegtuigbewegingen van 25.000 wordt bereikt. 
Daar komt nog bij dat het concept advies voor het in ontwikkeling zijnde beleid voor windmolens en de PAS (programmatische aanpak stikstof) ernstige beperkingen teweeg brengt, die Dronten niet kan aanvaarden. Daarom houden wij vast aan max 25.000 vliegbewegingen. Dit zorgt er tevens voor dat een wettelijke geluidscontour van 48 dB Lden boven de kern van Dronten voorkomen wordt."
De gemeente gaat dus niet akkoord en wil dat het besluit wordt beperkt tot maximaal 25.000 vliegbewegingen. Tevens wijst de gemeente op de windmolen- en stikstofproblematiek (PAS) die niet of nauwelijks zijn meegenomen in de MER.

Lees de hele brief 'reactie op Aldersadvies' van de gemeente Dronten aan de Staatssecretaris. 

Hoe verder?
Er is nog niets formeel besloten, het zijn nog maar plannen. Vliegop uit Biddinghuizen is met het volgende bezig:

 1. Lobby richting Tweede Kamer. Er zal een schriftelijke inbreng worden geleverd aan de behandeling in de Tweede Kamer op 25 en 26 juni.
 2. Je kunt nog steeds tekenen voor de petitie. Schakel ook je (facebook)vrieden en familie in voor zoveel mogelijk handtekeningen. Deze worden aangeboden aan Staatssecretaris Mansveld.
 3. Er komt een bezwaarschrift als het luchthavenbesluit ter inzage wordt gelegd (waarschijnlijk in juli / augustus 2014). Ook jij kunt dan - met een beetje hulp van Vliegop - persoonlijk bezwaar aantekenen. 
 4. Verder juridische mogelijkheden worden nog onderzocht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanvechten van de wijziging van het bestemmingsplan. 

2 opmerkingen:

 1. Gezien het feit dat de KLM nu weer dient in te krimpen, lijkt mij het geen goed doordacht plan van de Alderstafel.
  De gemeente Dronten heeft terechte kritiek. Hopelijk heeft de Minister meer inzicht in de zaken die NU aan de orde zijn. Wederom en achterhaald plan!!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Lelystad,
  Kosten?
  Het wordt tijd dat de politiek gaat inzien dat het hier een volledig nieuw vliegveld betreft wat aanzienlijk meer gaat kosten dan wat nu beweert wordt nl 650 miljoen i.p.v. nu 90 miljoen ( was eerst 38 miljoen! ).
  Nooit zal dit vliegveld rendabel kunnen worden. Daarbij het startbaan gebruik op Schiphol kan nog een heel stuk opgevoerd worden, is nu slechts 9 miljoen passagiers per baan, op London Heathrow is dat 45 miljoen passagiers per baan. Lelystad lost niets op, je vermindert de klachten rondom Schiphol er niet mee en je krijgt er alleen de klachten uit Flevoland erbij en de kosten!
  Voor luchtvaart bedrijven is het nooit rendabel om er naar toe te gaan, flinke omweg om erheen te vliegen en al vroeg laag, na de start lang laag en flink omvliegen.
  Daarbij genomen vliegtuigen worden steeds groter en er wordt meer en meer direct gevlogen dus niet via een Mainport. Het geproduceerde geluid door een vliegtuig neemt iets af dus kunnen de limieten van Schiphol omhoog.
  Kortom, vliegveld Lelystad vernieuwen is totaal onnodig, Stop dan ook deze onzin discussie, er zijn al miljoenen aan weg gegooid. Laat vliegveld Lelystad wat het is, een prachtig vliegveld voor de kleine luchtvaart.

  BeantwoordenVerwijderen